Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Văn-Hóa Nước

Chương XII: TỔNG THỐNG DIỆM CẤT LÊN TIẾNG NÓI CHO TỰ DO ĐỘC LẬP CỦA VIỆT NAM VÀ VÙNG Á CHÂU

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Theo tác giả cuốn DIEM OF VIETNAM thì---khi ông được hỏi vai trò của một VN tự do với một nhà báo Úc khi ông Diệm viếng thăm Sydney vào 1957. Ông đã không có một chút thổi phòng nào. Ông đi thẳng vào từng điểm và tuyên bố rằng:

Bởi vì tình trạng địa lý của VN chiếm một vị trí then chốt như một cái yết hầu trên đường xâm lăng cả vùng ĐNA thủa xưa. Muốn hay không sự tồn tai sống còn của một nước VN tự do và độc lập là bảo đảm của nền độc lập và tự do của các quốc gia tự do không CS tại vùng ĐNA

Câu hỏi khác được đặt ra là--- nước VN đã đạt được những tiến bộ gì kể từ khi có độc lập ? TT Diệm đã trả lời rằng:

“Đám đông quần chúng tại Á Châu rất thiếu kiên nhẫn để mong bắt kịp Tây Phương, những xứ sở vừa mới được độc lập đã gặp ngay phải rất nhiều trở ngại khó khăn không sao kể xiết. Họ rất thiếu những con người có khả năng để tổ chức và quản trị xã hội (esecutive personel). Chiến tranh đã gây ra bao sự tàn phá và đổ vỡ tơi bời. Trong quê hương của chúng tôi, chưa đầy hai năm vừa qua, những đảng phái chính trị, mỗi đảng đều có quân đội riêng, mỗi đảng đều hy vọng tìm kiếm lợi lộc riêng tư của họ. Tất cả những hiện tượng như thế dẫn đến hỗn loạn vô chính phủ vốn đã có từ trước đây trong khoảng thời gian tranh đấu dành độc lập. Những quốc gia ĐNA, vì vậy, đã không có được những hoàn cảnh lý tưởng để giải quyết tình trạng thiếu kiên nhẫn đòi hỏi phải có trong đám đông quần chúng, nếu xử dụng những biện pháp thông thường thì không được.

Tất cả nỗ lực của chúng tối là xây dựng lại đất nước VN. Chúng tôi phải lựa chọn con đường hành động phải làm sao cho thích hợp với những điều kiện thực tế với lịch sử, với những điều kiện tâm lý và điều kiện vật chất từ đó mới phác họa ra được các dự án được.

Đầu tiên và trên hết là tìm cách kiểm soát tình trạng hỗn loạn và cải thiện nó. Chúng tôi đã phục hồi được quyền hành với lực lượng cảnh sát và quân đội của chúng tôi trước đây đã trong tay sinh sát của ngoại bang. Chúng tôi đã tái tổ chức lại chính quyền, mà chính quyền đó trước đây chẳng có quyền hành gì cả. Những vấn đề của giáo phái phong kiến. Bởi tất cả những nỗ lực đó là những phương tiện mà chúng tôi đã có lại được để xây dựng và bảo vệ an ninh, không thể nào tách rời được khi tổ chức những cuộc bầu cử ngành lập pháp do Hiến Pháp qui định để đưa lại cho đất nước chúng tôi một Hiến Pháp Cộng Hòa (republican constitution) và một Quốc Hội Dân Cử.

Chúng tôi đã định cư được gần 1 triệu người di cư vào MN lánh nạn CS, con số này chiếm khoảng 1/10 dân số MNVN, trên những vùng đất mầu mỡ trước đây dành riêng cho những thế lực phong kiến, và của những người CS. Trên hết là chúng tôi đã phục hồi được niềm tin cậy trong mọi tầng lớp dân chúng VN, và đi đến ổn định đời sống chính trị. Đây là hai điều kiện thiết yếu cho việc tái xây dựng lại nền kinh tế cho quốc gia.

Cũng trong lãnh vực này,tất cả với những công trình kỹ nghệ hóa cho đất nước của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là nhằm cung cấp cho mỗi gia đình có một tài sản nhỏ. Để đi đến cứu cánh đó,chúng tôi gia tăng định cư cho những người không có đất đai trên những phần đất màu mỡ đã bỏ hoang phế từ lâu,đặc biệt là trên các vùng cao nguyên. Trong cùng lúc đó và để xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng của đất nước,chúng tôi đã đưa ra chương trình phát triển cộng đồng trong các làng xã có liên quan đến mức độ rộng lớn của đời sống tại các làng xã. Những đường xá,những kinh rạch, đắp đê, những chỗ để bơm nước lên đều đã được xây cất bởi chính từ những bàn tay của dân trong các làng xã, với sự trợ giúp của các chuyên viên kỹ thuật của chính quyền. Những kết quả thật là ngạc nhiên đã đạt được trong khoảng thời gian vài tháng, kể cả về tâm lý và vật chất.

Với sự ổn định chính trị được phục hoạt, và những nhu cầu thiết yếu đã giải quyết được cho dân, chúng tôi hy vọng đi tới bước lớn hơn đế xây dựng toàn diện cho đất nước.”

Khi ông được hỏi theo ý kiến của ông về vai trò của VN và Mã Lai là lãnh tụ của các quốc gia độc lập tại vùng ĐNA ?

TT Diệm trả lời rằng:

“Chừng nào VN vẫn còn những ưu tư lo lắng thì chúng tôi không có tham vọng nào để muốn thành lãnh tụ của bất cứ ai; chúng tôi tìm kiếm cách để giải quyết những vấn đề riêng của chúng tôi được chừng nào hay chừng ấy.

Sự thật là thế này, những vấn đề của chúng tôi cũng giống y như nhau tại các quốc gia ĐNA. Những giá trị lớn lao của trí thức cần có để chúng tôi hướng dẫn những công việc trong nội tình đất nước, và thành thật chú tâm vào sự thanh bình an lạc mà chúng tôi đã tìm lại được cho đất nước của chúng tôi với sự cảm thông của các vị lãnh tụ Á Châu. Trong niềm kính trọng ấy, chúng tôi rất lấy làm vinh dự”.

Khi TT Diệm viếng thăm Đại Hàn vào 1957, ông đã đọc một bài diễn văn tại Quốc Hội Đại Hàn tại Seoul. Khi ông đưa ra một số điểm để nói về những kinh hoàng do CS gây ra.

“Cái gì đã làm nên định mệnh quá thê thảm cho Á Châu, khi Á Chậu vừa tìm thấy tự do cho chính mình thoát khỏi sự đàn áp phũ phàng,và đó là những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn lắm trở ngại để đối đầu với những vấn đế xuất hiện vào thời hậu thực dân là tình trạng hỗn loạn,vì thế điều cần thiết cho Á Châu là tiếp tục CHIẾN ĐẤU CHO MỘT HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ MỚI KHÁC VỚI QUÁ KHỨ CHỈ THẤY ĐÀN ÁP VÀ ỨC CHẾ, VẬY MÀ TÌNH THẾ LẠI NGHIÊM TRỌNG THÊM CŨNG NHƯ VÔ CÙNG NGUY HIỂM TRƯỚC NHỮNG ĐE DỌA CỦA HỆ THỐNG CỘNG SẢN.

Trong bầu không khí tràn ngập những đe dọa của chiến tranh bên ngoài đưa vào, và sự căng thẳng của cách mạng ngay trong lòng đất nước. Tình thế lại đưa đến những đe dọa cho tự do và độc lập.

Để tiến lên với những thực tế khó khăn phải làm, cần phải suy tính rất thận trọng trước những tình thế, cộng thêm sự bất ổn bấp bênh của trí thức và những cơn hỗn loạn tinh thần (moral dissrray)….phải có kỷ luật thật chặt chẽ trong đời sống cộng đồng khi còn phải tranh đấu với CS.

Chiến đấu thêm một lần nữa là một sự cần thiết lớn lao, sau khi đã có quá nhiều hy vọng, và sau nhiều năm làm việc tận tụy, khổ và hy sinh---là nguyên nhân đưa đế sự thoái chí cho một số người, do sự chán nản buông tay của những người khác. Nhưng vẫn còn những người khác nữa vẫn tìm kiếm một con đường để vùng thoát khỏi những thực tế của lịch sử quá khó khăn và đau khổ.

Tuy nhiên, không thể xao lãng trách nhiêm, trực tiếp hay gián tiếp có thể giải phóng chúng ta thoát khỏi thực tế quá bi thảm---đó chính là định hướng của chúng ta. Nếu chúng ta không muốn phản bội lại những ai đã hy sinh mạng sống của họ cho chính nghĩa chung của chúng ta, chúng ta phải đương đầu với định mệnh một cách can đảm, với ý nghĩa là lịch sử nằm trong tầm tay với của chúng ta.

Đây mới chính là cái gì mà Dân Tộc VN và Dân Tộc Đại Hàn đã hoàn thành…

Dân Tộc Vn phải đứng lên chống trả về những khó khăn về vật chất và chính trị đã bị CS tấn công VN sau Hôi Nghị Geneve, đã dìm chết bao con người yêu quý trong những tuyệt vọng ê chề. Nó đã làm tiêu hủy sức mạnh cần thiết để trở về với thuyền thống đoàn kết trong chính trị và tôn trọng con người.

Đây là lời kêu gọi mang tính cách nền tảng cho những hành động trên những truyền thống văn hóa vững chắc, đó đưa đến đời sống chính trị cho VN một đặc tính đặc biệt, rất sáng tỏ và đày sinh lực mạnh mẽ.

Đó là bởi lòng tin tưởng vào những giá trị truyền thống này mà người dân VN đã mau chóng kiểm soát được, và những giải quyết trước những cơn hỗn loạn vào thời hậu thực dân đã làm đảo lộn đất nước, và đã bị dồn vào thế bất lực để hoàn thành những nhiệm vụ là xây dựng lại chính trị và kinh tế.

Với sự khuất phục được những nhóm võ trang, tình hình có thể tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến cho việc thành lập nền Cộng Hòa, và những cuộc bầu cử ngành lập pháp, từ đó đưa đến cho đất nước một bản Hiến Pháp và một Quốc Hội.

Những nguyên tắc hướng dẫn chúng tôi trong việc viết lên bản Hiến Pháp của chúng tôi nói lên lòng kính trọng con người đã được Đấng Tạo Hóa ban cho tự do, và một ý nghĩa của trách nhiệm cả vế đời sống nội tâm của họ, và đời sống cộng đồng cũng như mối tương quan liên hệ mật thiết với Đấng Tạo Hóa hay Thiên Chúa.

Tạo dựng nên con người là nguồn gốc của tự do, và sự sáng tạo là hạt nhân làm nên giá trị tốt đẹp của chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Nền Cộng Hòa VN chấp nhận ngay từ lúc ban đầu về sự tiến hóa, và mở rộng chế độ tiến thẳng đến một sự tiến bộ dân chủ to lớn hơn để nhận lấy trách nhiệm và để đi đến đời sống tinh thần (spiritual life).

Tuy nhiên, những nguyên tắc tốt đẹp cũng sẽ thành vô bổ nếu không có những con người dân chủ thật sự. CHỈ CÓ NHỮNG CON NGƯỜI CHÍN CHẮN TRƯỞNG THÀNH, VÀ CHỈ CÓ NHỮNG CON NGƯỜI BIẾT THI HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ thì mọi ước vọng dân chủ mới có được. Đó là lý do tại sai chính quyền VN tin tưởng rằng, thêm vào Ý HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỰ DO TRONG ĐỜI SỐNG TRÍ THỨC, ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC VÀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN phải được khuyến khích mời gọi. Chúng tôi tin tưởng rằng việc bảo vệ những nguyên tắc này sẽ biện minh cho chúng tôi.

Để làm việc này chúng theo đuổi hai mục tiêu,

Thứ nhất, chúng tôi muốn tái trang bị cho những công dân Việt Nam đạo đức và tinh thần để giúp họ có khả năng chống trả lại tất cả những hình thức độc tài, dù bất cứ bắt nguồn từ đâu.

Thứ hai, chúng tôi củng cố vững mạnh tinh thần keo sơn gắn bó của toàn dân VN---sự gắn bó làm cho người dân hưởng được từ nhiều thế kỷ sống trong hệ thống trung ương tập quyền, mà không rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên sự gắn bó này đã bị lung lay vì những ảnh hưởng của Tây Phương.

Tuy nhiên con người không chỉ sống bằng tư tưởng tự do. Họ phải có sự hỗ trợ vật chất tối thiểu để lấy đó mà bảo đảm cho tự do của họ. Đó là mục đích của cải cách ruông đất, và đặc biệt phải nhắm vào những vùng chưa phát triển của đất nước. Chính sách này đưa đến cho những gia đình không có đất, với một căn nhà nhỏ và một số đất đủ để cho họ duy trì cuộc sống ấm no của họ.

Để bảo đảm cuộc sống sung túc của người dân, chính quyền đã sẵn sàng trợ giúp họ trong những dường hướng khác nữa,từ đó có thể làm cho đất nước, vừa phú cường thịnh vượng vừa lành mạnh (prosperity and healthy). Mục tiêu này đang tìm kiếm các chương trình phát triển cộng đồng, với sự tham gia trực tiếp của dân làng trong các chức năng tổ chức, điều hành và quản trị, với những trợ giúp kỹ thuật của chính quyền, đây là một dự án lớn đặt trên căn bản cộng đồng “ .

 

 

 

 
 

biển đông, bien dong