Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Văn-Hóa Nước

Chương VII: SỰ CHIẾN THẮNG OANH LIỆT CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VÀ SỰ THẢM BẠI CỦA CSVN TRONG 40 NĂM CHIẾN TRANH Ý THỨC HỆ GIỮA TỰ DO DÂN CHỦ VÀ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN (1975-2015)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Chiến Tranh Ý Thức Hệ là một là một cuộc tương tranh văn hóa tư tưởng giữa hai luồng văn hóa tư tưởng chính trị giữa tự do dân chủ và các chế độ độc tài như Cộng Sản và Fascist. Đặc biệt là Chiến Tranh Lạnh (1947-1989) giữa Hoa Kỳ đại diện cho thế giới tự do và Liên Bang Sô Viết cho khối Quốc Tế Cộng Sản. Tuy nhiên rất ít người nhìn Chiến Tranh Lạnh là sự tương tranh giữa HAI LÀN SÓNG CÁCH MẠNG CỦA DÂN CHỦ TỰ DO VÀ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN. Vào thời Đệ II Thế Chiến là giai đoạn tương tranh giữa phe TỰ DO DÂN CHỦ, FASCIST và NAZI ( 1939-1945).

Cuối cùng cả hai làn sóng cách mạng độc tài đều sụp đổ và phe tự do dân chủ chủ trương cách mạng bất bạo động đã toàn thắng vĩ đại các phe độc tài và xây được 111 quốc gia dân chủ trên toàn thế giới. Đây là bước tiến hóa không tiền khoáng hậu trong lịch sử cách mạng thế giới chính trị. Nhưng phần đông giới truyền thông báo chí, trí thức và các học giả Tây Phương có ba khuynh hướng, gồm có: duy lý vô thần hiện sinh vô thần và cộng sản vô thần ( atheist rationalism,atheist existentialism and atheist Marxism) nên thường ngả theo khuynh hướng cộng sản. Mãi tới 2001 khi cuốn the Black Book of Communism ra đời, những bức màn sắt của các quốc gia cộng sản rơi xuống để cho tất cả những sự thật kinh hoàng và bỉ ổi đằng sau bức màn sắt của cả khối Quốc Tế Cộng Sản phơi bày ra trước ánh sáng, tầng lớp trí thức đông đảo tạ Âu Châu và Hoa Kỳ mới té ngửa hỡi ôi ! . Những tầng lớp ưu tú này thường có khuynh hướng chống Mỹ và thiên cộng nên không mấy ai nghiên cứu và nói về CUỘC CÁCH MẠNG DÂN CHỦ VĨ ĐẠI CỦA HOA KỲ từ 1776 kéo dài tới thế kỷ 20th cũng như cuộc Cách Mạng Dân Chủ kéo dài 9 năm của MNVN trong Chiến Tranh Việt Nam.

Vi thế cũng không thấy học giả nào nói về Chiến Tranh Việt Nam là nơi quần thảo của hai làn sóng cách mạng của phe tự do dân chủ và độc tài cộng sản. Vì thế, trong suốt 40 năm chiến đấu từng ngày với chế độ CSVN trong Chiến Tranh Ý Thức Hệ từ 1975-2015, điều quan trọng nhất là tìm hiểu, học hỏi và xây dựng Ý THỨC DÂN CHỦ (democratic consciousness) của những người quốc gia và cũng là những con người dân chủ của MNVN tại hải ngoại. Lằn ranh Quốc-Cộng chỉ sáng tỏ và đầy chính nghĩa cho toàn dân và toàn quân MN--- khi những người Quốc Gia hải ngoại chứng tỏ họ thực sự là những con người của CÁCH MẠNG DÂN CHỦ CỦA MNVN---NHỮNG CON NGƯỜI ĐÃ GÓP BÀN TAY, CON TIM, KHỐI ÓC, MÁU, NƯỚC MẮT VÀ MỒ HÔI CỦA HỌ TRONG CUỘC CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐỂ XÂY DỰNG NÊN HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG CHO DÂN TỘC VIỆT NAM, VÀ XÂY NÊN NỀN ĐỆ I CỘNG HÒA VIỆT NAM TỪ 1954-1963. Nhưng chiến tranh và thù hận của những kẻ tranh danh đoạt lợi, tranh bá đồ vương và tranh quyền cướp nước của Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã đội lốt hàng ngũ Việt Minh để tranh đấu dành độc lập; họ ngụy tạo và lừa dối mọi người trên khắp thế giớii bằng đủ thứ “lý tưởng cao đẹp” để có cớ dìm chết một QUỐC GIA SƠ SINH VỪA ĐƯỢC ĐỘC LẬP VÀ NỀN CỘNG HÒA VIỆT NAM VỪA MỞ MẮT CHÀO ĐỜI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, để đưa Tổ Quốc Việt Nam, đưa một giang sơn gấm vóc mà Tổ Tiên và Tiền Nhân đã dày công xây đắp bao ngàn năm mới có được và đưa cả một Dân Tộc bất hạnh, “tiến nhanh.tiến mạnh.tiến vững chắc” vào địa ngục trần gian và đưa luôn vào hàm răng sói già là giặc Phương Bắc để cho sinh mệnh quê hương VN rên xiết từng giờ.

Đứng trước những ngụy tạo giả dối của cách mạng cộng sản của phường buôn dân bán nước bẩn thỉu và nhơ nhớp đó, trong chiến tranh Ý Thức Hệ, người Việt hải ngoại thuộc hàng ngũ quốc gia, và cũng là những người cách mạng dân chủ đã liên tục 40 năm chia mũi dùi vào cả hệ thống giá trị chiến lược (strategic vaues) của chế độ CSVN để phá hủy như một tiến trình phá hủy của cách mạng dân chủ; đồng thời gieo xuống những hạt mầm dân chủ. Những mục tiêu được nhắm vào như sau :

1---- Tấn công vào những công trình triết lý và tư tưởng của Viện Triết Học Hà Nội.

2---- Vạch trần những trí trá đội lốt văn hóa dân tộc Việt Nam của Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương CS.

3----Phá vỡ tận gốc rễ và côn vùi luôn Chủ Ngĩa Marxism bằng chính những lời thú nhận sai lầm của Marx-Engels lúc về già.

4----Xé nát ngọn Cờ Đỏ khi chứng minh đây chí là Đảng Kỳ của Đảng CSVN, mà không phải Quốc Kỳ của Quốc Gia Việt Nam. Trong lúc Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là quốc kỳ chính thống (legitimate national flag) của nước Việt Nam thống nhất từ Ải Nam Quan đến mũi Cá Mâu, và lá cờ này có trước Đệ I và Đệ II Cộng Hòa.

5----Đánh rớt chiến mặt nạ “tranh đấu dành độc lập của Đảng Ta” của CSBV và cái gọi là “chiến thắng Mùa Xuân” bằng những liệu của lịch sử của khối Quốc Tế Cộng Sản. Ngày nay sự thật lịch sử cho thấy Chiến Tranh tiến chiếm MN và bức tử một quốc gia sơ sinh vừa được độc lập và MỘT NỀN CỘNG HÒA VIỆT NAM VỪA MỞ MẮT CHÀO ĐỜI là công cán”dành độc lập của Đảng Ta” thật hay sao ? hay đây là MỘT TỘI ÁC VĨ ĐẠI CỦA NHỮNG TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC VIỆT ?

6----Chứng minh bằng lịch sử trong Chiến Tranh Việt Nam---là Hồ Chí Minh và Đảng CSVN thua dân-quân MNVN về phương diện quân sự ,và thua thê thảm về chính trị tử ngay khởi đầu cuộc chiến đế lúc kết thúc chiến tranh (1954-1975).
Đặc biệt là tháo gỡ chiếc mặt nạ của “thần tượng Hồ Chí Minh”, và chứng minh ông ta chỉ là một con ngươI điển hình của giới vô sản và của XHCN, với bản chất BẠO LỰC, DỐI TRÁ, HẬN THÙ và PHÁ HOẠI đất nước và tay sao đắc lực của Sô Viết và cộng sản Hoa Lục.

7----Bằng những tài kiệu lịch sử của khối Cộng Sản Quốc Tế và của Hoa Kỳ đã chỉ cho những người CSVN thấy, cái gọi là “sức mạnh của vô sản thế giới” mà họ rêu rao---thật ra chỉ là: đánh đâu thua đó, đánh nhỏ thua nhỏ, đánh lớn thua lớn, càng đánh càng thua liên tiếp 6 trận đánh lịch sử trong suốt 20 năm chiến tranh với quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên phải lương thiện mà nhìn nhận rằng, vô sản VN và vô sản thế giới có một sức mạnh---đó là SỨC MẠNH LỪA ĐẢO những con tim mù lòa ở Mỹ và Âu Châu mà thôi.

8----Vạch trần những giả dối điêu ngoa trong Tuyên Ngôn Độc Lâp do HCM viết ra 1945, và tháo gỡ những chiếc mặt nạ của 4 Bản Hiến Pháp 1946,1959.1986 và 1992 một cách triệt để và toàn diện để lộ ra nguyên hình của chế độ CSVN chí là một chế độ chính tri bất công, bất chính, bất nhân, bất lương, phi đạo đức và hoàn toàn VÔ PHÁP.

9----Nhiện vụ trọng đại nhất trong Chiến Tranh Ý Thức hệ giữa Tự Do Dân Chủ và Độc Tài Cộng Sản Vô Thần của những người dân chủ tỵ nạn CS tại hải ngoại là phải có khả năng nhận ra một sự thật sau đây để so sánh và đối chiếu giữa cái gọi là “bên thắng cuộc” và “bên thua cuộc” xem sao. Nếu “bên thắng cuộc” có hơn 70 năm làm cách mạng vô sản thì suốt thời gian dài đăng đẳng cho đến hôm nay, (2015) cách mạng CS chẳng làm nên trò trống gì, mà còn làm cho dân cho nước đau khổ và nghèo đói triền miên; cuộc cách mạng này, “tiến nhanh, tiến mạnh.tiến vững chắc” như một con tàu lạc lối trong sương đêm thì “cái thắng” có ý nghĩa gì không, hay “chiến thắng” để lại--- NHẤT THẤT TÚC THÀNH THIÊN CỔ HẬN cho dòng sử mệnh Việt ? Ngược lại “bên thua cuộc” chỉ có 9 năm làm cách mạng dân chủ lại MN lại xây nên được HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG, và xây nên một NỀN CỘNG HÒA được Wesley Fishel mô tả là “ một quốc gia ổn định nhất, lương thiện và trong sạch nhất vùng Á Châu”, vào thời điểm đó.

Trên đây là 9 mục tiêu mà những con người cách mạng dân chủ và những người Việt Nam Cộng Hòa của MNVN phải nhắm vào trong Chiến Tranh Ý Thức Hệ với chế độ CSVN suốt 40 năm qua để trả lại sự thật cho sự thật,trả lại lẽ phải cho lẽ phải. Khi một hệ thống giá trị gồm toàn những giá trị chiến lược bị phá hủy triệt để và toàn diện thì cái gọi là “ba dòng thác cách mạng” của CSVN sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Cách mạng chân chính luôn luôn diễn ra trong hai tiến trình---tiến trình phá hủy và tiến trình xây dựng,hoặc vừa phá hủy vừa xây dựng. Tuy nhiên, vì cách mạng CS được hun đúc và hướng dẫn bởi những quan niệm sai lầm đày ảo tưởng về con người nên--- thay vì TRỪNG ÁC KHUYẾN THIỆN nơi con người, nghĩa là phá hủy phải nhắm vào những hư hỏng đồi trụy của con người; đồng thời khơi động những giá trị tuyệt vời nơi tâm hồn và trí tuê sáng láng của con người; bởi vì con người là nguồn gốc của xã hội và của chính quyền. Cách mạng CS làm ngược lại, tiến trình phá hủy lại KHUYẾN ÁC TRỪNG THIỆN nên những con người lương thiện không sống được tại Việt Nam.

Cách mạng, vì thế, trở thành những con người mù quáng và mê sảng, vì bị mê hoặc,cám dỗ,lôi kéo và quyến rũ mê hồn bởi quyền hành và quyền lực mà bản năng yếu đuối của những con người chưa trưởng thành chín chắn về mặt tâm thức và tinh thần thì không cưỡng lại được.

Cách mạng tự do dân chủ thì chủ trương KHUYẾN THIỆN TRỪNG ÁC bởi những con người đó có niềm tin Đạo Lý và tôn giáo mãnh liệt nên họ thường rất chin chắn trưởng thành về mặt tâm thức và tinh thần nhờ đó họ luôn luôn sáng suốt và trong sạch lương thiện trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Con người chỉ hành động đúng khi có quan niệm đúng và nhận xét phán đoán sáng suốt và cẩn trọng mọi việc. Những con người nào chưa trưởng thành về mặt tâm thức,ý thức và tinh thần thì dễ trở thành phàm phu tục tử hay người vô thần.Những con người này đã đánh mất một giá trị cao cả, khả kính và thiêng liêng nhất của giá tri nhân bản---ĐÓ LÀ GIÁ TRỊ TINH THẦN VÀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN của con người.

Chiến tranh Ý Thức Hệ giữa độc tài và dân chủ là chiến tranh giữa những người hữu thần và vô thần. Đặc tính của cuộc chiến tranh này là chiến tranh văn hóa và tư tưởng, nên không nhằm mục đích tiệu diệt kẻ thù và đối phương, mà MỤC ĐÍCH TỐI HẬU LÀ ĐÁNH THỨC LƯƠNG TRI VÀ LƯƠNG NĂNG ĐANG THIÊM THIẾP NGỦ CỦA ĐỐI PHƯƠNG TRƯỚC NHỮNG MÙ QUÁNG VÀ MÊ SẢNG CỦA HỌ, ĐỂ TRẢ HỌ VỀ VỚI CON NGƯỜI CHÂN THẬT KHẢ KÍNH CỦA HỌ. Bởi vì CÁCH MẠNG DÂN CHỦ LÀ CÁCH MẠNG BẤT BẠO ĐỘNG, là tranh đấu cho một hệ thống giá trị làm nên toàn bộ đời sống tốt đẹp cho con người và cho quốc gia và tranh đấu cho quyền sống, quyền tự do,quyền tư hữu và quyền tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người dân và tất cả người dân trong một xã hội và một quốc gia dân chủ. Điều quan trọng nhất trong cuộc tương tranh này là gì ? Phải chăng trong Chiến Tranh Ý Thức Hệ này những con người cách mạng dân chủ của MNVN tại hải ngoại phải có khả năng nổi bật CHÂN DUNG CỦA NHỮNG CON NGƯỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG CỘNG SẢN, và CHÂN DUNG CỦA NHỮNG CON NGƯỜI VIỆT NAM CỘNG HÒA TRONG CÁCH MẠNG DÂN CHỦ TẠI MIỀN NAM. Đây là hai mẫu người của hai làn sóng cách mạng tương phản với nhau tại Việt Nam vào thế kỷ 20th. Cả hai đều chi phối và ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ và khốc liệt lên toàn bộ sinh mệnh lịch sử Việt Nam từ Bắc đến Nam. Hai mẫu người này không phải những con người mơ hồ trừu tượng mà bằng xương bằng thịt. Có thể là những người CSVN vẫn còn mơ hồ trên con dường cách mạng, “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” trên con đường XHCN, nhưng chính những người CS cũng chưa biết hay không biết con người XHCN là con người như thế nào, mặc dù họ đã tiến trên con đường này hơn 70 năm. Đúng như Michel Tauriac đã nhận định, “những người CSVN cai trị đất nước VN như lái con tàu chập chờn trong sương đêm vì lạc lối” . Họ lạc lối nhưng họ cứ cưỡng bách tàn bạo 90 triệu con người phải im lặng và câm nín ngồi im trên con tàu không có định hướng đó. Những ai nhìn thấy sự thật kinh hoàng đó-- la lối… chết rồi…lạc lối rồi, các ông ơi ! thì lập tức, hai tiếng “phản động” được tròng ngay vào cổ người đó như một bản án trọng tội. Cai trị đất nước và đối với dân phi lý một cách quái đản như thế thì ai mù quáng và mê sảng hơn những con người XHCN Việt Nam ? Hình như họ vẫn giả vờ không biết chính Hồ Chí Minh và đảng CSVN chính là những con người XHCN bằng xương bằng thịt mà cách mạng vô sản đã sản sinh ra từ hơn 70 năm qua để cai trị đất nước VN. Và toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước đều thấy rõ ràng CHÂN DUNG CỦA NHỮNG CON NGƯỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN---những con người của BẠO LỰC, DỐI TRÁ, HẬN THÙ và PHÁ HOẠI, phá hoại triệt để và toàn diện con người và đất nước và môi trường sống. Ngoài ra không thấy con người nào khác nữa, tuyệt đối không. ĐÓ LÀ CHỖ THẢM BẠI NÃO NỀ CỦA CÁCH MẠNG CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM TRONG 70 NĂM LÀM CÁCH MẠNG VÔ SẢN (1945-2015)

 

 
 

biển đông, bien dong