Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Văn-Hóa Nước

Chương VI: NHIỆM VỤ LỊCH SỬ CỦA KHỐI NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

----Nhiệm vụ đầu tiên và trên hết của khối Người Việt Hải Ngoại là tiếp tục Chiến Tranh Ý Thức Hệ với hàng ngũ Cộng sản trên tinh thần cách mạng tự do dân chủ, chứ không phải chỉ chống cộng khơi khơi mà mong thay đổi vận mệnh của đất nước.

---- Hoàn tất GIẤC MƠ ĐÔNG DU mà các bậc sĩ phu tiền bối từng ôm ấp hằng thế kỷ bằng tinh thần sôi kinh nấu sử và học cho được những tinh hoa của Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương để xây dựng toàn bộ HỆ THỐNG GIÁ TRỊ CỦA Ý THỨC HỆ TỰ DO DÂN CHỦ, và để làm sáng tỏ Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÁCH MẠNG DÂN CHỦ là xây dựng nên những con người mới với ý thức chói sáng về TỰ DO VÀ CÔNG LÝ. Con người mới của cách mạng dân chủ chắc chắn phải là mẫu người của TỰ DO VÀ CÔNG LÝ.

Ý nghĩa lớn nhất của cách mạng dân chủ là xây dựng nên một xã hội THỰC TẾ, THỰC DỤNG VÀ CÓ LÝ TƯỞNG. Nếu con người không có lý tưởng thì không bao giờ tiến hóa được.

Mục đích của cách mạng dân chủ là xây dựng một hệ thống chính trị và chính quyền hiến định (constitutional government) của dân, do dân và vì dân để bảo vệ hữu hiệu quyền LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC CỦA TOÀN DÂN VÀ BẢO VỆ NHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN cho tất cả người dân. Đặc biệt là quyền sống, quyền tự do, quyền tư hữu và quyền tìm kiếm hạnh phúc của toàn dân.

Giá trị của cách mạng dân chủ là đem đến một BẢN HIẾN PHÁP DÂN CHỦ để bảo đảm TỰ DO VÀ CÔNG LÝ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. Vì thế văn hóa dân chủ con người dân chủ, hiến pháp dân chủ, chính trị dân chủ, xã hội dân chủ, và kinh tế tự do cũng phải có những bảo đảm cho hai giá trị then chốt là TỰ DO VÀ CÔNG LÝ.

Khi Ý Nghĩa, Mục Đích và Giá Trị của Ý Thức Hệ Tự Do Dân Chủ được xây dựng vững vàng thi đó là những võ khí đày quyền năng để đoạt lại chính nghĩa của hàng ngũ quốc chống CS đã bị mất trong thời chiến tranh, và phá hủy toàn diện và triệt để hệ thống giá tri đày lầm lạc và ảo tưởng của Ý Thức Hệ Cộng Sản.

1---Bởi vì con người là nguồn gốc của xã hội và chính quyền nên cách mạng dân chủ không chỉ nhắm để phá hủy con người của giai cấp vô sản giả dối của cách mạng cộng sản, mà phải xây dựng cho bằng được con người tự do dân chủ,tức những con người của TỰ DO VÀ CÔNG LÝ. Cách đây 3500 năm Moses đã nói với dân Do Thái trước khi băng qua dòng sông Jordan để vào Đấ Hứa rằng, “ các ngươi không thể nào có tự do khi không có luật pháp.” Đó là lời nói mở đầu dành cho những con người nô lệ đang khao khát tự do vừa thoát khỏi xiềng xích gông cùm tại Ai Cập. Luật đó là luật Giao Ước (covenant law) mà dân Do Thái đã giao ước Trời Cao tuân giữ để trở nên những con người TỰ DO và CÔNG LÝ trên mảnh đất tự do của họ.

Ngày nay Hoa Kỳ cũng là MẢNH ĐẤT CỦA TỰ DO VÀ CÔNG LÝ ( the Land of freedom and justice ), vì Hoa Kỳ cũng dùng cuốn Thánh kinh của Cựu Ước và Tân Ước để làm nền móng xây dựng nên Tân Thế Giới, để cho muôn triệu người di dân trên toàn thế giới đến sống bên nhau thật thanh bình, hạnh phúc và ấm no. Vì thế cách mạng dân chủ phải xây dựng bằng mọi cách để có những con người TỰ DO DÂN CHỦ để sửa soạn thay thế vĩnh viễn những con người XHCN của CS vào thời hậu Cách Mạng Cộng Sản.

2---Nhìn lại mối tương quan giữa con người và con người và giữa con người và Trời đất thiên nhiên. Quan niệm duy vật về vũ trụ quan và thế giới thiên nhiên của CS là cưỡng từ đoạt lý trước sự thật trong thiên nhiên. Biện chứng pháp duy vật cũng là một bịa đặt ngu xuẩn, vì thế cổ súy cho hận thù giai cấp là hiểu sai dialectic trong thế giới thiên nhiên, Đông Phương gọi là Dịch Hóa Pháp. Mọi vật có tương khắc, mâu thuẫn, nhưng để tương dung tương hợp, tương hòa để dẫn đến tương sinh. Trong trời đất, Dịch Hóa Pháp sinh sinh hóa hóa mới có sự sống . Dịch gọi là,” sinh sinh chi vị dịch “. Dương không bao giờ tiêu diệt âm, và âm cũng không bao giờ tiêu diệt dương, bởi vì cả hai đều cần có nhau, như trong xã hội mọi người cần có nhau, dù còn dị biệt, khác nhau nhưng vẫn phải tương dung, tương hợp và tương hòa với nhau để cùng sống và cùng sinh sinh hóa hóa. Nam-nữ là một điển hình cụ thể nhất. Cả hai cần có nhau, dù nam nữ bất đồng, âm dương tương khắc, nhưng cần có nhau thì mới sinh hóa được. Lấy giai cấp này để tiêu diệt giai cấp khác là chống lại con người và chống lại thiên nhiên. Chủ trương vô thần là chối bỏ lương tâm và đời sống tinh thần và tâm linh của con người là biến con người thành súc vật mò mẫm trong bóng tối của dục vọng thấp hèn;như thế quan niệm vô thần về con người là một xúc phạm nghiêm trọng nhân tính và Thiên Tính của con người.

Hậu quả lịch sử là cách mạng CS chỉ sản sinh được những con người mất hết tính người, tình người. Con người đến với nhau tàn bạo và độc ác hơn dã thú nên nạn nhân bị CS giết hại lên tới 142 triệu người trên 27 quốc gia CS. (trích cuốn the Black Book of Communism ). Đúng là nhân nào quả ấy.
Chính vì những quan niệm sai lầm về con người và sai lầm về vũ trụ thiên nhiên nên cách mạng CS đi từ sai lầm này sang sai lầm khác, cuối cùng phải sụp đổ tan hoang trên cả lý thuyết và thực tế của lịch sử. Trong Chiến Tranh Ý Thức Hệ, người Việt hải ngoại phải vạch trần ra tất cả những sai lầm nghiêm trọng và ảo tưởng vĩ đại của Y thức Hệ CS để trả con người lại với SỰ THẬT VÀ LẼ PHẢI của con người và của đời sống.

3---Luật pháp của cộng sản, nếu được viết ra chẳng có ý nghĩa gì cả, và cũng vô giá trị---bởi cì mục đích của luật pháp do cộng sản viết ra là để bảo vệ QUYỀN HÀNH và QUYỀN LỢI của những người cộng sản,chứ không bảo vệ QUYỀN HÀNH và QUYỀN LỢI của quốc gia và của toàn dân. Hiến pháp và luật pháp quốc gia được viết ra,nhưng luật pháp không bao giờ dược thi hành nghiêm chỉnh, mà người cộng sản thống trị toàn dân hoàn toàn bằng thứ luật pháp bất thành văn hay những “nghị quyết”của Đảng nên luật pháp bất nghiêm, bất minh, bất công và bất nhân triền miên trong xã hội.

4----Những người cộng sản nắm giữ quyền hành tuyệt đối về chính trị,kinh tế và xã hội hoàn toàn vô trách nhiệm, và hoàn toàn thiếu bổn phận với toàn dân và với quốc gia. Tại sao hô hào làm cách mạng để cứu thế giới mà cách mạng vô sản chỉ đẻ ra được toàn là những con người ích kỷ và gian tham vô độ như thế ?

5----Quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp đều nằm gọn trong tay lèo lái, kiểm soát và thao túng của Đảng CS nên luật pháp, chính trị, kinh tế và xã hội hoàn không có đạo đức và công lý.

6----Cứu cánh của chính quyền là lo cho hạnh phúc ấm no và thanh bình an lạc cho toàn dân, hay chính quyền phải là của dân, do dân và vì dân. Trong khi ấy chính quyền của cộng sản là chính quyền của Đảng,do Đảng và vì Đảng. Như vậy toàn dân sống làm sao được.

7---Hai giá trị vĩ đại nhất làm nên toàn bộ đời sống của con người và của xã hội cũng như quốc gia là QUYỀN HÀNH QUỐC GIA và QUYỀN LỢI QUỐC GIA phải được sắp xếp ra sao để bảo đảm quyền sống,quyền tự do,quyền tư hữu và quyền tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người dân và tất cả người dân. Trên thực tế,Đảng CSVN đã tước đoạt gần như trọn vẹn QUYỀN HÀNH và QUYỀN LỢI QUỐC GIA, chẳng chừa lại cho dân và cho quốc gia tí nào.

8----Hiến Pháp, Luật pháp và chính quyền được thành lập nên để BẢO VỆ NHÂN QUYỀN và DÂN QUYỀN cũng như những quyền tự nhiên của con người (human rights,civil rights and natural rights). Nghĩa là nhân quyền của toàn dân phải được luật pháp hóa và cơ cấu hóa thật vững chắc để bảo đảm những người nắm giữ quyền hành và chính quyền không thể và không được phép vi phạm nhân quyền---bởi vì vi phạm nhân quyền là vi hiến và vi phạm luật pháp quốc gia.. NHÂN QUYÊN CỦA DÂN PHẢI ĐƯỢC HIẾN ĐỊNH VÀ QUYỀN HÀNH CỦA MỌI CẤP CHÍNH QUYỀN PHẢI GIỚI HẠN THÌ NHÂN QUYỀN CỦA DÂN MỚI ĐƯỢC BẢO ĐẢM. Trên thực tế, đảng CSVN và chính quyền cộng sản luôn luôn vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng vì nhân quyền chưa được hiến định, luật hóa và cơ cấu hóa nên người dân không biết kêu vào đâu khi nhân quyền của họ bị chính quyền vi phạm.

9----Mục đích và cứu cánh của con người có hai phần: CỨU CÁNH TẠM THỜI và CỨU CÁNH VĨNH CỬU. Sinh –lão-bệnh-tử là tiến trình tất yếu của kiếp nhân sinh. Quyền hành chính trị phải thỏa mãn được cứu cánh tạm thời trong đời sống của con người. Và Tôn giáo phải giúp con người đạt được cứu cánh vĩnh cửu của họ. Cả hai cứu cánh này chính quyền CSVN cũng chẳng bao giờ thèm để mắt tới người dân. Cả hai cứu cánh tạm thời và tối hậu mang ý nghĩa lớn lao và trọng đại vô cùng đối với con người. Tôn giáo và chính trị phải gánh trách nhiệm để giúp người dân đạt được cứu cánh tạm thời và cứu cánh vinh cửu. Tất cả những ai chủ trương vô thần rất nguy hiểm,vì hai cứu cánh trọng đại nhất của người dân đều bị bỏ quên. Vì thế tôn giáo vô trách nhiệm và bổn chính trị đối với sự sống của quốc gia và sự sống của người dân là một thảm họa---trong khi ấy chính trị chối bỏ đạo lý và tôn giáo là một đại thảm họa cho người dân và cho quốc gia.

Tại sao ? tại vì đời sống xã hội của con người cần có đạo đức, và vì cần đạo đức nên phải cần tôn giáo---vì tôn giáo là nguồn gốc của minh triết, tình thương và đạo đức. Khi xã hội con người làm mất đi Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH và GIÁ TRỊ của tôn giáo và chính trị thì xã hội tìm đâu ra Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH và GIÁ TRỊ của con người và đời sống của họ ? Con người cần cả VẬT CHẤT và TINH THẦN nên phải cần tôn giáo vá chính trị. Chối bỏ tôn giáo thì làm mất đời sống tinh thần. Tôn giáo chối bỏ chính trị thi làm mất đời sống vật chất. Cả hai vấn nạn này đều có dưới chế độ cộng sản nên con người và đời sống mất hết ý nghĩa, mục đích và giá trị.

 
 

biển đông, bien dong