Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Giải mã thời sự Ngô Kỷ, Trần Nhật Phong: Blogger Mẹ Nấm sang Mỹ, ông Ngô Kỷ nói gì? Được Mẹ Nấm, nhưng chúng ta lại ...thua tiếp; Giải mã kỳ 16: Phan Kỳ Nhơn chuyên gia chụp mũ và nói láo; Ngô Kỷ Phỏng vấn Ô.Lê Thành Quang phản đối Phát Bùi tại Đại Hội Cộng Đồng; TT Trump tiếp tục "dỡ hàng" các chiêu trò của Trung cộng

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/giai-ma-thoi-su-ngo-ky_tran-nhat-phong-18-10-18.html

Trần Nhật Phong-P2_17/10_2018_ Được Mẹ Nấm, nhưng chúng ta lại ...thua tiếp 

 Blogger Mẹ Nấm sang Mỹ, ông Ngô Kỷ nói gì?

 

Trần Nhật Phong 06/10/2018| GIẢI MÃ KỲ 16: PHAN KỲ NHƠN chuyên gia chụp mũ và nói láo

 

Ngô Kỷ phỏng vấn ông Lê Thành Quang chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Philadelphia phản đối Phát Bùi tại Đại Hội Cộng Đồng

 

Trần Nhật Phong-P1_17/10_2018_ TT Trump tiếp tục "dỡ hàng" các chiêu trò của Trung cộng 

 

 

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong