Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

TỔNG-BIỂU-TÌNH - MANIFESTATIONS : Việt-Nam : 24.06.2018 - Khắp Thế-giới / partout sur la planète : 07.07.2018

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/tong-bieu-tinh-chong-luat-dac-khu-99-nam.html

1. THƯ MỜI - INVITATION : BIỂU-TÌNH – MANIFESTATIONS

1.1. TỔNG-BIỂU-TÌNH - MANIFESTATIONS GENERALES: Việt-Nam : 24.06.2018

1.2.TỔNG-BIỂU-TÌNH - MANIFESTATIONS GENERALES: Partout sur la planète : 07.07.2018

2. Photos & Vidéos des manifestations au Vietnam et dans le monde depuis début juin à ce jour : www.dao-liege.org

Phim ảnh các cuộc biểu-tình tại Việt-Nam và trên khắp Thế-giới

TỔNG-BIỂU-TÌNH - MANIFESTATIONS : Việt-Nam : 24.06.2018 - Khắp Thế-giới

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong