Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Văn-Hóa Nước

Chương X: CÁCH MẠNG DÂN CHỦ HỮU THẦN CỦA MNVN ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ SUỐT 9 NĂM ĐỂ XÂY NÊN HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG TRÊN ĐỐNG GẠCH NGÓI ĐIÊU TÀN VÌ CHIẾN TRANH ?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Theo GS Wesley Fishel thì trong suốt 88 năm Việt Nam trở thành thuộc địa của thực dân Pháp và người dân Việt bị thống trị bằng vũ lực. Những người Nhật đã chấm dứt sự chiếm đóng của Pháp từ 1940-1945. Sau khi Nhật đầu hàng đã trao trả độc lập cho nước Việt Nam và chính phủ Trần Trọng Kim đã ra đời, nhưng HCM và CSVN đã cướp chính quyền ngay trong trứng nước. Thực dân Pháp lại nỗ lực tái chiếm lại VN, những thảm họa Điện Biên Phủ đã chấm dứt luôn tham vọng tái chiếm của người Pháp. Ngày 7 tháng 7-1954 Hoàng Đế Bảo Đại đã trao quyền thủ tướng cho cụ Diệm. Hội Nghị Geneve đã diễn ra và kết thúc ngày 21 tháng 7-1954 với một Việt Nam bị chia đôi. Một nửa đất nước VN ở MB đã lọt vào tay hàng ngũ cộng sản, và MNVN thuộc phe của hàng ngũ Quốc Gia trong thế giới tự do. TT Diệm đã lên đài phát thanh đọc bài diễn văn chống đối mạnh mẽ việc chia đội đất nước, và cả MN đã treo cờ rũ ba ngày để tang cho ngày đất nước thân yêu bị phân ly đôi ngả.

Trong bài viết, “VIETNAM’S DEMOCRATIC ONE MAN RULE”, Wesley Fishel đã viết:

“Ông Diệm là một “ nhà độc tài” hay “người dân chủ” ? Khi một người nghiên cứu về cấu trúc của nền Cộng Hòa VN và nhân cách của TT Diệm họ sẽ học được bài học như sau: a)---Ông Diệm có tất cả quyền hành và quyền lực mà một người cần phải có để cai trị như một nhà độc tài---nhưng b)---ông không cai trị một mình ông. Đây là một lãnh tụ, một người nói bằng ngôn ngữ của chế độ dân chủ, dù là con người nắm giữ tất cả quyền hành như một nhà độc tài, và là người cai trị nền Cộng Hòa theo đúng Hiến Pháp. Hiến Pháp đã được viết ra do lời yêu cầu của ông bởi một Quốc Hội, đó là lý do ông được toàn dân bầu.”

Như thế, TT Diệm không phải là một nhà độc tài như những nhà độc tài khác như Hồ Chí Minh đã cướp quyền hành quyền lực bằng bạo lực và thống trị MBVN không bằng hiến pháp mà hoàn toàn bằng bạo lực,hận thù và lừa đảo. TT Diệm không cướp đoạt quyền hành cũng như không lạm dụng quyền hành như các nhà độc tài khác. Hoàng Đế Bảo Đại đã trao trọn quyền (full power and authority) dân sự và quân sự cho ông và trao luôn trách nhiệm quá nặng nề cho ông để buộc cứu đất nước VN thoát cơn lửa bỏng. Quốc Hội và Hiến Pháp VNCH cũng vì tình hình đất nước đang tràn ngập thù trong giặc ngoài nên phải cần có một lãnh tụ thật mạnh (strong leadership) nên cũng trao trọn quyền hành dân sự và quân sự cho TT Diệm cho đến khi nào tình thế khả quan thì Quốc Hội và Hiến Pháp sẽ giới hạn quyền hành của ông. Như vậy TT Diệm đã xử dụng tất cả quyền hành và quyền lực của đất nước để đi đến mục đích và cứu cánh tối hậu của quyền hành là cứu đất nước đang nguy khốn của ông. Quyền này hoàn toàn HỢP HIẾN,HỢP PHÁP, CHÍNH THÔNG (constitutional power, legal power and legitimate power) và là ĐÒI HỎI KHẨN CẤP (emergency demand) cần phải có để làm một cuộc CÁCH MẠNG DÂN CHỦ BẤT BẠO ĐỘNG Và đã xây nên HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG và đưa hạnh phúc ấm no cho toàn dân MN. Cuối cùng quyền hành của TT Diệm đã đạt được mục đích và cứu cánh tối hậu của nó khi Hòn Ngọc Viễn Đông chào đời.

Trong khi đó tại MBVN, HCM và Đảng Cộng Sản VN đã cướp đoạt và sang đoạt quyền hành của toàn dân Việt Nam hoàn toàn bằng bạo lực, hận thù, dối trá và lừa đảo nên quyền hành đó không hợp hiến,hợp pháp và không do dân bầu nên hoàn toàn không có gia trị chính thống. Họ đã nắm giữ quyền hành của đất nước nhưng chẳng bao giờ đi đến MỤC ĐÍCH và CỨU CÁNH TỐI HẬU của quyền hành là đem lại tự do, độc lập và hạnh phúc cho toàn dân VN. Đó là sự khác biệt sâu xa giữa CÁCH MẠNG BẠO LỰC VÔ THẦN CỦA CỘNG SẢN và CÁCH MẠNG BẤT BẠO ĐỘNNG HỮU THẦN CỦA DÂN CHỦ TỰ DO của MNVN.

Bên cạnh đó, những tướng lãnh trong quân đội MN cũng đã lật đổ TT Diệm để sang đoạt quyền hành quốc gia và sát hại hai anh em TT Diệm một cực kỳ tàn bạo và độc ác vào năm 1963 nên cũng là loại quyền hành không hợp hiến,hợp pháp và không chính thống luôn. Nhóm người này nắm giữ quyền hành quốc gia mà cũng chẳng bao giờ đi đến mục đích và cứu cánh tối hậu của quyền hành mà họ nắm giữ.

CẢ CỘNG SẢN VÔ THẦN VÀ NHÓM TƯỚNG LÃNH MNVN ĐÃ TRANH QUYỀN CƯỚP NƯỚC NHƯNG CẢ HAI KHÔNG ĐI ĐẾN ĐƯỢC MỤC ĐÍCH VÀ CỨU CÁNH TỐI HẬU CỦA QUYỀN HÀNH LÀ ĐEM ĐẾN QUYỀN SỐNG, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN TƯ HỮU VÀ QUYỀN TÌM KIẾM HẠNH PHÚC CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM. ĐÓ LÀ SỰ THẬT CỦA LỊCH SỬ.

Nhìn vào bối cảnh và tình hình đất nước MN vào lúc TT Diệm nắm vai trò lãnh đạo thì bất cứ ai còn bình tĩnh và sáng suốt phải lo sợ cho vai trò của người lãnh đạo đất nước. Ông Diệm vừa về nước thì đã có văn thư chính thức cho biết ông có toàn quyền về dân sự và quân sự, và rằng MNVN đã hoàn toàn độc lập. Trên thực tế những quyền hành---theo Anthony Trawick Bouscaren, tác giả cuốn “DIỆM OF VIỆT NAM “(1965) đã viết thì ông Diệm chẳng thi hành được quyền hành. Tất cả chi có trên giấy tờ. Bởi vì :

1---Tất cả lực lượng công an cảnh sát nằm trong tay Bình Xuyên và các lực lượng quân sự thân Pháp

2---Kiểm soát các vùng nông thôn thì nằm trong tay kiểm soát của các giáo phái hay lực lượng Việt Minh.

3----Tướng Tham mưu Trưởng quân đội quốc gia thì nằm trong tay người của Pháp là Tướng Nguyễn Văn Hinh đang nuôi tham vọng lật đổ Tân Thủ Tướng để nắm lấy quyền thủ tướng.

4----Kinh tế tư nhân nằm trong tay kiểm soát của người Pháp và người Tàu.

5---Một cơ quan của một chính quyền ngoại quốc nắm hệ thống tài chánh và chính sách kinh tế của VN.

6----Hệ thống hành chánh công quyền thì người Pháp chưa bao giờ trao quyền thực sự cho các viên chức hành chánh, mà tất cả đều giữ chức vụ thừa hành nên không có ai có kinh nghiệm tổ chức công quyền, làm chính sách quốc gia.

7----ngân sách quốc gia thì trống rỗng phải hoàn toàn trông cậy vào viện trợ Mỹ. Không có viện trợ Mỹ không có Việt Nam, đó là lời tuyên bố của một viên chức HK.

Những chương trình viện trợ của Hoa Kỳ dành cho MNVN vào những năm 1955 đến 1962 là 2 tỉ dollar, trong đó 1.4 tỉ dành cho những trợ giúp kinh tế. Theo Fishel thì viện trợ Mỹ thường bị phí phạm và biển thủ thất thoát, nhưng tại VN đã xử dụng để phát triển kinh tế và xây dựng quân đội VNCH để bảo vệ đất nước trước những đe dọa của làn sóng CSBV.

Đúng như một người anh hùng của nước Mỹ là bác sĩ Tom Dooley đã nói khi đến VN để giúp những người di cư lánh nạn CS từ MB vào MN đã nói. “chúng tôi đến VN không đem bom đạn mà đem những trợ giúp và tình thương đến với dân tộc VN “.

Ngoài những viện trợ kinh tế và quân sự cũng như tổ chức và huấn luyện quân đội VNCH, Hoa Kỳ còn gởi tới 54 giáo sư, đứng đầu là Wesley Fishel, đây là các chuyên gia trong các ngành khóa học chính tri,quản tri công quyền và các nhà khoa học xã hội của đại học Michigan State University, gọi tắt là nhóm MSU, với sự phụ tá của 200 người Việt Nam để giúp TT Diệm và toàn quân và toàn dân MN làm một cuộc cách mạng dân chủ bất bạo động trong âm thầm lặng lẽ, xây nên Đệ I Cộng Hòa Việt Nam và Hòn Ngọc Viễn Đông để đem lại ấm no hạnh phúc cho toàn dân MNVN.

Trên đống gạch ngói điêu tàn của MNVN với 7 vấn nạn khủng khiếp đã đề cập trên do Anthony Bouscaren đã nêu ra. TT Diệm còn bị vây hãm và săn đuổi ráo riết của 14 kẻ thù đầy quyền năng, không chỉ đe dọa mạng sống của ông, mà đe dọa cả một quốc gia hài nhi vừa mở mắt chào đời,trong đó có trên 10 triệu con người đang đau khổ trăm bề. Tất cả 14 kẻ thù đó có ai băn khoăn nghĩ ngợi gì đến kiếp sống của hơn 10 triệu dân MNVN không ? Hình như không có ai thèm để ý gì đến số phận cũng như chẳng muốn là gì cho người dân MN. Đó cũng là sự thật đau đớn nhất của lịch sử. Tất cả các quan sát viên quốc tế cũng đều nhận thấy: “MNVN bấp bênh nguy hiểm vô cùng vào 1954 “. Bởi vì dưới sự quan sát kỹ lưỡng của Carl Rowan thì ông Diệm có tối thiểu là 8 kẻ thù đều rất nguy hiểm cho tính mạng của TT Diệm.

Bernard Fall đã chỉ cho nước Mỹ và thế giới thấy sự thật về TT Diệm như sau :

“Một con người đã nắm giữ một vai trò để giải quyết mọi vấn nạn cho đất nước của ông trước một tình thế quá đen tối, đó là TT Diệm, một người có tinh thần quốc gia rất uyển chuyển, ông cưu mang một đức tin tôn giáo tật sâu thẳm, gánh trên đôi vai gánh nặng để dìu dắt che chở 10.5 triệu con người MNVN, thêm vào đó là lo cho gần 1 triệu người di cư từ MBVN vào MNVN lánh nạn CS; thế mà còn phải làm sao bảo vệ nền độc lập, và lo lắng cho sự an toàn của đất nước. Ngoài ông ra không có con người nào tại ĐNA gặp nhiều khó khăn trở ngại như thế, PHẢI GÁNH CHỊU QUÁ NẶNG NỀ GIAN NAN TRÊN ĐƯỜNG TIẾN TỚI TRẬT TỰ, TỰ DO VÀ CÔNG LÝ CHO ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM. “

Đại Sứ HK là Frederick Nolting trong thư gởi cho tờ New York Times có viết:

“Trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn và phức tạp, chính quyền của ông Diệm đã gặt hái được những thành quả lớn lao---ở đó nhiều trường học đã được xây cất, nhiều bệnh viện đã mọc lên, nhiều đường bay đã được thiết kế, đáng kể nhất là cải cách ruộng đất, và thành quả lớn lao nhất là XÂY DỰNG ĐƯỢC MỘT QUÂN ĐỘI ĐỂ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC MNVN trong cơn dầu sôi lửa bỏng với một ý chí rất mãnh liệt để đứng lên chống trả mọi thử thách---tất cả những thành đạt đó TRỞ THÀNH NHỮNG TRỞ NGẠI LÀM CHO CỘNG SẢN KHÔNG THỂ NÀO CHIẾN THẮNG ĐƯỢC…Đó là vóc dáng của MỘT VỊ ANH HÙNG DÂN TỘC (national hero), người đã chiến đấu một cách bền bỉ và can đảm phi thường,cuối cùng đã gục ngã trước số phận---số phận trong trường hợp này là những kẻ thù công khai và cả những bạn bè của ông đã lạnh lùng bỏ rơi ông, và cả lỗi lầm của riêng ông. “

TT Diệm không chỉ là anh hùng dân tộc VN, mà còn được các lãnh tụ Mỹ và Á Châu coi là anh hùng và vị cứu tinh của Á Châu và anh hùng của thế giới tự do--- khi họ thấy chiến trường MNVN là TIỀN ĐỒN CỦA CHIẾN TRANH LẠNH. Tuy nhiên không mấy ai nhìn TT Diệm là một nhà đại Cách Mạng Dân Chủ tại MNVN, và là một người Việt Nam Cộng Hòa điển hình nhất của nền Đệ I Cộng Hòa Việt Nam đã tranh đấu đến giọt máu cuối cùng cho đồng bào thân yêu và quê hương yêu dấu của ông. Đúng là---SAU ÔNG LÀ CƠN HỒNG THỦY--- đã đổ tràn lên hơn 10 triệu dân MNVN suốt 40 năm qua, và dập tắt luôn khát vọng âm ỉ ông nuôi dưỡng và ấp ủ trong đáy lòng của ông là--- làm sao tìm được tự do và công lý cho bao triệu dân Miền Bắc, mà ngay trong ngày 3 tháng 8- 1954 khi ông đọc bài diễn văn tại Hà Nội ông đã nói với đồng bào Miền Bắc thân yêu của ông rằng, “HÃY ĐOÀN KẾT VỚI TOÀN DÂN MIỀN NAM ĐỂ CÙNG TRANH ĐẤU CHO ĐỘC LẬP “. Ông đã lên án mạnh mẽ HCM và CSBV đã vi phạm Hiệp Định Geneve khi họ ngăn chặn không cho đồng bào Miền Bắc di cư vào MN. Ông kêu gọi HK và thế giới tự do ra tay cứu vớt những người Bắc di cư vào MN và HK đã gởi ngay Đệ Thất Hạm Đội đến để cứu vớt đoàn người tỵ nạn. Nếu không bị CSVN ngăn chặn thì có lẽ tất cả đồng bào Miền Bắc sẽ bỏ vào MN. Và Miền Bắc sẽ trở thành vùng đất chết---vườn không nhà trống là điều không thể nào tránh được. Sự thật đó cho thấy CÁCH MẠNG CỘNG SẢN VÔ THẦN ĐÃ THẤT BẠI NGAY TỪ LÚC KHỞI ĐẦU KHI HỌ ĐÁNH MẤT NHÂN TÂM CỦA CON NGƯỜI NÊN ĐÃ TRỞ NÊN NHỮNG KẺ VÔ THẦN VÀ VÔ HỒN.

Cách mạng dân chủ của Hoa Kỳ và toàn dân-quân MN trong 9 năm xây dựng MNVN không dựa trên bạo lực, dối trá, điêu ngoa, lừa đảo, lật lọng và hận thù như cách mạng cộng sản mà dựa trên sức mạnh tinh thần, sức mạnh của đạo đức, cũng như ánh sáng của tâm hồn và trí tuệ để tạo thành một thứ quyền năng của trí thức cách mạng chân chính nhất và sáng suốt nhất. Tất cả những giá trị cách mạng đó chỉ tìm thấy nơi NHỮNG CON NGƯỜI VIỆT NAM CỘNG HÒA MN CHÂN CHÍNH VÀ NHỮNG CON NGƯỜI CÁCH MẠNG DÂN CHỦ MN mà TT Diệm là một trong những mẫu mực điển hình nhất của con người cách mạng MNVN. Con người VNCH đó và con người cách mạng dân chủ đó,không làm cách mạng một mình ông, mà ông dựa vào toàn dân và toàn quân MN để có sức mạnh cách mạng, và để cùng nhau làm cách mạng, không chỉ cho lý tưởng tự do dân chủ,mà cho đời sống ấm no cho chính mình và cho toàn dân và xây dựng công lý xã hội. Đem hân thù giai cấp ngùn ngụt mà trút lên đầu lên cổ dân là làm cách mạng hay sao ?

Đúng là cách mạng cộng sản chỉ thấy mù quáng và mê sảng nên cách mạng đã trở thành thảm họa cho cả loài người. Tất cả 27 quốc gia trong khối Quốc Tế Cộng Sản, kể cả Nga và cộng sản Hoa Lục phải đến VN mà học lại bài học cách mạng. Ở đó,trên gạch ngói điêu tàn của chiến tranh, đổ vỡ và nghèo đói. Ở đó có 14 kẻ thù vây hãm và săn đuổi miệt mài những nạn nhân của chiến tranh và thù hận để tranh quyền cướp nước của những con người đau khổ và mất mát đang cần băng bó lại những vết thương đau cho cả một dân tộc, nhưng chẳng ai buông tha; thế mà những con người đó đã làm cách mạng và đã xây nên Hòn Ngọc Viễn Đông. Mao Trach Đông làm cách mạng chỉ xây được 65 triệu nấm mồ cho dân Hoa Lục. Lenine và Staline thì xây được 20 triệu nấm mồ cho dân Nga. HCM thì xây được gần 10 triệu nấm mồ cho thanh niên Việt Nam. Vì thế bài học lớn nhất của chiến tranh và cách mạng Việt Nam mà tất cả nhân loại phải học chính là bài học---SỰ MÙ QUÁNG VÀ MÊ SẢNG TRONG TÂM HỒN VÀ TRÍ TUỆ TRÍ THỨC THIÊN TẢ CỦA CON NGƯỜI TẠI MỸ VÀ ÂU CHÂU KHI HỌ CHĨA MŨI DÙI ĐỘC ÁC LẠNH LÙNG VÀO NẠN NHÂN CỦA CHIẾN TRANH VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Ở MNVN ĐỂ TẤN CÔNG MỘT CÁCH ĐÊ HÈN VÀ NGU XUẨN CẢ HOA KỲ VÀ CHÍNH QUYỀN CŨNG NHƯ DÂN-QUÂN MNVN. NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI NHÂN DANH ĐỆ TỨ QUYỀN CỦA TỰ DO NGÔN LUẬN ĐỂ CHÚC TỤNG VÀ XIỂN DƯƠNG CŨNG NHƯ ĐỒNG LÕA VỚI TỘI ÁC CỘNG SẢN. TẤT CẢ NHỮNG CON NGƯỜI NÀY SAU 40 NĂM VẪN GỤC ĐẦU HÈN NHÁT CÂM NÍN TRƯỚC TÔI PHẠM CHỐNG LẠI LƯƠNG TÂM CON NGƯỜI VÀ CHỐNG LẠI CÁCH MẠNG DÂN CHỦ VIỆT NAM. CHÍNH CON NGƯỜI TRÍ THỨC VÀ BÁO CHÍ NÀY ĐÃ BỊ NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN GỌI HỌ LÀ NHỮNG “THẰNG NGỐC HỮU DỤNG” ( USEFUL IDIOTS) ĐÃ BỊ CỘNG SẢN KHAI THÁC TRỤC LỢI NHƯ VẮT CHANH BỎ VỎ MỘT CÁCH ĐAU ĐỚN VÀ NHỤC NHÃT MÀ VẪN PHẢI NÍN KHE NHƯ MỘT CÔ GÁI ĐẸP DẠI KHỜ ĐÃ LỠ TRAO DUYÊN LẦM TƯỚNG CƯỚP. Đó là nhận định của một người công dân thấp cổ bé miệng nhất của VNCH khi duyệt xét lại toàn bộ lịch sử chiến tranh và cách mạng Việt Nam.

Theo CSBV thì giải phóng MN là một phần chiến lực trong cách mạng vô sản của họ. Chính những con người này cũng như Liên Bang Sô Viết và Cộng Sản Hoa Lục đã lôi kéo những người ngây thơ và nhẹ dạ đứng về phía cộng sản để hỗ trợ tích cực CSBV tiến chiếm MNVN, và trở thành những kẻ thù hung hiểm đầy quyền năng nhất đã đưa đến cái chết cho TT Diệm và đất nước MNVN. Tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn còn nhiều những con người thiện chí và sáng suốt để giúp TT Diệm và toàn dân-quân MN hoàn thành cuộc cách mạng xây dựng dân chủ cho Việt Nam trong suốt 9 năm nên mới có Hòn Ngọc Viễn Đông. Trong đó TT Diệm chính là người đã lèo lái và dìu dắt con thuyền quốc gia của MNVN vượt qua bao cơn sóng dữ. Ông đã vừa phải chống đỡ thật gian nan với bao sóng gió bão bùng của con tàu giữa biển khơi,vừa tìm cách né tránh những nanh vuốt hung hiểm của 14 kẻ thù đang đe dọa sự sống còn của con tầu và đe dọa mạng sống quá mong manh của chính ông. Bên cạnh đó ông còn phải thường xuyên đối mặt với bao vấn nạn chồng chất của một quốc gia sau chiến tranh tàn khốc. Quan trọng và cấp bách hơn là ông phải tìm mọi cách để cứu vớt và cưu mang gần 1 triệu đồng bào của ông từ MB vào tỵ nạn tại MN. Vì thế TT Diệm phải lèo lái con tàu bất hạnh này trên một hành trình xây dựng sự sống cho toàn dân Việt Nam. ĐÓ LÀ HÀNH TRÌNH CỦA MỘT CUỘC CÁCH MẠNG XÂY DỰNG QUỐC GIA (revolution of nation-building)

1---Bước đầu tiên là sau khi được bổ nhiệm chức Thủ Tướng vào ngày 6 tháng 6-1954 thì vào ngày 7 tháng 7-1954 TT Diệm thành lập nội các đầu tiên cho một chính quyền của dân do dân và vì dân tại MNVN.

2----Vào ngày 30 tháng 4-1955, những nhóm ủng hộ ông Diệm thành lập Hội Đồng Cách mạng, từ đó thường nhóm họp như một Quốc Hội (General Assembly), gồm 2oo đại Biểu của 18 đảng phái và các phe nhóm khác. Quốc Hội này đã bỏ phiếu truất phế vua Bảo Đại, sau đó thành lập một chính quyền dân chủ dưới sự lãnh đạo của TT Diệm. Vào ngày 15 tháng 6-1955 là ngày chấm dứt chế dộ quân chủ của Việt Nam để mở ra một con dường dẫn đến sự RA ĐỜI CỦA NỀN ĐỆ I CỘNG HÒA VIỆT NAM.

3---Sau cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc, 98% dân đã chọn chế dộ Cộng Hòa. Vào ngày 6 tháng 3-1956 bắt đầu tổ chức bầu cử cho Quốc Hội Dân Cử. Tổng số trong Quốc Hội có 123 ghế, chia cho 5 đảng phái chính trị và một số ứng cử viện độc lập.

4---Sau đó Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa đã được soạn thảo, bởi 11 thành viên gồm có các luật sư VN rất nổi tiếng, với sự trợ giúp của các chuyên viên hiến pháp Hoa Kỳ và Philippine.

Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa 1956 đã xác định về tam quyền phân lập. Quốc Hội sẽ được bầu cử 5 năm một lần. Ngành tư pháp độc lập theo mô hình của Pháp, với Hội Đồng Tối Cao Tư Pháp,tương tự như Supreme Court của Hoa Kỳ. Đặc biệt là trong Hiếp Pháp có những điều khoản để bảo vệ Nhân Quyền cho toàn dân Việt Nam như (The Bill of Rights) đã ghi trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Đây là bản Hiến Pháp được soan ra không chỉ cho MNVN,mà cho một nước Việt Nam Thống Nhất từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà mâu cũng đã được ghi trong Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa Việt Nam, chứ không phải chỉ cho VNCHMN.

5----Theo GS Wesley fishel thì TT Diệm đã chuyển giao cho Quốc Hội về cái mà Hiến Pháp Cộng Hòa phải nhắm tới phải chứa đựng mội nôi dung như sau:

“chúng ta phải minh xác rằng,chỉ có cứu cánh chân chính (legitimate end),và mục tiêu của nhà nước phải nhắm tới là những quyền căn bản của mỗi con người để họ sống còn tồn tại mà phát triển tự do của họ trên ba phương diện TRÍ THỨC, ĐẠO ĐỨC và TINH THẦN. Với ba phạm trù giá trị nền tảng của nhân bản này, Hiến Pháp VNCH đã hơn hẳn các bản hiến pháp dân chủ đương thời trên thế giới tự do.

Chúng ta xác định rằng người dân không chỉ thỏa mãn hả hê về vật chất,và cũng không chỉ là đặc quyền đặc lợi dành cho một thiểu số con ngườ nào đó. Dân chủ là những nỗ lực then chốt thường xuyên để tìm kiếm những phương tiện đúng để bảo đảm quyền của tất cả các công dân được phát triển tự do và phát triển tối đa, người công dân phải có trách nhiệm với đất nước,và người công dân phải có ĐỜI SỐNG TINH THẦN.

Những người công dân đã sinh ra trong tự do và bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước phải bảo đảm cho mọi người dân có những điều kiện và cơ hội đồng đều, để thực hành những quyền của họ và hoàn tất những bổn phận của họ. Các công dân phải trợ giúp và bảo vệ gia dình của họ để từ đó mới có đời sống gia đình hòa đồng hợp nhất, từ đó mới có thể phát triển được. Các công dân có quyền được bảo đảm an toàn bản thân của tất cả người dân, và có một đời sống hạnh phúc thanh bình an lạc. Để dẫn đến những phần thưởng do sức lao động của họ làm ra, để mỗi cá nhân có đủ tài sản riêng tư để bảo đảm giá trị chân chính của họ trong đời sống tự do,để đi đến với những quyền tự do trong chế độ dân chủ, và phát triển toàn diện những tiềm năng của mỗi con người. Họ phải có bổn phận phát triển gia sản quốc gia cho hạnh phúc chung, và đời sống thanh bình an lạc cho toàn thể xã hội,phải bảo vệ và canh chừng cho tự do và dân chủ,bảo vệ quốc gia và bảo vệ nền Cộng Hòa để chống lại tất cả những kẻ đang âm mưu phá hoại nền móng căn bản của sự sống của toàn dân, và phá hủy Hiến Pháp. “ Từ nội dung căn bản tinh thần cho Hiến Pháp VNCH cho thấy Hiến Pháp này đã bảo đảm quyền sống,quyền tự do, quyền tư hữu và quyền tìm kiếm hạnh phúc của toàn dân.

6----Tạo dựng con người là nguồn gốc của tự do,và sự sáng tạo là hạt nhân để xây dựng chính trị, kinh tế,xã hội và văn hóa. Nền Cộng Hòa Việt Nam chấp nhận ngay từ lúc ban đầu của sự tiến hóa và mở rộng chế độ để tiến thẳng đến một sự tiến bộ lớn hơn để nhận lấy trách nhiệm, và để đi đến đời sống tinh thần. Những nguyên tắc dù hay đến đâu cũng thành vô ích,nếu không con người. Chỉ có những con người chín chắn trưởng thành, và chỉ có những con người biết thi hành các nguyên tắc dân chủ. Đó là lý do tại sao chính quyền Việt Nam tin tưởng rằng, phải phát triển tự do trong đời sống trí thức,đời sống đạo đức và đời sống tinh thần cho người dân trong chế độ Cộng Hòa dân chủ. (trích từ diễn văn của TT Diệm đọc trong Quốc Hội Đại Hàn)

7----Thi hành CÁCH MẠNG DÂN CHỦ TỪ DƯỚI ĐI LÊN (from bottom and up) chính là ý hướng của tinh thần DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG để xây dựng nên một chế độ dân chủ chân chính nhất mà TT Diệm đã học được trong CÁCH MẠNG DÂN CHỦ CỦA HOA KỲ trong ba năm sống tại Hoa KỲ từ 1950-1953. Vì thế, theo Đại Sứ HK là Frederick Nolting thì chính quyền MNVN đã dự trù 11.0182 chương trình để phát triển các chính quyền tự trị của dân (self government) của các làng xã, và đã có 4077 chương trình đã hoàn tất. Như vậy cuộc CÁCH MẠNG DÂN CHỦ TẠI VIỆT NAM VẪN CÒN DANG DỞ (unfinished revolution) đang cần được phục sinh và tiếp nối.

8---Theo Tướng Thomas Lane quan sát cho thấy, “Những nỗ lực chiến tranh của TT Diệm đã đạt được rất lớn lao, và hiệu năng rất cao dưới những quan sát viên quân sự. Một đội ngũ đã làm việc chung với các cố vấn mỹ để phát triển lực lượng quân đội quốc gia MNVN cũng đạt được hiệu quả mỹ mãn.

9---Guồng máy hành chánh công quyền đã được tái tổ chức và huấn luyện rất kỹ để điều hành guồng máy quốc gia. Một lực lượng hùng hậu của cảnh sát cũng đươc nhóm MSU của Wesley Fishel đảm nhận giúp chính quyền MN tổ chức, huấn luyện và cung cấp ngân khoản cho lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh và trật tự cho quốc gia và người dân.

10---Chương trình định cư gần 1 triệu đồng từ Miến Bắc vào đã thành công mỹ mãn và đời sống của họ đã ổn định và trở thành một động lực lớn lao đẩy cho nền kinh tế MN lên rất nhanh.

11---Các chương trình cải cách ruộng đất vào tháng 10-1955,TT Diệm đã cho ban hành một đạo luật nhắm vào để chia sẻ những miếng đất lớn của chủ điền điền có trong thới gian Pháp đô hộ. Wolf Ladejinsky, người đã từng giúp Nhật và Đài Loan trong cải cách ruộng đất đã làm cố vấn kinh tế cho TT Diệm đế giúp cải cách điền địa. Kết quả đã có 39% dân MN đã được làm chủ đất canh tác của họ; ước tính trên 3 triệu người . Đây là lực lượng chính đã làm cho canh nông phát triển thành công cho dân tự túc tự cường và đủ ấm no hạnh phúc và còn được xuất cảng lúa gạo và cao su.

12---Chương trình Ấp Chiến Lược (strategic hamlet) đã tổ chức cho khoảng 70% dân sống trong các làng. Kết quả đã có 16.000 ngôi làng. Riêng tại Miền Cao Nguyên Trung Phần có 144 làng. Từ đó an ninh tại nông thôn đả vãn hồi và gây những khó khăn cho Việ Cộng rất nhiều. Đó là lý do các nhóm chống đối khi biểu tính chống chính quyền MN đã hô” “dẹp ấp chiến lược”, “hãy bắt tay với Miền Bắc VN”.

13---Phát triển kỹ nghệ, đặc biệt nhắm vào các sản phẩm và hàng hóa mà người dân MN đang cần. Anthony Bouscaren quan sát thấy rằng, trong việc phát triển kỹ nghệ nhe la chính…một số cố gắng đã ất thành công như: xây dựng nhà máy sợi,nhà máy làm đường,xưởng làm kiếng, cá đóng hộp và xưởng làm các dược phẩm. Những cơ xưởng sản xuất giấy và gỗ để xây cất nhà cửa, lấy ra từ những tài nguyên vô cùng phong phú tại Việt Nam, đúng như những đề nghị của Liên Hiệp Quốc khi đến khảo sát kinh tế Việt Nam.

14----Đường xá, nhà thương và các trường học mọc lên khắp nơi từ nông thôn lên thành thị.

15----Phái triển văn hóa và giáo dục nhắm vào đào tạo con người tự do và bình đẳng trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. ĐẶC BIỆT LÀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG TINH THẤN,ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC VÀ ĐỜI SỐNG TRÍ THỨC CHO TOÀN DÂN MNVN.

Đứng trước sự thành công của 15 đồ án vĩ đại trong cách mạng xây dựng quốc gia dân chủ, người cố vấn Mỹ đã giúp TT Diệm và quân-dân MNVN xây nên nền Đệ I Cộng Hòa VN là Giáo Sư Wesley Fishel đã viết:

“Người lãnh tụ Á Châu này, đó là một con người đã bỏ thời gian trong 4 năm để lèo lái con thuyền quốc gia từ bờ vự thẳm của hỗn loạn đểi tiến về bờ bến của thanh bình an lạc, ổn định xứ sở, và từ từ gia tăng đà phát triển, ông hiểu cặn kẽ những vấn nạn, và những vấn đề có liên quan chặt chẽ đến việc xây dựng và bảo vệ một quốc gia dân chủ. Ông là con người có rất ít ảo tưởng. Ông đã học hỏi nghiên cứu về việc viết ra các lý thuyết Tây Phương, và ông đã quan sát thật kỹ con đường dẫn đến con đường phát triển quốc gia có an sinh xã hội cho toàn dân Việt Nam (welfare state) “.

Trong bài viết, The new leader, đăng trên tờ Yale review, Wesley Fishel viết rằng: “Chế độ của ông diệm bây giờ chắc chắn là một quốc gia ổn định nhất và lương thiện trong sạch nhất vùng Á Châu. ( Diệm’s regime now is assurely one of the most stable and honest on the periphery of Asia ). ( Trích trong cuốn” VIETAM AND AMERICA. The most comprehensive documented history of The Vietnam War, trang 139 ).

William Henderson nhìn vào thành quả mà TT Diệm đạt được đã tuyên bố:

“sự tồn tại sống còn của chính quyền Ngô Đình Diệm, và sự củng cố quyền hành vững chắc nhất của một nước Việt Nam tự do trong 2 năm đầu, sau Geneve đã xây dựng được một PHÉP LẠ CHÍNH TRỊ (political miracle) lớn lao nhất.” Trong lúc ấy các quan sát viên khác cho rằng, tình hình ở MN vào 1954 bấp bênh và cực kỳ nguy hiểm.

Bộ Trưởng Úc Casey thì nói với một vài người Mỹ muốn đề nghị thay đổi chính sách với ông Diệm : “trong bối cảnh chỉ thấy thối chí và ngã lòng, ông Diệm đã làm được như một PHÉP LẠ rồi.

Joseph Buttinger viết luôn một cuốn “The Miracle of Vietnam” để ca tụng những thành quả mà TT Diệm đã gặt hái được trong dầu sôi lửa bỏng của tình hình Việt Nam.

 

 

 

 
 

biển đông, bien dong