Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

23/5/18 Chữ Quốc Gia chữ Việt cộng--Cờ Vàng cờ Đỏ-Tiểu sử Ngô Kỷ

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/chu-qgia-chu-vcong.html

Ngo Ky

Published on May 23, 2018

CHUYỆN KHÓ NÓI: 3) 23/5/18 Ngô Kỷ phân tích vấn đề chữ Quốc Gia chữ Việt cộng--Đòi Phạm Hoàng Bắc dựng Cờ Vàng hay dựng Cờ Đỏ thì Ngô Kỷ ngừng chống đối-Audio Anh Nguyên Khôi đọc báo Los Angeles về Tiểu sử Ngô Kỷ. Livestream Ngô Kỷ thực hiện.  

 

 

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong