Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Tóm tắt: Phan Kỳ Nhơn cho Đàm Vĩnh Hưng vào Bolsa, rồi kêu gọi người dân biểu tình chống ; Trong cuộc biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng, Phan Kỳ Nhơn cho người ra để khiêu khích cảnh sát. Lẽ đương nhiên cảnh sát phải thi hành nhiệm vụ của họ. Và ông Nhơn dùng sự kiện này để làm khó thị trưởng Westminster, ông Tạ Đức Trí cũng như ông Tyler Diệp với mục đích ủng hộ cho ứng cử viên đảng Dân Chủ trong mùa bầu cử sắp diễn ra trong hai tuần nữa...-ngưng trích-

Mời nghe: 

Giải mã đám «thổ tả» gốc Việt kỳ 25: Cho Đàm Vĩnh Hưng vào Bolsa rồi biểu tình chống

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/giai-ma-thoi-su-phan-ky-nhon-cho-dam-vinh-hung-vao-bolsa-roi-bieu-tinh-chong.html

 

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong