Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Trực Tiếp: Ngay Bây Giờ 19/06/2018 Biểu Tình Dữ dội Phản Đối Dự Luật Đặc Khu Cho Thuê Đất 99 NĂM

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/bieutinh-190618-chong-luat-dac-khu-99-nam.html

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong