Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Giải mã kỳ 68: Dân chủ thổ tả gốc Việt tung Fake News hạ uy tín Tổng thống Trump

PHONG TRAN

Published on Mar 5, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=f2SrdqDPs4Y 

 

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/tnphong_giai-ma-ky-68_dan-chu-tho-ta-goc-viet-tung-fake-news.html

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong