Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Văn-Hóa Nước

Chương III CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI LÀ TIẾNG NÓI DUY NHẤT CÒN RỚT LẠI TRONG BI KỊCH HÃI HÙNG CỦA DÂN TỘC

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Cả một chế độ chính trị độc tài nắm giữ quyền hành tuyệt đối và vô giới hạn, với những cơ cấu chính trị, kinh tế và xã hội vĩ đại. Viện triết học, Ban Tuyên Giáo Trung Ương, Ban văn Hóa Tư tưởng Trung Ương, Mặt Trận Tổ Quốc, trường chính trị, và tất cả các cơ quan truyền thông báo chí, truyền thanh và truyền hình của cả nước đều nằm trong tay Đảng CSVN---tất cả đều được vận dụng để điều động Chiến Tranh Ý Thức Hệ; bắt toàn dân học tập ngày đêm…để “tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc” như một con tàu lạc lối trong sương đêm vì lạc lối như Michel Tauriac đã nhận xét.

Những người tham dự vào chiến tranh ý thức hệ với hàng ngũ cộng sản vô thần phải nắm vững thực chất nơi hệ thống giá trị của cộng sản qua 10 bài học mà họ cưỡng bách các tù nhân cải tạo và toàn dân Việt Nam học tâp từ 40 năm qua, cũng như phe tự do phải có khả năng xây dựng một hệ thống giá trị của những con người tự do dân chủ. Như vậy cuộc tranh đấu trong Chiến Tranh Ý Thức Hệ là cuộc tranh đấu cho MỘT HỆ THỐNG GIA TRỊ trong hai chế độ CHÍNH TRỊ ĐỘC TÀI VÀ DÂN CHỦ TỰ DO trên tầm mức quốc gia và tầm mức thế giới. Phải nhìn Chiến Tranh Ý Thức Hệ là cuộc chiến tranh giữa HAI LÀN SÓNG CÁCH MẠNG THẾ GIỚI trong thời hiện đại (modern age), và phải ý thức được tầm quan trọng của cuộc chiến tranh này,vì nó sẽ quyết định nên sự sống hay sự chết của cả một quốc gia. Chiến Tranh Ý Thức Hệ là cuộc tương tranh giữa Ý THỨC HỆ CỘNG SẢN ĐỘC TÀI và Y THỨC HỆ DÂN CHỦ TỰ DO. 10 bài học của cộng sản bắt toàn dân VN phải học tập ngày đêm là những giá trị chiến lược của chế độ cộng sản. Đây chính là mục tiêu mà những ai tham dự vào chiến tranh Ý Thức Hệ với cộng sản phải nhắm vào phá hủy triệt để ---đồng thời phải học hỏi, nghiên cứu tường tận hệ thống giá trị của Ý THỨC HỆ TỰ DO DÂN CHỦ. Đó là công tác chiến lược lớn lao nhất của MNVN mà trước thời kỳ 1975 các chính quyền MN đã thất bại nên dư luận mới ngả theo CSBV để giúp cho CSBV chiến thắng vào 30 tháng 4-1975. Và suốt 40 năm qua những người tranh đấu tại hải ngoại vẫn không chịu rút tỉa kinh nghiệm từ bài học đau thương mất MNVN vào 1975 vì thua trong Chiến Tranh Ý Thức Hệ với CSBV.

Theo cụ Hồ Sĩ Khuê thì---“ Người Miền Nam không biết học thuyết Mác-Lê, không am tường Xã Hội Chủ Nghĩa, không thiên cộng, không thân cộng và không chống cộng “. Không những không chống cộng mà nhiều người MN, trong đó có cả những thành phần trong tôn giáo và trí thức ưu tú cũng chạy theo cộng sản để tiếp tay nối giáo cho giặc đánh chiếm MN. Cuối cùng đưa đến cái chết kinh hoàng và nhục nhã cho quốc gia Việt Nam ở MN. Trong lúc MN đã hoàn toàn chiến thắng trên phương diện chính trị và quân sự, nhưng thua về lãnh vực tuyên truyền trong chiến tranh ý thức hệ và ngoại giao.

Chiến Tranh Ý Thức Hệ được cộng sản áp dụng không chỉ trong chiến tranh mà cả trong hòa bình khi cuộc xâm lăng MN đã hoàn tất. Họ gọi Chiến Tranh Việt Nam để cưỡng chiếm MN là chiến tranh cách mạng. Vì thế 10 bài học trong các chương trình học tập của cộng sản cũng dành cho tất cả các giáo viên, các bác sĩ y khoa như những phương tiện để đấu tranh giai cấp ; họ coi đó là phương tiện đấu tranh, và là phương pháp để tiêu diệt kẻ thù giai cấp trên đường thực hiện cách mạng vô sản của họ. Từ đó họ phát động hận thù giai cấp ngùn ngụt khắp nơi đối với những ai không là cộng sản trong xã hội MN. Chỉ trong một sớm một chiều những người CSBV đã biến Hòn Ngọc Viễn Đông của MNVN thành một địa ngục chỉ thấy khủng bố, đàn áp, sự chết và đói khát điêu đứng trăm bề cho tất cả người dân MN. Không một ai được phép suy nghĩ, ăn nói hay hành động khác Đảng, nếu họ còn muốn có đất sống trong xã hội. Cách mạng CS không chỉ tước đoạt phũ phàng và tàn nhẫn quyền sống,quyền tự do và quyền tư hữu,mà tước đoạt luôn tiếng nói của mọi người dân MN. Tất cả mọi thành phần trong xã hôi phải im lặng và hoàn toàn câm nín để được yên thân trong kiếp nô lệ đọa đày để ngày đêm nghe đảng thuyết giảng về “con người mới XHCN” của cách mạng vô sản và vô thần.

Theo nhận xét của cụ Hồ Sĩ Khuê : Mọi người phải công nhận là Đảng luôn luôn sáng suốt. Đảng không thể sai lầm. Tư tưởng và dư luận khác với đảng không bao giờ có đất sống. Vì thế, Bạo lực, hận thù, dối trá và phá hoại được hệ thống hóa và cơ cấu hóa để bắt toàn dân phải làm ngày và học tập về đêm để soi mói từng tư tưởng, ý nghĩ trong đầu óc của người dân để đe dọa, áp chế. Sau đó nhồi sọ vào đầu óc mọi người bằng tư tưởng cách mạng vô sản.

Toàn bộ hệ thống chính quyền với các cơ cấu lập pháp, hành pháp và tòa án, thay vì xây dựng quốc gia sau chiến tranh tàn khốc thì lại xử dụng hệ thống công quyền đồ sộ để thống trị toàn dân một cách hết sức dã man và tàn bạo. Tài nguyên nhân lực của cả quốc gia là ở toàn dân. Đàn áp dân và gieo bao điêu đứng cho dân là tàn phá tài nguyên nhân lực quý báu của quốc gia. Trong khi đó chủ nghĩa Mác-Lê được vận dụng tối đa và coi như nền tảng căn bản để thống trị toàn dân MN. Cuối cùng mục đích của cộng sản thống trị toàn dân MNVN là để biến họ thành những con người Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhưng chính Đảng CSVN cũng chẳng biết con người XHCN là con người như thế nào. Từ sự thật đó cho mọi người thấy:

 
 

biển đông, bien dong