Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Lên án Phan Nhật Nam và Chu Tất Tiến bưng bô cộng sản. Chống Phạm Hoàng Bắc vụ Cờ Vàng tới cùng

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/len-an-cttien-pnnam-ninh-bo-cong-san_chong-phbac-vu-co-vang.html

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong