quân sử hải quân việt nam cộng hòa, hải sử việt nam, tôi yêu biển Việt-Nam, I love my vietnamese sea

Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Navy of The Republic of Vietnam - RVN Navy

Hải Quân Việt-Nam Cộng-Hòa ra khơi 

Lịch Sử Quân sử Hải Quân Việt-Nam Cộng-Hòa

Chương I: Bối cảnh khai sinh Quân Đội Việt-Nam Và Những cảm nghĩ về các tổ-chức Quân-Đội Việt-Nam  giữa Thế kỷ 20

Chương II: Sơ Lược Tổ Chức Của Hải-Quân Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân

Chương III: Vùng Sông Ngòi_Hành-Quân Lưu-Động

Chương IV: Những Chiến Dịch Trong Vùng Sông Ngòi_Hải Quân Phối Hợp Với Quân Bạn

Chương V: Vùng Duyên Hải_Hành-Quân Lưu-Động Biển*

Chương VI: Từ Mật Khu Vũng Rô Đến Những Diễn Tiến Trước Khi Xảy Ra Hải Chiến Hoàng Sa và Hải Chiến Hoàng-Sa Ngày 19-01-1974

Chương VII: Cuộc Đàm Thoại Bất Ngờ (1)

Chương VIII: Những Biến Chuyển Quân Sự Và Các Cuộc Rút Quân Bằng Đường Thủy

- Nguyên Đề Đốc Tư Lệnh Hải Quân V.N.C.H. TRẦN VĂN CHƠN

- Danh-Sách 75 Anh-Hùng Tử-Sĩ Hoàng-Sa Tham Dự Trận Hải Chiến chống Trung Cộng xâm lược ngày 19-1-1974

- Hội Sử Học Việt-Nam vinh danh 75 tử sĩ Hoàng Sa Hải quân Việt-Nam Cộng-Hòa là Anh-hùng dân-tộc Việt Nam_Danh-nhân quân-sự Việt-Nam

- Hội sử-học Việt-Nam phản đối Việt cộng tổ chức cầu Siêu cho 75 Tử-Sĩ Hoàng-Sa Của Việt-Nam Cộng-Hòa

- The illustrated history of RVN Vietnam, lược sử tổ chức hải quân Việt-Nam Cộng-Hòa

- Hội sử-học Việt-Nam lên tiếng yêu cầu ban tiếng Việt đài VOA điều chỉnh những thông tin sai lầm về hải quân trung tá Nguỵ-văn-Thà và 74 tử-sĩ Hoàng-sa của Việt-Nam Cộng-Hòa

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong