Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Trừng phạt Tập Cận Bình và đảng cộng sản Tàu bằng luật Magnitsky - The Punishment of Xi Jinping and the Chinese Communist Party by the Magnitsky Act

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/trung-phat-tap-can-binh-va-dang-cong-san-tau.html

Sign this petition:

https://petitions.whitehouse.gov/petition/punishment-xi-jinping-and-chinese-communist-party-ccp-magnitsky-act  

Created by V.Q. on August 19, 2018

Since the CCP has appeared in 1921 until Xi Jinping took command in 2012, Xi and the CCP have inflicted horrible crimes against world humanity including the peoples of Vietnam, Cambodia, Laos, Uyghurs, Tibet, Mongolia, Falun Gong. Note that Xi became a dictator-for-life of China in 2017

Notably, The CCP committed 31 crimes of genocide, invasion of war, destruction of marine environment; Most recently, Xi Jinping pardoned 200,000 prisoners with life sentences and sent them all to Vietnam to rob, rape women, kill Vietnamese people who protested against the 99-year SAEZ Bill.

We urge the US government to punish dictator Xi Jinping and the CCP by exercising the Magnitsky Act to uphold the justice to the millions of innocent victims who died horribly under the CCP’s bullets for decades.

EN Ver by V.G.T
***
Tiếng Việt: Từ ngày đảng cộng sản Tàu xuất hiện năm 1921 cho đến ngày Tập Cận Bình nắm quyền chỉ huy năm 2012, họ Tập và Tàu cộng đã gây nên muôn vàn tội ác đối với nhân loại nói chung, các dân tộc Việt Nam, Tân Cương, Tây Tạng, Mông Cổ, Pháp Luân Công, Phi Luật Tân, Cao Miên, Ai Lao v.v....Năm 2017 họ Tập tự biến thành nhà độc tài thống trị vĩnh viễn nước Tàu.

Tiêu biểu là 31 tội ác diệt chủng, phát động chiến tranh xâm lược, tàn phá môi trường biển, cướp bóc tài nguyên các nước lân cận cũng như một số nước ở Phi Châu; Họ còn đàn áp nhân quyền, hủy diệt nhân sinh không nương tay, bành trướng quyền lực để cướp đất qua kế hoạch một vành đai một con đường. Gần đây nhất Tập Cận Bình tha bổng cho 200 ngàn tù nhân chung thân và xua họ tràn sang Việt Nam để cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ, giết chóc những người dân Việt Nam biểu tình chống luật đặc khu 99 năm.

Chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy trừng trị nhà độc tài Tập Cận Bình và đảng cộng sản Tàu bằng cách áp dụng đạo luật Magnitsky để trả lại công lý cho hàng triệu triệu nạn nhân vô tội đã chết thảm khốc dưới nòng súng của họ từ mấy mươi năm qua.

Tháng 8 ngày 14 năm 2018

Trúc Lâm Việt Quốc

Cách thức ký tên:

Ghi Tên Gọi - Tên Họ & Email đang dùng. Rồi Click vào ô SIGN NOW.

2. Đợi 30 giây, tại Hộp Thư Email của Quý Vị, sẽ có 1 Email của Chương Trình tiêu đề ACTION NEEDING : VERIFY YOUR SIGNATURE. (Cần xác nhận chữ ký)

Quý Vị Open Email đó, Click vào dòng chữ CONFIRM YOUR SIGNATURE BY CLICKING HERE. (CLICK vào đây để xác nhận chữ ký của Bạn). Thế là XONG. Cảm ơn Quý Vị.

***

The protection of Mr. Le Dinh Luong and Huynh Duc Thanh Binh

https://petitions.whitehouse.gov/petition/protection-mr-le-dinh-luong-huynh-duc-thanh-binh-and-political-prisoners-vietnam

En ver by V.G.T

***

Phản đối thành phố Garden Grove; Nghị viên Bùi Phát lạm dụng chức vụ bán đất cho Tàu cộng - Tổng cộng 271 người đã ký tên (tính đến ngày 16-08-2018, change.org, petitions.whitehouse.gov, secure.avaaz.org)

https://secure.avaaz.org/en/petition/Steven_R_Jones_Mayor_of_

En ver by V.G.T


 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong