Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Tổng biểu tình ngày chúa nhật 02.09.2018 tại Frankfurt a. Main chống đặc khu và an ninh mạng

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/tong-bieu-tinh-2-9-chong-dac-khu_an-ninh-mang_frankfurt_a_main.html

DÙ AI XA CÁCH SƠN KHÊ,
NGÀY 2 THÁNG 9 NHỚ VỀ THAM GIA.
TỔNG BIỂU TÌNH CHỐNG LUẬT ĐẶC KHU, CHỐNG AN NINH MẠNG TRÙNG TU NƯỚC NHÀ.

frankfurt am main, Germany, Deutschland, tổng biểu tình ngày ngày chúa nhật 02.09.2018 tại Frankfurt a. Main chống đặc khu và an ninh mạng

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong