Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Văn-Hóa Nước

Chương XI: TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM KÊU GỌI ĐOÀN KẾT CÁC QUỐC GIA Á CHÂU VÀ XÂY DỰNG Ý THỨC HỆ MỚI CHO CÁCH MẠNG DÂN CHỦ CHO ĐÔNG NAM Á ĐỂ CHIẾN THẮNG CỘNG SẢN

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Một trong những di cảo quan trọng nhất mà TT Diệm còn để lại trong lịch sử là những bài diễn văn đã gói ghém tất cả tâm tư và hoài bão lớn lao và chân thành dành cho tương lai của Việt Nam và cả khối Đông Nam Á Châu.

Trong cuốn DIEM OF VIETNAM, Anthony Bouscaren đã viết về con người Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên như sau: “Cả đời ông, ông chỉ nhìn thấy sự nghèo đói tủi nhực của người dân Việt Nam, dưới sự thống trị của ngoại bang. Đứng trước thực tế phũ phàng và đau sót đó, ông đã vẽ ra hàng loạt những cải cách, PHẢI XÂY DỰNG MỘT CON ĐƯỜNG ĐỂ NGƯỜI DÂN VIỆT TỰ CAI TRỊ LẤY CHÍNH MÌNH”(self government)

(designed to pay the way for self-gorvernment )

Nhưng ông Diệm đã thất bại, vì quyền tối thượng của dân tộc mất rồi còn đâu, và người Pháp không đồng ý để cho những người đại diện dân tộc Việt Nam có quyền làm luật có hiệu năng. Ông Diệm nói: “ Tôi đã nhìn thấy sự nguy hiểm nơi những người cộng sản, và tôi có thể nhìn thấy họ làm thế nào để khai thác trục lợi những bất công để tuyên truyền lôi kéo người dân đi theo họ. CHÚNG TÔI PHẢI CÓ NHỮNG CẢI CÁCH DÂN CHỦ.HOẶC PHẢI LÀM SÁNG TỎ NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI, nếu không muốn thấy những người cộng sản chiến thắng “.

Bouscaren viết tiếp, “như TT Diệm đã nhìn thấy bi kịch đã diễn ra nên cần thiết phải chiến đấu với một kẻ thù mới, sau thực dân---, là cộng sản, một hình thức khác của tân đế quốc. Sự nhận thức này cho thấy tình thế đòi hỏi một nhu cầu đoàn kết các nước Á Châu. Điều đó cũng cho thấy ông là một con người thực tế (realist),đồng thời cũng là một con người lý tưởng ( idealist ).

Đã nhiều thế kỷ, như TT Diệm đã nhấn mạnh, “đời sống xã hội Việt Nam đã được đặt trên căn bản của một liên bang làng xã ( a federation of villages ),những hoạt động hàng ngày đều do dân của các làng điều hành”.

Hệ thống này đã vận hành rất trôi chảy, phải tạ ơn cho tinh thần đoàn kết chặt chẽ đã tìm thấy khắp nơi ở các vùng nông thôn Việt Nam. Sự đoàn kết đặt trên căn bản gia đình, trong đó có những quyền và những bổn phận của những cá nhân. Ông đã suy nghĩ về các nơi khác và các nền văn hóa khác…và muốn tìm ra một tổng hợp đề (synthesis ) cho tất cả những ưu điểm Đông Tây và tìm cách chỉ đồng hóa (assimilate) NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP NHẤT CỦA TÂY PHƯƠNG,VỚI NHỮNG GIA SẢN VÔ GIÁ CỦA ĐÔNG PHƯƠNG.

Ông đã nhận ra con đường để đi đến tổng hợp Đông-Tây là---Á Châu đang đi trên một tiến trình để vượt qua những cái cũ để đi đến với những cái mới, và ông tin tưởng rằng muốn hiện đại hóa phải có một chương trình rất lớn lao cho nền văn hóa Á Châu,đó là điều có thể làm được và giữ lại gia sản của Á Châu…điều quan trọng là chúng ta đừng cho phép chủ nghĩa tiền định (fatalism) và chủ nghĩa chủ bại (defeatism)ngăn chặn bước tiến hóa của chúng ta…sự thật là chúng ta không được chỉ sao chép Tây Phương, bởi vì mọi sự chỉ sao chép sẽ không bao giờ đồng hóa vào được hệ thống chính trị của bất cứ nền văn minh nào…Ông cho rằng phần đông các lãnh tụ Á Châu không nhìn đến ý thức hệ của họ. Trong khi tại Việt Nam con người có thể nhìn thấy những hậu quả của độc tài toàn trị của cộng sản và những mất mát của nó.

Bouscaren viết tiếp: “Để chống lại luận điệu tuyên truyền của cộng sản độc tài, TT Diệm phải ca ngợi những phúc lợi của dân chủ. Và dân chủ, như ông đã nhìn thấy,dân chủ không chỉ là những vấn đề luật lệ,và những lời nói về dân chủ và quan trọng hơn là phải có tâm hồn và tinh thần dân chủ, và một đường lối cần cho đời sống---trong đó điều đầu tiên phải có LÀ KÍNH TRONG TẤT CẢ CON NGƯỜI. Điểm then chốt triết lý của TT Diệm (essential philosophy) là TRIẾT LÝ TINH THẦN (spiritual philosophy). Trong thông điệp của TT Diệm đọc trước Quốc Hội Dân Cử MN về nền móng căn bản của Hiến Pháp 1956 như sau:

“NỀN MÓNG CĂN BẢN CHO DÂN CHỦ CHỈ CÓ THỂ LÀ NỀN TẢNG TINH THẦN”.

Điều này có ý nghĩa gì, và nó liên quan thế nào đến tư tưởng Á Châu đã có từ bao thế kỷ, ông Diệm đã nói ra trong một bài diễn văn khác : “ Khái niệm truyền thống về sự siêu việt của linh hồn con người thoáng nhìn thấy trong Ấn Độ giáo, có sự bình đẳng giữa tất cả con người đã được Phật giáo rao giảng, có sự sinh ra trong tự do như Lão giáo, và vũ trụ chi tâm như trong Khổng giáo..

Đây là điểm cốt lõi trong triết lý của ông, và với triết lý đó ông đã quyết định đưa ra như một ánh sáng giữa ban ngày. Ông nói về cái nhìn dự phóng cho tương lai rất sáng tỏ, và nó đã làm cho ông nổi bật trong hàng ngũ các tư tưởng gia Á Châu tiến bộ. Ông đã đọc diễn văn trong Hội Đồng Bang Giao Quốc Tế tại Tân Delhi vào 1957:

“NHỮNG NGƯỜI Á CHÂU ĐÃ ĐÁNH MẤT CÁI NHÌN TRỌN VẸN VỀ SỰ SỐNG HIỆN NAY TRONG TRUYỀN THỐNG CỦA HỌ. Bởi vì…đó là phần TINH THẦN của chúng ta,có được tinh thần đó chúng ta quá hãnh diện, nhưng lại dấu diếm tinh thần bảo thủ hẹp hòi (narrow conservatism), và với một hình thức chạy trốn trách nhiệm chắc chắn phải có…phải chăng lòng nhân từ của Phật giáo đã trở nên bất lực với mục đích---là không thi hành được công lý khi Phật giáo được coi là đứng đầu về lòng từ bi trước con người và cũng không thấy đâu lòng bao dung, từ đó đã dẫn con người đến sự lầm lẫn của tự do “.

TT Diệm đã tìm kiếm trong thực tế, một sự phục hưng có thể nhìn thấy được tại Á Châu. Ông tin tưởng rằng việc làm này sẽ dẫn đến sự trở về nguồn thật sự là nguồn gốc của tư tưởng Đông Phương, và cùng lúc ấy, rút tỉa ra “những mẫu mực điển hình với giá trị thường hằng của văn hóa Tây Phương” để đưa ra cho những chính khách với những nguyên tắc hướng dẫn, với những cố gắng của họ để cùng giải quyết những vấn đề của ĐNA .

Chiều hướng triết lý của TT Diệm đã sản sinh ra được những kết quả quá tốt đẹp cho người dân và đất nước của ông; trên thực tế KẾT QUẢ ĐÓ CHÍNH LÀ BỨC THÔNG ĐIỆP SỐNG ĐỘNG NHẤT ĐỂ ĐÁNH THỨC CẢ VÙNG Á CHÂU.

Theo TT Diệm, Khước từ chối bỏ sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa,Thượng Đế,Trời đất hay Thiên Chúa như những người cộng sản đang làm là chối lương tâm và sự bất tử của linh hồn con người. Sự khước từ này cũng tương tự như sự khước từ BẢN CHẤT TINH THẦN CỦA TỰ DO CHÂN CHÍNH (the spiritual character of true freedom). Tinh thần tạo nên cho tự do một nền móng thiết yếu,và đưa đến cho con người giá trị siêu việt để sống, tiến hóa và thăng hoa trong đời sống.

Đây là tình yêu của tự do,đưa đến sự sống là xuất phát diểm từ sự hướng dẫn của ánh sáng tinh thần, và vì thế nó đã đối kháng quyết liệt để chống lại cái được gọi là thuần túy vật chất. Vì vậy những lý tưởng được xây dựng bởi TT Diệm bây giờ trở thành lý tưởng của quốc gia dân tộc của toàn dân MNVN,vì ông đã giúp tiêm vào đầu người dân giá trị căn bản đó; đây là tiêu chuẩn tinh thần đảy tới những hoạt động ĐỂ ĐÁNH THỨC DÂN TỘC THỨC DẬY. Tự do, hay chủ nghĩa Nhân Vị, từ giá trị đó ông cất lên tiếng nói, ĐƯA CON NGƯỜI LẠI GẦN SỰ HOÀN HẢO VẸN TOÀN (perfection)MÀ NHÂN LOẠI ĐANG TÌM KIẾM; ông cảm thấy rằng tự do thật sự có nghĩa là MỘT TÂM HỒN VÀ TRÍ TUỆ ĐỘC LẬP,NÓ CHỈ CÓ THỂ THÀNH ĐẠT ĐƯỢC BẰNG MỘT CUỘC TRANH ĐẤU MẠNH MẼ VÀ BẾN BỈ ĐỂ CHỐNG LẠI NHỮNG LỰC LƯỢNG THUẦN TÚY VẬT CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA PHÀM TỤC (secularism)---VÔ THẦN và VÔ HỒN ĐÃ THÀNH TÙ NGỤC GIAM HÃM LƯƠNG TÂM CỦA CỦA CON NGƯỜI, HỦY DIỆT NHÂN CÁCH VÀ SỰ CHÍNH TRỰC LIÊM CHÍNH CỦA CON NGƯỜI.

Trong bài viết nói với những người Mỹ của Giáo Sư Wesley Fishel về những nỗ lực đi đến một tổng hợp Đông-Tây của TT Diệm : “có lẽ chúng ta có thể học hỏi được từ con người này, vì ông ta là một người đã nỗ lực để sáng tạo ra một tổng hợp văn hóa Đông Phương và Tây Phương có thể chấp nhận được (aceptable synthesis) of East-West culture) tại Việt Nam. “.

 

 

 

 
 

biển đông, bien dong