Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Những sự thật cần phải biết về cộng đồng người Việt Quốc gia Nam California, Hoa Kỳ

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/nhung-su-that-can-phai-biet-ve-cong-dong-nam-california-hoa-ky.html

Mục Lục: 

- Trừng phạt Tập Cận Bình và đảng cộng sản Tàu bằng luật Magnitsky - The Punishment of Xi Jinping and the Chinese Communist Party by the Magnitsky Act- http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/trung-phat-tap-can-binh-va-dang-cong-san-tau.html

- Thư gửi Luật Sư Nguyễn Quốc Lân - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/thu-gui-ls-nguyen-quoc-lan.html

- Thư ngỏ của ứng cử viên Nguyễn Mạnh Chí gửi Ban Bầu Cử Cộng Đồng - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/thu-ngo-ucv-nguyen-manh-chi-goi-bgs-pknhon.html

- Cộng đồng người Việt quốc gia Nam California,Trần Nhật Phong - Cái gọi là bầu cử cộng đồng của phe nhóm ông Phan Kỳ Nhơn?

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/tran-nhat-phong-cai-goi-la-bau-cu-cong-dong-cua-phan-ky-nhon.html

- Tạ Phong Tần Tốt Nghiệp Cao Cấp Lý Luận Chính Trị -

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/ta-phong-tan-tot-nghiep-cao-cap-chinh-tri.html

- Trường Đại Học Minnesota cho biết rằng "Bùi Phát không hề tốt nghiệp kỹ sư, chỉ có ghi danh mà thôi." (No Degree - Enrollment Only) - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/bui-phat-khong-tot-nghiep-ky-su-chi-ghi-danh

- Thư phản đối thành phố Gaden Grove bán đất cho Sanghai Construction Group Co., LTD. Tàu cộng - Phản đối luật đặc khu cho Tàu cộng thuê đất (Vân Đồn, bắc Vân Phong và Phú Quốc) 99 năm ở Việt Nam

271 người đã ký (tính đến ngày 16-08-2018 on change.org; petition.whitehouse.gov; avaaz.org)

Online petition: https://secure.avaaz.org/en/petition/Steven_R_Jones_

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/phan-doi-garden-grove-ban-dat-cho-tau-cong.html

- Garden Grove Councilman Phát Bùi Called Out for Misrepresenting the Vietnamese Community

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/garden-grove-councilman-phat-bui-called-out.html

- Garden Grove: Community Backlash Against Approved Junket to China - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/garden-grove-community-backlash-against-approved-junket-to-china.html

- Bài thơ cuối cho Việt Khang - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/bai-tho-cuoi-cho-viet-khang.html

- Vietstar Media: Giám đốc SBTN-Trúc Hồ: «Đập tan cộng sản, chứ không chủ trương lật đổ cộng sản» - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/truc-ho-dap-tan-congsan-khong-lat-do-cong-san.html

- Trúc Hồ: Lật đổ cộng sản là sai..- http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/truc-ho-lat-do-cong-san-la-sai.html

- Trần Vũ Anh Bình: Thông điệp gởi Việt Khang & Nguyễn Phương Uyên - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/tvanh-binh-goi-td-vkhang-phuong-uyen.html

- Ngô Kỷ là người chống cộng của thời đại, là chiến sĩ quốc gia can trường đảm lược do đó Cộng đồng này chưa bao giờ lẩm cẩm đâu...- http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/ngo-ky-la-chien-si-chong-cong_cong-dong-khong-lam-cam-dau.html

- "Tôi thách ông Chu Tất Tiến tranh luận công khai giữa đồng bào!" -- Ngô Kỷ - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/ngo-ky-thach-cttien-tranh-luan-cong-khai-giua-dong-bao.html

- Nửa vòng trái đất TV: LIVE Công bố hình ảnh mới của Bùi Phát và mổ xẻ chuyện cái bàn tiệc của Đại Sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/nua-vong-td_hinh-anh-moi-bui-phat-ngoi-voi-pham-quang-vinh-2015.html

- Bà Thanh Hiền: "Phan Kỳ Nhơn anh có biết Nghị quyết là gì không" - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/nua-vong-td_ba-thien-pknhon-biet-nghi-quyet36-la-gi-khong.html

- Vietstar Media: Cựu phó chủ tịch CĐNVQG-Nguyễn Bảo: "Chủ tịch Bùi Thế Phát là kẻ vô liêm sĩ"! - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/vietstar_media_nguyen-bao-noi-bui-phat-la-ke-vo-liem-si.html

- Nửa vòng trái đất TV: Bà Thanh Hiền: "Ông Phan Kỳ Nhơn cấm tôi nói chuyện Du Miên biển thủ 25.000" - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/nua-vong-td_phong-van-ba-tthien-pknhon-cam-noi-du-mien-bien-thu-25000.html

- Nửa vòng trái đất TV: Radio Show 004: Phỏng vấn Chủ Tịch Người Việt Quốc Gia Philadelphia - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/nua-vong-td_phong-van-ong-le-thanh-quang-philadelphia.html

- Hội Luận Little Saigon: Bầu Cử - Biển Thủ - Chụp Mũ - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/hoi-luan-little-saigon-bien-thu-chup-mu.html

- Nhận định về bài viết "Chó Dại Cắn Càn" chụp mũ NVTĐ TV cùng ông Ngô Kỷ - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/nhan-dinh-bai-cho-dai-can-can.html

- Bản lên tiếng của ông Lê Thành Quang về Bùi Phát - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/ong-le-thanh-quang-len-tieng-ve-bui-phat.html

- Ủng hộ Thông báo v/v bất tín nhiệm Ông chủ tịch Cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali Bùi Thế Phát của ban chấp hành cộng đồng người Việt Quốc gia Nam Cali - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/ung-ho-tb-bat-tin-nhiem-bui-phat.html

- Thông báo v/v bất tín nhiệm Ông chủ tịch Cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali Bùi Thế Phát - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/thong-bao-bat-tin-nhiem-btphat.html

- Thư gởi ông Liên Thành Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Trung Ương Ủy ban Truy tố tội ác đảng Cộng Sản Việt Nam (Hiệu đính ngày 05-05-2018) - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/thu-goi-lien-thanh.html

- Phong Trào Hải Ngoại Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Dậy phản đối Phan Kỳ Nhơn - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/phong-trao-yem-tro-quoc-noi-phan-doi-phan-ky-nhon.html

- Thư gởi Phan Kỳ Nhơn ngày 20-04-2018: Hội sử-học Việt-Nam rút lui khỏi Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/thu-goi-phan-ky-nhon.html

- Vietstar Media: Giám đốc SBTN-Trúc Hồ: «Đập tan cộng sản, chứ không chủ trương lật đổ cộng sản» - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/vietstarmedia_truc-ho-dap-tan-nhung-khong-lat-do-cong-san.html

- Ngô Kỷ, Chris Phan, Trần Nhật Phong đào sâu vụ Việt Khang, Trúc Hồ, Phát Bùi..20-2-18 - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/vietstarmedia_dao-sau-vu-bui-phat.html

- Vietstar Media: Phá nội quy...Bùi thế Phát tìm cách tự «Lưu nhiệm» đời đời chức chủ tịch cộng đồng người Việt Quốc Gia Nam California!? - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/vietstarmedia_bui-phat-pha-noi-quy-cong-dong.html

- Vietstar Media: Chủ tịch CĐNVAG Nam, Cali-Phát Bùi núp dưới bóng Trúc Hồ, Việt Khang và Việt Tân(?!) - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/vietstarmedia_bui-phat-nup-bong-viet-tan.html

- Vietstar Media: Chủ tịch CĐNVQG Nam Cali Bùi Phát lạm dụng chức vị "khuynh đảo" cộng đồng - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/vietstarmedia_bui-phat-lam-dung-chuc-vu-chu-tich-cd.html

- Vietstar Media: "Đi đêm" với Việt cộng, chủ tịch CĐNVQG Nam California-Phát Bùi có thể bị truất phế ! - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/vietstarmedia_bui-phat-di-dem-voi-viet-cong.html

- Vietstar Media: Biểu tình chống Phát Bùi – Biểu tình lên án đài Viet Face TV! - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/vietstarmedia_bieu-tinh-chong-bui-phat-thuy-nga-paris.html

- Vietstar Media: «Chủ tịch CĐNVQG Nam Cali...Bùi thế Phát có liêm sĩ thì nên từ chức»!! - http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/vietstarmedia_bui-phat-co-liem-si-nen-tu-chuc.html

- Ông Phan Kỳ Nhơn và "Thủ Tướng" Đào Minh Quân hợp tác chính sách "Việt Không Giết Việt"??? - http://vietnamsea.org/nosouthchinasea.org/nosouthchinasea/phan-ky-nhon_dao-minh-quan_hop-tac-viet-khong-giet-viet.html

- Phát Bùi, Phan Kỳ Nhơn liên hệ "Thủ Tướng Đào Minh Quân và Chính Phủ QGVNLT từ lâu - http://vietnamsea.org/nosouthchinasea.org/nosouthchinasea/bphat-pkynhon-dminhquan-lien-he-voi-nhau-tu-lau.html

- Việt gian Phát Bùi, Lê Xuân Khoa, Lê Minh Nguyên cấu kết phá nát cộng đồng chống cộng - http://vietnamsea.org/nosouthchinasea.org/nosouthchinasea/bphat-lxkhoa-lmnguyen-cau-ket-pha-nat-cd-chong-cong.html

- Phó Chủ tịch CĐ Nguyễn Bảo tuyên bố "chấm dứt hợp tác với Chủ tịch CĐ Bùi Phát" - http://vietnamsea.org/nosouthchinasea.org/nosouthchinasea/pctcd-nguyen-bao-khong-hop-tac-voi-ctcd-bui-phat.html

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong