Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Văn-Hóa Nước

Chương IX: ƯỚC VỌNG SÂU XA CỦA MỘT CON NGƯỜI ĐỆ I CỘNG HÒA VIỆT NAM BẤT HẠNH NHẤT THẾ KỶ 20

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Ngay từ ngày còn làm việc với chính quyền thuộc địa, cụ Diệm đã từng đòi hỏi người Pháp phải tôn trọng quyền tối thượng của toàn dân Việt Nam, và cải cách xã hội để thực thi quyền tự do và công bằng xã hội cho xã hội Việt Nam. Chính quyền thuộc địa đã từ chối; thế là cụ rũ áo từ quan trở về sống đời sống dân giả. Thực Dân Pháp, người Nhật, Hồ Chí Minh đều không ai ưa cụ Diệm, nhưng cả ba đều biết đó là một con người rất trong sạch và tài ba nên cả ba đều mời cụ tham gia chính quyền của họ. Và cụ đã từ chối cả ba lời mời. Cả Hoàng Đế Bảo Đại cũng mời cụ mấy lần và cụ đều chối từ. Thực tế đó cho thấy, nếu không tìm kiếm được “quyền tối thượng cho toàn dân Việt Nam, và xã hội Việt Nam vẫn không có độc lập, tự do và công lý xã hội” thì không bao giờ cụ muốn nắm giữ quyền hành để làm gì. Vì lý do đó mà các quan sát viên quốc tế nói rằng, “ông Diệm là người vô ngã đã hy sinh trọn vẹn cuộc đời của ông cho dân cho nước”.

Ngày nay toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước đọc 20 lời nhân định của các lãnh tụ thế giới, Á Châu và các quan sát viên quốc tế cũng như báo chi quốc tế nói và viết về Tổng Thống Ngô Đình Diệm khi họ quan sát tất cả những việc làm của TT Diệm TRONG CÁCH MẠNG DÂN CHỦ HỮU THẦN tại MNVN để đối kháng mạnh mẽ với cuộc CÁCH MẠNG CỦA CỘNG SẢN VÔ THẦN, và để biến một đất nước tan hoang và đau khổ tột cùng vì chiến tranh thành Hòn Ngọc của Viễn Đông chỉ trong chín năm cầm quyền tại MNVN--- đến lúc ấy, 90 triệu người Việt Nam cả hai Miền Nam-Bắc thấy gì, nghĩ gì và cảm thấy gì trước chân dung đích thực của người cha đẻ ra nền Đệ I Cộng Hòa Việt Nam (the Founding Father of the First republic of Việt Nam ) ? Đây là một sự thật của lịch sử mà Hồ Chí Minh, Đảng CSVN và những người Việt Nam đã tiếp tay với CSBV đã tìm mọi cách để che dấu đi con người thật của TT Diệm, và thế vào đó bằng hình ảnh của một Ngô Đình Diệm mà họ vẽ nhăng vẽ cuội đủ thứ xấu xa tưởng tượng để có cớ giết---không chỉ một con người TT Diệm, mà giết luôn nền Đệ I Cộng Hòa của MNVN, giết luôn đời sống ấm no và hạnh phúc của hơn 10 triệu dân MNVN, phá sập tan hoang Hòn Ngọc Viễn Đông,và cuối cùng chôn vùi luôn những ước vọng sâu xa và thầm kín của của TT Diệm suốt đời hướng trái tim ưu phiền của ông về tất cả đồng bào thân yêu của ông Miền Bắc Việt Nam đang quằn quại trong xiềng xích nộ lệ hãi hùng của CSVN trong im lặng và câm nín. Ước vọng của ông ôm ấp là làm sao cứu đồng bào của ông tại Miền Bắc Việt Nam. Ôi ! thảm thương thay cho ước vọng cao cả của NGƯỜI SĨ PHU KHẢ KÍNH CỦA ĐẤT VIỆT khi chính nguyện chưa thành thì gục ngã giữa đường .

Tại sao một con người như thế phải nhận chịu một cái chết đau đớn và kinh hoàng như thế ? Ông nằm xuống không chỉ có một mình ông, mà cả một quốc gia cũng phải nằm xuống như ông. Sự sống, sau khi ông nằm xuống--- của hơn 10 triệu con người MNVN còn thê thảm ngàn lần hơn nỗi chết đắng cay. Điều đó cho thấy những người chủ trương giết TT Diệm để sang đoạt quyền cai trị đất nước chẳng làm nên trò trống gì cả, nếu không mấy chục triệu dân MN đâu có khổ sở điêu đứng như thế. Ai đúng ai sai đã 40 năm tranh cãi mà không ai tìm cho ra SỰ THẬT. Thực ra muốn tìm kiếm cho ra sự thật thì không gì bằng cứ nhìn QUẢ thì biết CÂY là gì.

CÁCH MẠNG DÂN CHỦ HỮU THẦN BẤT BẠO ĐỘNG CỦA NHỮNG CON NGƯỜI VIỆT NAM CỘNG HÒA TẠI MNVN ĐÃ XÂY ĐẤT NƯỚC TRÊN GẠCH NGÓI ĐIÊU TÀN CỦA CHIẾN TRANH THÀNH HÒN NGỌC CỦA VIỄN ĐÔNG CHỈ TRONG 9 NĂM.

CÁCH MẠNG BẠO LỰC CỘNG SẢN VÔ THẦN CÓ HƠN 70 NĂM LÀM CÁCH MẠNG ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO DÂN CHO NƯỚC VIỆT NAM ?

TẤT CẢ CON NGƯỜI KHÔNG CỘNG SẢN CHỐNG ĐỐI, CHỈ TRÍCH, LÊN ÁN VÀ LẬT ĐỔ TT DIỆM VÀ LÀM CHO QUÂN DÂN MNVN LỤI BẠI CÓ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO HƠN 10 TRIỆU DÂN MNVN KHÔNG, HAY CŨNG CHỈ BIẾT PHÁ HOẠI ?

Sự thật lịch ngày nay cho thấy quá rõ ràng và sáng tỏ là---giết Tổng Thống Diệm là giết một CON NGƯỜI CÔNG CHÍNH. Nhưng con người công chính ấy không chỉ có một hay hai kẻ thù, mà ông có tất cả 14 kẻ thù đầy quyền năng vây hãm ông suốt 9 năm cầm quyền tại MNVN. Đó là lý do mà các quan sát viên quốc tế cho rằng,”chính quyền của ông Diệm nhìn chỗ nào cũng thấy đe dọa”.

1---Trong lúc Hội Nghị Geneve đang diễn ra, ngày 6 tháng 6-1954,người Pháp đã đồng ý bổ nhiệm ông Ngô Đình Diệm làm Tân Thủ Tướng MNVN. Chỉ ba tháng sau, tức vào tháng 9-1954 thì Tướng Nguyễn Văn Hinh, Tham mưu Trưởng quân đội VN đã có âm mưu lật đổ Tân Thủ Tướng để sang đoạt quyền hành. Vì thế Tướng Hinh là kẻ thù số 1 của TT Diệm.

2---Theo tờ the London Economist vào ngày 1 tháng 8-1955 cho biết: “ Thực tế cho thấy là người Pháp muốn phá bỏ chính quyền Sàigon, và đặc biệt từ khi chính quyền này được lãnh đạo bởi một người chống Pháp làm Thủ Tướng. Người Pháp là kẻ thù thứ 2 của TT Diệm.

3---Trong Đại hội đảng lần thứ 3 của Đảng CSVN, ngày 10 tháng 9-1960 đã đưa ra Nghị Quyết, “thi hành Nghị Quyết trong đó đã cho biết là Cách Mạng Cộng Sản VN có một phần vụ chiến lược giải phóng MN thoát khỏi tay Đế Quốc Mỹ và chín quyền bù nhìn “. CSBV là kẻ thù thứ 3 của TT Diệm.

4---Liên Bang Sô Viết và Quốc Tế Cộng Sản có chủ trương nhuộm đỏ các quốc gia Á Châu nên đã cung cấp viện trộ kinh tế và quân sự cho CSBV gây chiến tranh tiến chiếm MNVN và vùng DNA. Liên Bang Sô Viết là kẻ thù thứ 4 của TT Diệm.

5---Mặt Trận Giải Phóng MN là chỉ là công cụ của CSBV, vì thế,họ là kẻ thù thứ 5 của TT Diệm.

6---Cộng Sản Hoa Lục và Mao Trạch Đông xử dụng CSBV như một công cụ để gây ra chiến tranh xâm lăng MNVN và các quốc gia Á Châu là kẻ thù thứ 6 của TT Diệm.

7---Nhóm Phật giáo do HCM và MTGPMN tổ chức và điều động và tạo ra những xung đột tôn giáo tơi bời tại MNVN và đã làm cho tình hình đất nước hỗn loạn là kẻ thù thứ 6 của TT Diệm.

8----Các giáo phái có quân đội riêng để hùng cứ một cõi thường được Pháp cung cấp tài chánh và phương tiện nên cũng quay qua chống chính quyền. Đây là kẻ thù thứ 8 của TT Diệm, ngoại trừ Cao Đài khi Tướng Trịnh Minh Thế đem 3000 quân Cao Đài về hợp tác với chính quyền Diệm.

9---Nhóm tướng lãnh trong quân đội MN vì tham vọng quyền hành ích kỷ của riêng họ nên đã âm mưu lật đổ và hạ sát TT Diệm và ông Nhu một cách rất độc ác và tàn bạo là kẻ thù thứ 9 của TT Diệm.

10---Các báo chí thiên tả rất bất lương, mù quáng, mê sảng, cao ngạo tại và bất công tại Mỹ và Âu Châu, trong đó có Alsop và Alberstams thường ngả theo CSBV để chống chính quyền MN nên họ trở thành kẻ thù thứ 10 của TT Diêm.

11---Theo Giáo Sư Wesley Fishel thì nhóm người Mỹ đóng đô tại Sàigon là kẻ thù thứ 11 của TT Diệm.

12---Các viên chức thuộc Bộ Ngoại Giao HK cũng có khuynh hướng thiên tả nên chống chính quyền MNVN để trở thành kẻ thù thứ 12 của TT Diêm.

13---Các nhóm cựu chiến binh VN phản chiến của HK và phong trào phản chiến tại Mỹ và Âu Châu là kẻ thù thứ 13 của TT Diệm.

14---Tầng lớp trí thức Tân Tả (New Left) tại Đại Học Hoa Kỳ và trí thức Thiên Tả Âu Châu cũng mù quáng và mê sảng nên tưởng HCM và CSBV là những con người có “lý tưởng cách mạng” thật nên đã đục khóet tả tơi chính nghĩa của dân quân MNVN và Hoa Kỳ để dọn đường cho CSBV chiến thắng MN là kẻ thù thứ 14 của TT Diệm.

Tất cả 14 kẻ thù của chính quyền MNVN và TT Diệm đều là những kẻ thù đầy quyền năng và đày sức mạnh, và đều nhắm vào một mục tiêu duy nhất là triệt hạ cho bằng được kẻ thù của họ là TT Diệm. Cũng có những người vì ngộ nhận mà trở thành kẻ thù của TT Diệm, hay có những người ngây thơ, nhẹ dạ và thiển cận không có khả năng phân biệt bạn-thù nên vô tình trở thành kẻ thù của TT Diệm. Nhưng phần lớn kẻ thù của TT Diệm vì tham vọng quyền hành và quyền lợi ích kỷ cá nhân hay phe nhóm của họ. Tuyệt nhiên không có một ai sống cho quyền lợi của toàn dân Việt Nam. Trên thực tế, chắc chắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ TT Diệm có tham vọng quyền hành và quyền lợi ích kỷ cho riêng ông. Như vậy, TT Diệm chỉ muốn tranh đấu và bảo vệ quyền hành và quyền lợi cho toàn dân Việt Nam từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu mà thôi. Đây là cái giá mà ông phải trả là những săn đuổi và vây hãm lao lung đầy đe dọa của 14 kẻ thù suốt 9 năm cầm quyền, và cuối cùng là cái chết thảm thiết cho chính ông .

Sự kiện lịch sử cho thấy cả ba lực lượng muốn thống trị VN và ĐD là Việt Minh, Pháp và Nhật đều năn nỉ cụ Diệm chia sẻ quyền hành với họ, nhưng cụ Diệm nhất định từ chối.

----Khi d'Argenlieu được Tướng de Gaulle bổ nhiệm vào chức vụ Đại Diện Cao Cấp Pháp tại Đông Dương vào 1946 đã đến mời cụ Diệm hợp tác và cụ đã từ chối.

----Vào 1945 khi Hồ Chí Minh bắt được Cụ Diệm, Hồ Chí Minh dụ dỗ: “đến đây sống với tôi”. Cụ đã trả lời rằng: “Ông đã giết anh tôi, ông là một tội phạm”. HCM nói, ”tôi không biết gì về chuyện của anh ông…hãy ở lại đây với tôi, chúng ta làm việc với nhau để chống Pháp”. Ông Diệm nói thẳng vào mặt HCM,”Tôi không tin ông hiểu tôi là loại người nào. Hãy nhìn vào mặt tôi, có phải tôi là con người biết sợ hãi không ?”. HCM nói: ”không”. “tốt lắm, bây giờ tôi sẽ ra đi” và HCM đã để ông Diệm ra đi.

----Khi người Nhật thống trị VN đã đến mời cụ Diệm, cụ đã nói với người Nhật rằng: “tại sao tôi phải liên kết với các ông, ai nô lệ hóa đất nước tôi ? Một ngày nào đó tôi sẽ đem lại tự do cho người dân của tôi”.

---Hoàng Đế Bảo Đại đã mời cụ Diệm tất cả 4 lần:

Lần thứ nhất và sau ngày 11 tháng 3-1945 Nhật Đầu hàng, Hoàng Đế Bảo Đại đã mời cụ Diệm làm thủ tướng những những đòi hỏi của cụ không được chấp thuận nên cụ từ chối.

Lần thứ hai vào ngày 22 tháng 7-1947 Hoàng Đế Bảo Đại cho mời Cụ Diệm đến Hông Kông, rồi sau đó cụ lại bỏ đi.

Lần thứ ba vào 1949 khi Hoàng Đế Bảo Đại giữ chức Quốc Trưởng lại mời cụ Diệm thêm lần nữa, nhưng cụ Diệm vẫn từ chối và tuyên bố rằng: ”Những khát vọng dân tộc của người dân Việt Nam sẽ chỉ được thỏa mãn vào ngày quốc gia của chúng ta đạt được như Ấn Độ và Oakistan hưởng được.

Lần thứ tư vào ngày 6 thánh 6-1954. Hoàng Đế Bảo Đại lại mời và nói: “lần này ông không được từ chối”.

TRONG KHI ẤY, TẤT CẢ 14 KẺ THÙ CỦA ÔNG KHÔNG CÓ MỘT AI SỐNG CHO QUYỀN HÀNH VÀ QUYỀN LỢI CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM, MÀ HỌ CHỈ SỐNG CHO THAM VỌNG QUYỀN HÀNH VÀ QUYỀN LỢI ÍCH KỶ CHO CÁ NHÂN HAY CHO PHE NHÓM CỦ RIÊNG HỌ. ĐÓ LÀ SỰ THẬT CỦA LỊCH SỬ MÀ MÃI TỚI HÔM NAY MỚI SÁNG TỎ.

Sau khi TT Diệm gục chết thảm thiết dưới bàn tay đẫm máu của kẻ thù, tất cả 14 kẻ thù làm được những gì cho dân cho nước Việt Nam không, đúng như TT Diệm đã nói như một bậc tiên tri :” Sau tôi là một cơn hồng thủy” sẽ đổ tràn trên dòng sử mệnh não nề của Dân Tộc Việt ?

Vì những sự thật của lịch sử, sau này lịch sẽ ghi rõ cho hậu thế biết rằng:

TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM LÀ CON NGƯỜI BẤT HẠNH NHẤT TRONG THẾ KỶ 20TH.

Tai sao gọi TT Diệm là con người bất hạnh nhất trong thế kỷ 20th ? Tại vì sự kiện lịch sử đang để lại cho thấy, ngày 6 tháng 6-1954 Hoàng Đế Bảo Đại đã mời ông đến rồi nói với ông, “ Mấy lần tôi mời ông ra chấp chánh, ông đều từ chối. Hôm nay ông không được phép từ chối nữa, mà phải nhật lấy trách nhiệm cứu nước trước tình hình vô cùng nguy khốn. Tôi sẽ trao toàn quyền( full power) dân sự và quân sự cho ông. Ông phải thề trước mặt Chúa của ông là với quyền hành này, ông phải chu toàn mọi trách nhiệm với đất nước của ông “.

Đất nước trao toàn quyền dân sự và quân sự cho TT Diệm---một con người suốt đời được hết người này đến người khác trao quyền mà không bao giờ muốn nhận, nếu quyền đó chưa giúp gì dược cho dân cho nước thật sự. Lần cuối cùng ông đã phải chấp nhận quyền hành được trao phó, nhưng đất nước Việt Nam không ngờ là đã trao luôn 14 kẻ thù đầy quyền năng để sang đoạt quyền hành của ông, và buộc ông phải chu toàn trách nhiệm với đất nước thân yêu của ông. TT Diệm được trao cả một đất nước nhìn đâu cũng thấy kẻ thù đầy nanh vuốt sẵn sàng ăn tươi nuốt sống ông Tân Thủ Tướng,nhìn đâu cũng thấy đe dọa,nhìn đâu cũng thấy xung đột, nghi kỵ, đố kỵ, hận thù ghen ghét giữa người và người trong một đất nước đang có quá nhiều đau khổ và tan hoang mọi bề vì chiến tranh.

Vì muốn tranh đấu cho quyền tối thượng của toàn dân Việt Nam, và muốn bảo vệ nền độc lập cho đất nước Việt Nam trước những kẻ thù cộng sản và đem lại tự do và công lý cho toàn dân, TT Diệm đã chấp nhận quyền hành và chấp nhận trách nhiệm nặng nề không ai gánh vác nổi để phải thường xuyên đối đấu với những kẻ tranh danh đoạt lợi, tranh bá đồ vương và tranh quyền cướp nước đang rình rập ngày đêm sang đoạt quyền hành của ông và đưa ông vào tử lộ hãi hùng.

Tổng Thống Diệm phải nhận chịu cái chết thảm khốc và kinh hoàng nhất chính vì lòng ái quốc quá sâu xa của ông,và ông trở thành MỘT CON NGƯỜI BẤT HẠNH NHẤT CỦA THẾ KỶ 20th. Nếu dân tộc Việt Nam phải gánh chịu nhiều OAN KHIÊN NGHIỆP CHƯỚNG trùng trùng điệp điệp trong suốt dòng lịch sử để phải sống trong khổ đau quằn quại triền miên từ bao ngàn năm qua cho đến bây giờ---thì những OAN KHIÊN NGHIỆP CHƯỚNG đó, trong những thoáng giây nào đó, hình như đã trút cả trên lưng của một con người---con người đó là ai ? Phải chăng con người đó chính là NGƯỜI CHA ĐẺ RA NỀN ĐỆ I CỘNG HÒA VIỆT NAM? Cái chết mà người ta dành cho hai anh em TT Diệm vào 1963 có khác gì cái chết hãi hùng khi bị đóng đinh trên thập tự giá ? Nếu ông chỉ sống cho tham vọng quyền hành và quyền lợi ích kỷ của riêng ông thì cả ba thế lực thống trị Việt Nam là Nhật, Pháp và HCM đã chia sẻ quyền hành và quyền lợi cho ông và chắc chắn bảo vệ ông suốt đời,làm sao ông chết được ? Vì thế, thật hiển nhiên là ÔNG CHẾT VÌ LÒNG YÊU DÂN YÊU NƯỚC VIỆT NAM CỦA ÔNG. ÔNG CHÍNH LÀ MỘT CON NGƯỜI BẤT HẠNH NHẤT VÀO THỂ 20th . Và phải chăng con người đó đã CHẾT NHƯ TỬ ĐẠO VÌ LÒNG ÁI QUỐC KHI PHẢI GÁNH TRÊN ĐÔI VAI BÉ NHỎ CỦA ÔNG BAO OAN KHIÊN NGHIỆP CHƯỚNG CỦA MỘT DÂN TỘC mà bao triệu con người Việt Nam khác không có ai vác nổi gánh nặng oan khiên đó nên đất nước mới đem đặt trai vai ông. Những oan khiên nghiệp chướng đó là gì ? Phải chăng những hận thù xung đột, những nghi kỵ ghen ghét, những đố kỵ và những tranh dành sâu xé giữa những con người chỉ sống cho những nỗi đam mê quyền uy và quyền lợi của họ; họ là những người ăn trên ngồi chốc trong xã hội Việt Nam đã làm cho muôn triệu người dân thấp cổ bé miệng của cả dân tộc Việt Nam trở thành nạn nhân thê thảm của những cảnh, ” trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết “ triền miên trong lòng dân tộc Việt suốt dòng lịch sử ? Oan gia nghiệp chướng từ đó mà trùng trùng duyên khởi. Vì thế những con người ăn trên ngồi chốc trong xã hội Việt Nam phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về NHỮNG OAN KHIÊN NGHIỆP CHƯỚNG ĐÓ DO HÀNG NGŨ CỦA HỌ GÂY RA. Bây giờ chính những tầng lớp “ăn trên ngồi chốc” phải tìm mọi cách GIẢI TAN NHỮNG OAN KHIÊN NGHIỆP CHƯỚNG đó thì mới mong nhìn thấy được “ ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM “ cho tương lai của Việt Nam.

Và Tổng Thống Diệm đã nỗ lực suốt đời ông để chấm dứt những cơn hỗn loạn của đất nước và những cơn hỗn loạn của nhân tâm sĩ khí, tái lập lại trật tự xã hội, trả lại tất cả quyền hành tối thượng cho toàn dân và giúp dân xây dựng một xã hội có TỰ DO và CÔNG LÝ cũng như giải tan NHỮNG OAN KHIÊN NGHIỆP CHƯỚNG VÔ HÌNH VÀ HỮU HÌNH ĐANG ĐÈ NẶNG TRÊN DÒNG SỬ MỆNH VIỆT bằng một cuộc CÁCH MẠNG DÂN CHỦ TOÀN DIỆN VÀ TRIỆT ĐỂ. Trách nhiệm của ông vẫn còn dang dở thì người ta giết ông.Những người thù ghét ông không muốn thấy ông làm dược những điều tốt đẹp thật sự cho dân cho nước Việt Nam---bởi vì nếu ông làm được thì làm sao họ tranh quyền cướp nước được với ông để sang đoạt quyền hành từ tay ông để cưỡi lên đầu lên cổ người dân Việt. Ông đã cùng TOÀN DÂN VÀ TOÀN QUÂN CỦA MNVN XÂY NÊN HÒN NGỌC CỦA VIỄN ĐÔNG, NHƯNG KHI ÔNG NẰM XUỐNG KHÔNG AI ĐỦ SỨC THAY ÔNG ĐỂ BẢO VỆ, CHE CHỞ. DÌU DẮT VÀ NUÔI DƯỠNG HÒN NGỌC ĐÓ. Nên cái chết của TT Diệm đã lôi theo cái chết của Hòn Ngọc Viễn Đông. TT Diệm nằm xuống không chỉ thiệt hại riêng thân ông, mà hơn 10 triệu dân MNVN mất luôn Hòn Ngọc Viễn Đông của họ. Mất mát lớn lao vĩ đại đó có ai trong 14 kẻ thù của TT Diệm, sau khi hành quyết ông xong, họ đã nắm quyền hành của ông,nhưng có làm được gì để gọi là đền bù được cho những mất mát vĩ đại của bao triệu người dân--- quân MNVN đó không ?

ĐÚNG LÀ NHẤT THẤT TÚC THÀNH THIÊN CỔ HẬN CHO CẢ MỘT DÂN TỘC KHỔ ĐAU TRIỀN MIÊN TRONG LỊCH SỬ.

 

 

 
 

biển đông, bien dong