Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Nửa vòng trái đất TV: Radio Show 004: Phỏng vấn Chủ Tịch Người Việt Quốc Gia Philadelphia

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/nua-vong-td_phong-van-ong-le-thanh-quang-philadelphia.html

3,971 views views (12-5-18) 

Nửa Vòng Trái Đất TV

Published on May 8, 2018

 

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong