Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Ngô Kỷ là người chống cộng của thời đại, là chiến sĩ quốc gia can trường đảm lược do đó Cộng đồng này chưa bao giờ lẩm cẩm đâu..

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/ngo-ky-la-chien-si-chong-cong_cong-dong-khong-lam-cam-dau.html

Đề nghị các ông Chu Tất Tiến, Phan Nhật Nam và Ngô Kỷ đối thoại công khai với nhau_Lá thư gởi ông Chu Tất Tiến 25-05-18.

Sau khi gởi thư tới các ông Chu Tất Tiến, Ngô Kỷ và Nửa vòng trái đất TV, Vietnamsea chúng tôi sẽ phổ biến thư này.

****
Ông Chu tất Tiến (CCT),

Vào ngày 21-05-18 Vietnamsea có phổ biến Youtube nói về Bùi Phát, có thể trong danh sách điện thư có cả e-mail Viet Nguyen <[email protected]> của ông CTT. Quan trọng hơn, chúng tôi không, chưa hề có một dòng chữ hay đăng Youtube nào có liên quan đến ông Chu Tất Tiến và Phan Nhật Nam (mặc dù đã có những tài liệu liên quan). Ngược lại ông CTT trả lời chúng tôi với điện thư mang tựa đề Ngô Kỷ là ai ? On 21 May 2018 at 12:49:18 -00:00, Viet Nguyen <[email protected]> wrote...

Ngày 21-05-18, khi nhận được thư của ông viết về ông Ngô Kỷ, chúng tôi chưng hửng và tá hỏa tam tinh khi đọc thư. Nếu ông có thái độ bớt hấp tấp và có chút tế nhị thì không nên viết và gởi tới chúng tôi lá thư ngắn Ngô Kỷ là ai? Chúng tôi cho đó là nói xấu sau lưng người khác. Ông phải chịu trách nhiệm một phần. Ngược lại, ông Ngô Kỷ đề cập về ông một cách công khai.

Vì rất bận, và không phải lúc nào cũng thường trực trên internet, mãi 2 ngày sau 23 May 2018 07:19 90 KB, chúng tôi mới hồi âm thư của ông ngày với tựa đề „Ngô Kỷ là người chống cộng của thời đại, là chiến sĩ quốc gia can trường đảm lược“ có đoạn „ Đề nghị ông Chu Tất Tiến nên liên lạc với Nửa vòng trái đất TV để tìm hiểu thêm sự thật về Bùi Phát.

Chúng tôi ủng hộ ông Ngô Kỷ triệt để chống Việt cộng và Tay Sai.
Mời ông nghe: Lên án Phan Nhật Nam và Chu Tất Tiến bưng bô cộng sản. Chống Phạm Hoàng Bắc vụ Cờ Vàng tới cùng.
https://www.youtube.com/watch?v=VNgyI0W7hDk

Mong rằng ông nên suy nghĩ lại những gì đã viết về ông Ngô Kỷ, đồng thời phải xin lỗi ông Ngô Kỷ.

Ngoài ra, Diễn đàn biển Việt Nam thông báo chấm dứt hợp tác với ông Chu Tất Tiến về việc ông đã binh vực hành động báo người Việt sỉ nhục lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa„- ngưng trích-
Trong điện thư chúng tôi Vietnamsea.org gởi tới ông có đoạn „Mời ông nghe: Lên án Phan Nhật Nam và Chu Tất Tiến bưng bô cộng sản. Chống Phạm Hoàng Bắc vụ Cờ Vàng tới cùng“.
https://www.youtube.com/watch?v=VNgyI0W7hDk -ngưng trích-

Đoạn Youtube này được đăng công khai trên trang Youtube.com của Google từ ngày 09-05-2018 và được 9052 người đến xem (việc ông tham gia vào Bạch thư Hoàng sa được tiến hành từ đầu năm 2018, bài tiếng Anh gởi tới chúng tôi ngày 02-05-2018).

Youtube vừa nêu chúng tôi chỉ nghe được từ ngày 14-05-18. Chỉ nghe và lưu hồ sơ, chưa có thái độ cụ thể và chưa hề đăng vào trang vietnamsea.org (cho đến ngày hôm nay 27-05-2018). Không phải cái gì của ông Ngô Kỷ nói, chúng tôi đều tin cả...Cần phải có kiểm chứng...

Ông Ngô Kỷ đã phản bác tất cả những gì ông CTT viết trong bài viết ngắn Ngô Kỷ là ai? Là hoàn toàn sai sự thật, đồng thời sẳn sàng ngồi trên máy sự thật để đối chứng. Ông Chu Tất Tiến có sẳn sàng ngồi trên máy sự thật để đối chứng như ông Ngô Kỷ hay không?

Khi gởi thư đến ông CTT, ông Ngô Kỷ và nửa vòng trái đất TV, vì có những sự việc liên quan ít nhiều, và chúng tôi không thích nói xấu sau lưng người khác nên gởi kèm theo là Youtube „Lên án Phan Nhật Nam và Chu Tất Tiến bưng bô cộng sản. Chống Phạm Hoàng Bắc vụ Cờ Vàng tới cùng“ https://www.youtube.com/watch?v=VNgyI0W7hDk„-ngưng trích-

Lá thư này gởi đi chỉ có 4 người có được (kể cả vietnamsea), chúng tôi tin tưởng nơi những người nhận sẽ không chuyển đi, phổ biến rộng rãi, và tiếc rằng ông CTT lại gởi đi rộng rãi lá thư của chúng tôi trả lời ông ngày 23-05-18.

Trong lá thư ngày 24-05 ông CTT gởi lại chúng tôi với tiêu đề Xin trả lại bài viết có đoạn viết “nhận thấy chính Vietnamsea đã phổ biến youtube mạ lị cá nhân tôi và nhà văn Phan Nhật Nam dưới đề tài rất hạ cấp là : Lên Án Phan Nhật Nam và Chu Tất Tiến bưng bô cộng sản, đồng thời cũng gián tiếp lên án tôi SỈ NHỤC LÁ QUỐC KỲ VNCH“ -ngưng trích- điều vừa nêu hoàn toàn là sai sự thật, chúng tôi (vietnamsea.org) phủ nhận những điều vừa nêu.

Chữ phổ-biến định nghĩa trong Việt-Nam Tự-điển trang 1167 là “làm cho lan rộng“ -ngưng trích-. Vietnamsea chỉ gởi thư ngày 23-05 cho 3 người ông CTT, ông NK và NVTĐ TV không có nghĩa là làm cho lan rộng, không có nghĩa là phổ biến. Nhưng chính ông CTT đã làm cho lan rộng vấn đề này.

Vietnamsea.org chưa hề phổ biến Youtube Lên án Phan Nhật Nam và Chu Tất Tiến bưng bô cộng sản. Chống Phạm Hoàng Bắc vụ Cờ Vàng tới cùng“ https://www.youtube.com/watch?v=VNgyI0W7hDk trên trang vietnamsea.org cho nên chúng tôi sẽ không đăng bất cứ bài viết gì của ông theo yêu cầu của lá thư ngày 24-05-18, vì đó là yêu cầu vô lý và không đúng sự thật. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thực hiện đề nghị của ông nêu trong lá thư ngày 24-05 với điều kiện ông phải xin lỗi ông Ngô Kỷ về những chuyện nêu trong bài Ngô Kỷ là ai? Có qua có lại mới toại lòng nhau ấy mà !

Về phần này rất dễ kiểm chứng (nếu vietnamsea.org có đăng Youtube vừa nêu), vào cache của Google tìm thì ra thôi. Ngay cả khi chúng tôi đăng Youtube này trên vietnamsea, cũng không có gì sai. Ông CTT cũng có quyền phản đối những gì ông Ngô Kỷ nói về ông, với điều kiện là phải có bằng chứng cụ thể, không thể nói, phát biểu một cách mơ hồ.

Thưa quý vị trong cộng đồng internet,

Tự biết khả năng có giới hạn, nên chúng tôi chỉ mong giải quyết trong vòng nội bộ một vài người. Nhưng tiếc một điều người chuyển đi hay phổ biến rộng rãi lá thư của chúng tôi ngày 23-05-18 gởi các ông CTT, NK và NVTĐ TV lại chính là ông Chu Tất Tiến chứ không phải vietnamsea.org của chúng tôi, do đó không phải là trách nhiệm của vietnamsea.org để giải quyết.

Chúng tôi chấm dứt sự hợp tác với ông Chu Tất Tiến vì ông ủng hộ báo người Việt. Vì báo người Việt nhục mạ lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa..

Còn ca tụng ông Ngô Kỷ, đó là chuyện rất bình thường chứ không có gì gọi là thần thánh hóa ai cả. Đó là thể hiện quyền tự do ngôn luận của chúng tôi.

Bài Tết Mậu Thân bằng tiếng Anh chúng tôi chưa đăng nơi đâu cả, và gởi trả lại ông bây giờ.

Ngoài ra, chúng tôi đề nghị Nửa vòng trái đất TV hoặc Vietstar Media Group tạo điều kiện để các ông Chu Tất Tiến, Ngô Kỷ, Phan Nhật Nam đối thoại công khai để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu trên. Và đây là chuyện thứ hai. Chúng tôi ủng hộ chuyện đó.


Tửu phùng tri-kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất-đồng-kỳ bối cú đa

Trần Đại Việt, nghĩa quân không số quân, không cấp bậc của tộc Việt.

"Tôi thách ông Chu Tất Tiến tranh luận công khai giữa đồng bào!" - - Ngô Kỷ

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/ngo-ky-thach-cttien-tranh-luan-cong-khai-giua-dong-bao.html

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong