Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Vietstar Media: Cựu phó chủ tịch CĐNVQG-Nguyễn Bảo: "Chủ tịch Bùi Thế Phát là kẻ vô liêm sĩ"!

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/vietstar_media_nguyen-bao-noi-bui-phat-la-ke-vo-liem-si.html

1,056 views (21-05-18)

Chris Phan Published on May 19, 2018

 

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong