Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Lên án Phạm Hoàng Bắc chối bỏ Cờ Vàng cao quý trong thương xá tại Little Saigon

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/len-an-pham-hoang-bac-tu-choi-co-vang-o-little-saiogn.html

Ngo Ky

Published on May 6, 2018

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong