Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

***

Biểu tình tại Ottawa 28-05-2016, xuống đường vì môi trường

save our sea, xuống đường vì môi trường

save our sea, xuống đường vì môi trường

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong