Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Văn-Hóa Nước

Chương XV: Kết luận

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Trong suốt 40 năm qua Đảng CSVN đã dồn mọi nỗ lực để cưỡng bách toàn dân Việt Nam phải học tập chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng đạo đức Hồ chí minh. Ở hải ngoại họ tung tràn ngập sách báo vào các thư viện HK và cộng đồng hải ngoại để tiếp tục duy trì và đánh về CHIẾN TRANH Ý THỨC HỆ. CSVN có Bộ Chính Trị, Ban Tuyên giáo trung ương, Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương, Viện Triết Học,và mặt Trân Tổ Quốc và 700 tờ báo và các đài truyền thanh truyền hình. Họ tung tiền ra để mua chuộc giới truyền thông hải ngoại để điều động Chiến Tranh Ý Thức Hệ ở hải ngoại.

Vì ý thức được rằng, “làm thấy thuốc mà lầm thi giết một người. Làm chính trị lầm thì giết cả một dân tộc. Và làm văn hóa lầm là giết muôn ngàn thế hệ”; HCM và đảng CSVN đã sai lầm về chính trị nên đã giết cả một dân tộc. Bây giờ họ lại dùng văn hóa Marxism để giết nhiều thế hệ Việt Nam nữa hay sao ? Vì thế người Việt Hải Ngoại phải có những người dám từ bỏ đời sống giầu sang và ấm no của riêng họ để TRƯỜNG KÝ KHÁNG CHIẾN VỚI VĂN HÓA VÔ THẦN CỦA CỘNG SẢN ĐANG NÔ DICH TRÍ TUỆ VÀ TÂM HỒN VIỆT NAM. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu bền bỉ và can trường dũng mãnh như những người Việt Nam Cộng Hòa đã từng chiến đấn trong máu, nước mắt, mồ hôi trong gian khổ và dũng mãnh với những kẻ tranh quyền cướp nước và 14 kẻ thù ra sao trong suốt 9 năm để xây nên Hòn Ngọc Viễn Đông với bao ngàn cái chết quá bi thương và đắng ca---,nếu không muôn ngàn thế hệ con cháu của chúng ta sẽ thành nạn nhân thê thảm cho những âm mưu thâm độc và ngu xuẩn này. Vì thế mới có CUỘC CHIẾN ĐẤU ÂM THẦN TRONG BÓNG TỐI LIÊN TỤC 40 NĂM TRONG CHIẾN TRANH Ý THỨC HỆ VỚI CSVN tại hải ngoại từ 1975 đến hôm nay là 2015.

Trước 1963, TT Diệm đã nhìn thấy tất cả những âm mưu của CSBV, nên ông và toàn dân MNVN đã nỗ lực suốt 9 năm để cứu nước, giữ nước và dựng nước trước làn sóng xâm lăng toàn diện của Quốc Tế Cộng Sản và CSBV. Ít ai để ý đến TT Diệm rất chú tâm vào Chiến Tranh Ý Thức Hệ của MNVN và xây dựng cách mạng dân chủ cho chế độ Cộng Hòa Việt Nam thật vững mạnh bằng chủ nghĩa NHÂN VỊ cộng với tinh thần HƯỚNG THƯỢNG và HƯỚNG THA của cụ Lý Đông A do ông Thái Lăng Nghiêm đem đến cho ông Ngô Đình Nhu, cùng với những hiểu biết và kiến thức về dân chủ để xây dựng con người cho cách mạng dân chủ của MNVN và xây dựng cho toàn dân MN với khát vọng đào tạo cho đất nước VN và chế độ Cộng Hòa Việt Nam những công dân có đủ, không chỉ đời sống vật chất, mà còn có cả đời sống tinh thần, đạo đức và trí thức phong phú và ổn định để chấm dứt tình trạng “dân trí” thấp của người dân Việt. Theo nhận xét của Henry G. Fairbank thì :” Những người cộng sản sợ hãi thứ Ý Thức Hệ này còn hơn 170.000 ngàn quân lính.” Vì thế khi đương đầu với chế độ CSVN trong trận doanh Ý Thức Hệ không gì bằng làm thật sáng tỏ con người dân chủ với tinh thần dân chủ, luật pháp dân chủ, văn hóa dân chủ, chính trị, kinh tế, và xã hội dân chủ cũng như những NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ, NHỮNG MỤC ĐÍCH DÂN CHỦ và NHỮNG GIÁ TRỊ DÂN CHỦ.

Trận doanh Ý Thức Hệ Giữa phe cách mạng dân chủ Miền Nam và phe cách mạng cộng sản diễn ra âm thầm nhưng rất khốc liệt trong bóng tối, không bằng bom đạn, mà bằng sức mạnh tinh thần sáng tạo và ánh sáng của tâm hồn và trí tuệ, cộng với sự hiểu biết và kiến thức thật sâu và thật rộng toàn bộ đời sống của người dân và của quốc gia. Từ đó 10 giá trị chiến lược làm nền móng căn bản cho cách mạng của CSVN đã bị đánh đổ từ từ cho đến ngày nay (30 tháng 4-2015 ) thì hoàn toàn sụp đổ mà không làm sao hàn gắn được. CÁCH MẠNG CỘNG SẢN ĐÃ HOÀN TOÀN SỤP ĐỔ VÀ CHỦ NGHĨA MARX ĐÃ BỊ CHÔN VÙI TRONG CHIẾN TRANH Ý THỨC HỆ này.

Sự chiến thắng này không chỉ dựa trên cái gọi là “lý luận cách mạng”với những người CSVN đang nắm trong tay “chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách thắng”, mà NHỮNG GÌ CỘNG SẢN ĐÃ LÀM TRONG LỊCH SỬ SẼ NÓI CHO MỌI NGƯỜI HIỂU CÁCH MẠNG CỘNG SẢN THẬT SỰ LÀ CÁI GÌ ? Những người cộng sản đứng trước người khác không bao giờ là con người thật (real man), mà toàn bằng mặt nạ. Trong chiến tranh Ý Thức Hệ, lột mặt nạ của những người cộng sản là cái gì họ lo sợ nhất. Và cuối cùng họ thảm bại vì những chiếc mặt nạ đã bị đối thủ giựt xuống.

Quan trọng hơn hết trong trận doanh Ý Thức Hệ này là so sánh và đối chiếu hai DÒNG THÁC CÁCH MẠNG TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM---CÁCH MẠNG CỘNG SẢN VÔ THẦN VÀ CÁCH MẠNG DÂN CHỦ HỮU THẦN CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM CỘNG HÒA.

----.Cách mạng cộng sản có hơn 70 năm làm cách mạng nhưng họ chỉ xây lên được bao triệu nấm mồ cho người Việt Nam, cùng với một đất nước lụn bại và đau hổ tơi bời vì bạo lực gian tham của cách mạng CS. Đó là chỗ ĐẠI THẢM BẠI CỦA CÁCH MẠNG CỘNG SẢN.

-----Cách mạng dân chủ bất bạo động Miền Nam chỉ có 9 năm làm cách mạng trong lò lửa của chiến tranh và thù hận ngập trời, với 14 kẻ thù đầy quyền năng và nanh vuốt hãi hùng vây hãm và săn đưổi đêm ngày. Cuối cùng đã xây nên được Hòn Ngọc Viễn Đông và xây dựng được cuộc sống trong thanh bình an lạc, ấm no và hạnh phúc cho toàn dân-quân MNVN.

-----Trên thực tế, toàn bộ hệ thống giá trị chiến lược của CSVN đã hoàn toàn sụp đổ. Thực tế Cách Mạng Cộng Sản đã cho thấy sự thảm bại thê thảm ê chề trước hệ thống giá trị của văn hóa truyền thống của Dân Tộc Việt, và những nguyên tắc dân chủ, những mục đích dân chủ và những giá trị dân chủ đã được xây dựng trong Cách Mạng Dân Chủ MN và Hải Ngoại.

-----Tư tưởng và đạo đức Hồ chí minh là gì mà CSVN bắt cả nước phải học tập suốt bao chục năm qua ? Tư tưởng và đạo đức này có làm cho dân cho nước Việt Nam tốt đẹp hơn không và đạo đức hơn không ? Nếu không thì học nó để làm gì ?

------Đối kháng với tư tưởng và đạo đức của Chủ Tịch Hồ chí minh là tư tưởng và đạo đức của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Nhưng tư tưởng và đạo đức này bị HCM và đảng CSVN và 14 kẻ thù tìm mọi cách để che dấu đi suốt hơn nửa thế kỷ nay để có cớ giết ông và che dấu tội ác vĩ đại của họ, nên cả dân tộc Việt nam và toàn thế giới không mấy ai biết tư tưởng và đạo đức của TT Diêm là gì ? Tư tưởng này không chỉ là những lời những chữ nói hay viết ra, mà nó đã xây được Hòn Ngọc Viễn Đông và đem lại ấm no hạnh phúc cho toàn dân MNVN.

------Suốt hơn 70 năm cách mạng xây dựng con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa, mà trên thực tế toàn dân Việt chỉ thấy CS toàn là những con người của Bạo lực, hận thù, dối trá, lừa lọc, phá hoại và gian tham vô độ đi cướp nhà, cướp đất của dân suốt từ Bắc vào Nam.

-----Trong khi ấy những con người Việt Nam Cộng Hòa mà điển hình nhất chính là người cha khai sinh ra nền Đệ I Cộng Hòa Việt Nam---một con người đã được 20 người lãnh tụ Á Châu và Thế Giới cũng như các quan sát viên quốc tế nhiệt liệt ca ngợi và tôn kính về đức độ, tài năng và đảm lược phi thường, và nền Cộng Hòa mà ông cùng toàn dân toàn quân MNVN xây nên, được GS Wesley Fishel, người đứng đầu 54 trí thức hàn lâm (academic intellectuals) của Hoa Kỳ cố vấn để tổ chức chính quyền và hệ thống chính trị---người ấy đã ca tụng : “Chắc chắn đây là một chế độ phát triển, ổn định nhất và lương thiện trong sạch nhất vùng Á Châu.”

Đất nước Việt Nam chúng ta chỉ có hai lãnh tụ khả kính nhất, nhân từ độ lượng nhất và nổi bật nhất là Hoàng Đế Bảo Đại và TT Diệm, nhưng cả hai đều bị thực dân và cộng sản tìm trăm mưu ngàn kế thâm độc để triệt hạ, bôi bác và hủy diệt để CSBV có lý do để thần thánh hóa lãnh tụ Hồ chí minh của họ bằng những chiếc mặt nạ mỹ miều để che dấu bản chất bạo lực, hận thù, dối trá, lừa đảo, độc ác gian tham của lãnh tụ và của họ. Họ xúi dục cho cha chống con, vợ chống chồng, tôn giáo này chống tôn giáo khác, đảng này chống đảng kia, anh em và đồng bào chống nhau. Họ đã xé nát dân tộc đau khổ này thành trăm ngàn mảnh vỡ, chia lìa thảm thương. Họ chia rẽ Bắc Nam để làm cho dân tộc này suy liệt bại vong để cho đảng cộng sản được sống bình an trên NÕI CHẾT MUÔN VÀN ĐẮNG CAY CỦA DÂN TỘC VIỆT.

Bên cạnh đó là biết bao sự thật lịch sử được che dấu đi, cuối cùng người dân Việt chỉ biết được NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CÓ THỰC TRONG LỊCH SỬ. Và NHỮNG GÌ CHÚNG TA BIẾT VỀ HAI NGƯỜI LÃNH TỤ KHẢ KÍNH NHẤT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ HOÀNG ĐẾ BẢO ĐẠI VÀ TT DIỆM CŨNG KHÔNG PHẢI SỰ THẬT.

Trong trân doanh Ý Thức Hệ, chúng ta không chỉ làm nổi bật Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH và GIÁ TRỊ của Cách Mạng CS và Cách Mạng Dân Chủ MN, mà chúng ta phải tìm cho ra những sự thật về NHỮNG LÃNH TỤ KHẢ KÍNH CỦA DÂN TỘC để phục hồi lại uy danh thanh thế và danh dự của những con người đã hy hiến thân tâm của họ suốt đời cho dân cho nước đã bị thực dân và cộng sản bôi bác, dấu diếm để che mắt tất cả chúng ta. Chúng ta phải tìm cho ra tư tưởng và đạo đức của các lãnh tụ chân chính của dân tộc để lấy đó mà làm mẫu mực cho lý tưởng tranh đấu của dân tộc.

Cuộc tranh đấu cho tư do dân chủ và nhân quyền còn đang dang dở, và cuộc cách mạng dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa MN cũng chưa hoàn tất, đang cần được tiếp nối và kế tục. Trong đó vai trò của các tôn giáo, vai trò của tầng lớp trí thức và vai trò của các đảng phái nắm quyền quyết định tương lai của cả dân tộc Việt Nam. Một sự thật mà chúng ta không thể chối bỏ---đó là tất cả chúng ta chẳng có ai là Thiên Thần cả. Nếu chúng ta muốn ném đá ai mà chúng ta cho rằng người đó có tội, nhưng nếu chúng ta xét chúng ta chẳng có tội gì, thì cứ cầm đá mà ném.

Xưa TT Diệm đã nỗ lực không ngừng để nói và làm những điều thực tế, thực dụng và lý tưởng mong thức tỉnh không chỉ dân tộc Việt Nam, mà cả vùng Á Châu. Trên tinh thần đó, cuộc chiến đấu âm thầm trong bóng tối suốt 40 năm trong chiến tranh Ý Thức Hệ giữa hai làn sóng cách mạng tại Việt Nam đã được viết ra hôm nay không phải để lên án hay nguyền rủa ai, nhưng đây là cuộc duyệt xét lịch sử nên phải tôn trọng sự thật. Đó là ý nghĩa của cuộc duyệt xét. Mục đích của duyệt xét là tìm cho ra sự thật để trả về cho sự thật. Những gì giả dối thì trả vế cho giả dối. Giá trị của duyệt xét là rút tỉa những kinh nghiệm đau thương trong những bài học lịch sử lắm đau thương này đề đừng bao giớ vấp phải như thế nũa. Đúng như Chúa Jesus đã từng phán: “các anh em hãy tìm lấy sự thật và sự thật sẽ giải phóng anh em”, và Chúa nói thêm rằng,” Cây nào không sinh ra quả ngọt sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa”.

VÀ CUỘC CHIẾN ĐẤU TRONG TRẬN DOANH Ý THỨC HỆ GIỮA CÁCH MẠNG DÂN CHỦ MIỀN NAM VÀ CÁCH MẠNG CỘNG SẢN MIỀN BẮC, CHÍNH LÀ MỘT NỖ LỰC CHẬT CÂY “CÁCH MẠNG CỘNG SẢN QUĂNG VÀO LỬA”---VÌ CÂY NÀY SINH RA TOÀN TRÁI ĐẮNG CHO DÂN CHO NƯỚC VIỆT NAM. VÀ GIEO XUỐNG MẢNH ĐẤT ĐÀY OAN KHIÊN ẤY NHỮNG HẠT MẦM CỦA CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG VÀO HẬU CỘNG SẢN ĐỂ MỘT VIỆT NAM THỐNG NHẤT THÀNH HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

Tái bút,

Tiểu luận này được viết ra như một nén hương trong đêm tối buồn bã của lịch sử Việt Nam dâng lên Đấng Tạo Hóa là người Cha chung của tất cả nhân loại, dâng lên Tổ Tiên và Tiền nhân của Đất Việt, dâng lên anh linh bao anh hùng liệt nữ của giống nòi suốt dòng bão bùng của lịch sử, dâng lên những vị lãnh tụ khả kính đã hy hiến thân tâm cho sự tồn vong của đất nước, dâng lên trước những nấm mồ của bao thanh niên yêu quý tràn ngập trong lòng Đất Mẹ, dâng lên hàng ngũ quân cán chính của MN đã nằm xuống trong cuộc tranh đấu để cứu nước, giữ nước và dựng nước nên Hòn Ngọc Viễn Đông.

Xin tất cả phù hộ cho Dân Tộc bất hạnh này sớm cứu được nước, giữ được nước và dựng được nước như Hòn Ngọc Viễn Đông ngày nào, cho thanh bình an lạc và ấm no đến với 9o triệu con người đang đau khổ--- trong lúc cách mạng cộng sản đang dẫy chết từng giờ trên quê hương Việt Nam.

Đặc biệt xin thành kính gởi về các tu sĩ trong các tôn giáo, tầng lớp trí thức và tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước để thấy “đâu là sự thật lịch sử giống nòi” ?

Đồng thời Tiểu Luận này được viết ra như những lời tạ ơn những người bạn Mỹ khả kính đã giúp cho cách mạng dân chủ MN thành công khi xây được Hòn Ngọc Viễn Đông.

Tổ chức Hòa Đồng Dân Tộc và nhóm Cách Mạng Dân chủ Đáy Tầng tại Hoa Kỳ

Hoa Kỳ ngày 30 tháng 4-2015, kỷ niệm 40 năm quốc hận, quốc nạn và quốc nhục

 

 

 
 

biển đông, bien dong