Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Vietstar Media: Giám đốc SBTN-Trúc Hồ: «Đập tan cộng sản, chứ không chủ trương lật đổ cộng sản»

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/truc-ho-dap-tan-congsan-khong-lat-do-cong-san.html

14,492 views, 65 32 Share  

Chris Phan Published on Mar 28, 2018 

Topic: CHUYỆN KHÓ NÓI ... 3-27-2018 Title: Giám Đốc SBTN-TRÚC HỒ: "ĐẬP TAN CỘNG SẢN, NHƯNG KHÔNG CHỦ TRƯƠNG LẬT ĐỔ CỘNG SẢN" (2012 Tổng giám Đốc SBTN-Trúc Hồ tuyên bố: Chúng ta LẬT ĐỔ chế độ cộng sản là SAI!!!... 2018 Trúc Hồ hô hào: Chúng ta đi Châu Âu Đoàn Kết, về Việt Nam đoàn kết và chúng ta ĐẬP TAN chế độ cộng sản"... (hai thái cực trái ngược nhau rõ nét) Audio: VietStar Media | phan nguyên luân |... thực hiện  

 

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong