Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Trực tiếp: Tổng biểu-tình phản đối dự luật cho thuê đất 99 năm trên cả nước

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/tongbieutinh-100618-chong-luat-dac-khu-99-nam.html

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong