Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Hội nghị Thành Đô 1990 Tứ Xuyên Trung cộng 

- Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 (Huỳnh Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

- Lý Bằng tiết lộ hội nghị Thành Đô 1990 (Huỳnh Tâm)

- Việt Nam-Trung cộng đàm phán kín đã ký một số thỏa thuận (Huỳnh Tâm)

- Giải mã nhân vật Hồ Chí Minh - Kỳ 1, 2, 3, 4, 5 (/27) (Huỳnh Tâm)

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong