Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Bùi Phát không tốt nghiệp kỹ sư chỉ ghi danh mà thôi

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/bui-phat-khong-tot-nghiep-ky-su-chi-ghi-danh.html

Bùi Phát khai gian là "kỹ sư" khi nộp đơn đấu thầu với Tiểu bang California.  Xin xem kỹ trong khung màu đỏ. 

Minnesota university No Degree - Enrollment Only, Bui The Phat

Trường Đại Học Minnesota cho biết rằng "Bùi Phát không hề tốt nghiệp kỹ sư, chỉ có ghi danh mà thôi." (No Degree - Enrollment Only) Xin xem kỹ trong khung đỏ. 

Minnesota university No Degree - Enrollment Only, Bui The Phat, Trường Đại Học Minnesota cho biết rằng

Giấy chứng minh công ty của Bùi Phát chuyên môn đấu thầu làm ăn. 

Minnesota university No Degree - Enrollment Only, Bui The Phat, Trường Đại Học Minnesota cho biết rằng

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong