Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Vietstar Media: Ts Joe DoVinh "Đảng Việt Tân và Nguyễn Thanh Tú...thỏa hiệp với Việt cộng"?!

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/vietstar_media_tsdvinh-vtan-nguyen-thanh-tu-thoa-hiep-voi-vc.html

1,504 views

Chris Phan Published on May 17, 2018

 

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong