Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Nửa vòng trái đất TV: Bà Thanh Hiền: "Phan Kỳ Nhơn anh có biết Nghị quyết là gì không"

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/nua-vong-td_ba-thien-pknhon-biet-nghi-quyet36-la-gi-khong.html

1,537 views 14 4 Share

Nửa Vòng Trái Đất TV

Published on May 20, 2018 

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong