Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Giải Ảo Thời Sự 180604 - Phần 1: Dự luật Đặc Khu Tự Trị 99 năm

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/gats-180604-nxn-luat-dac-khu-99-nam.html

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong