Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Nửa vòng trái đất TV: Bà Thanh Hiền: "Ông Phan Kỳ Nhơn cấm tôi nói chuyện Du Miên biển thủ 25.000"

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/nua-vong-td_phong-van-ba-tthien-pknhon-cam-noi-du-mien-bien-thu-25000.html

10,761 views views (20-5-18) 

Nửa Vòng Trái Đất TV

Published on May 4, 2018

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong