Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Nhận định về bài viết "Chó Dại Cắn Càn" chụp mũ NVTĐ TV cùng ông Ngô Kỷ

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/nhan-dinh-bai-cho-dai-can-can.html

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong