Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Tạ Phong Tần Tốt Nghiệp Cao Cấp Lý Luận Chính Trị

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/ta-phong-tan-tot-nghiep-cao-cap-chinh-tri.html


Tạ Phong Tần (TPT) đã tốt nghiệp Cao Cấp Lý Luận Chính Trị vào ngày 12 tháng 11 năm 2005, bằng cấp này y thị dấu rất kỹ. Tuy nhiên đã được Fabooker Song Tran phổ biến và Fabooker Ngô Kỷ phổ biến trở lại.

Và Vietnamsea phổ biến để rộng đường dư luận...

Tạ Phong Tần và Phan Kỳ Nhơn đã và đang tính toán chuyện gì khi cả hai đang hợp tác có vẻ rất chặt chẻ, mong rằng dư luận khắp nơi cảnh giác để giữ cho Sài Gòn nhỏ không lọt vào tay những kẻ xấu... như Tạ Phong Tần, Bùi Phát, Phan Kỳ Nhơn.

Trần Đại Việt

***

Tôi post lại cái "Bằng Tốt Nghiệp Cao Cấp Lý Luận Chính Trị" của Tạ Phong Tần do Facebooker Song Tran đã posted trong phần comment Facebook Ngô Kỷ. Thấy "Bằng Tốt Nghiệp Cao Cấp Lý Luận Chính Trị" của vẹm cái Tạ Phong Tần làm tôi ớn lạnh. Cả bao năm trời, con vẹm cái Tạ Phong Tần đã dấu thật kỹ cái "Bằng Tốt Nghiệp Cao Cấp Lý Luận Chính Trị" này như mèo dấu kít, ngờ đâu Facebooker Song Tran lại có mà xì ra hôm nay, phải chăng do cộng sản tiết lộ cho Song Tran biết hay không? Tôi xin chào thua "cao cấp lý luận chính trị" Tạ Không Tần vì tôi chẳng có tốt nghiệp trường "chính trị" nào cả.

Trích:
Song Tran Tạ Phong Tần

 

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong