ngô đình diệm history, tôi yêu biển Việt-Nam, I love my vietnamese sea
 
Flag Counter

biển đông, bien dong