Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

- No South China Sea on the Vietnam Sea: Letter to Donald Trump and Chinese communist Xi Jinping at US-Sino Summit April 6-7, 2017 (tiếng Việt)

- No South China Sea on the Vietnam Sea: Letter to Donald Trump and Chinese communist Xi Jinping at US-Sino Summit April 6-7, 2017 (En Version)

- Phật giáo Việt Nam đang ở đâu bài 2 ?

- Phật giáo Việt Nam đang ở đâu bài 1?

- Diệu An-Rose Lee: Tâm thư kính gởi Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Đồng bào các giới về hiện tình Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam đang Kêu Cứu

- Trần-đại-Việt: «Chống Tàu cộng và chống Việt cộng, chống cái nào cấp bách hơn?» bài 1

- Lời Kêu gọi Tập hợp quốc dân Việt không hòa hợp hòa giải với Việt cộng (cập nhật ngày 06-03-2017);

- Tuyên cáo ủng hộ tự-do ngôn-luận - Phản đối Sénator Ricardo Lara (D-Bell Gardens)

- Lời Kêu gọi Tập hợp quốc dân Việt không hòa hợp hòa giải với Việt cộng

- Errichtung eines Denkmals für Ho Chi Minh in Wien

- Protest against the project of setting up Ho Chi Minh’s Statue in Wien, Austria.

- Thư phản đối dựng tượng ông Hồ chí Minh ở Wien, Áo Quốc

- World economic forum annual meeting - No China globalization January, 2017 (EN Version)

- World economic forum annual meeting - No China globalization January, 2017 (VN Version)

- No China globalization, Zürich, Bern, Graubunden (Davos) Switzerland January 15-20, 2017 (EN version)

- No China globalization, Zürich, Bern, Graubunden (Davos) Switzerland January 15-20, 2017 (VN version)

- Campaign to Rename the ‘South China Sea’ into ‘Vietnam Sea.'

- Biển Giao Chỉ

- Danh sách đồng bào, thân hữu ủng hộ biển Việt-Nam

- Vận-động đổi tên biển nam Tàu sang biển Việt-Nam

- Thông cáo báo chí đổi tên hội biển Đông Nam Á Việt-Nam thành hội biển Việt-Nam

- It is time to rename the South China Sea

- Open Letter to The G20 2016 Summit

- Peaceful Declaration for the World’s Contested Sea in 2016 - China Must Go

- Tuyên Cáo thái bình cho thế giới biển năm 2016: Trung cộng phải rút khỏi biển Đông

- Lá thư biển Đông_12-07-2016_Do Thái, Trung Cộng Trả Ta Biển Đông Trả Ta Việt-Nam

- May Newsletter from Southeast Asia Sea - Lá thư biển Đông số 5 tháng 5: Lời kêu gọi Chùa Khánh Anh Evry_Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Âu tham gia cứu biển Việt Nam

- April Newsletter from Southeast Asia Sea - Lá thư biển Đông số 4 tháng 4 2016_Nạn lớn: Cửu Long cạn dòng, biển Đông dậy sóng

- April Newsletter from Southeast Asia Sea_Liên bang Nga gây hấn khắp nơi_Hoa Kỳ triển khai chiến xa và F-15 ở Âu Châu

- March Newsletter from Southeast Asia Sea_Lá thư biển Đông số 2 tháng 3-2016: Nước Tàu, những cái nhiều và nhất.

- Lá thư biển Đông số 1 tháng 2 2016

- The emergency call from southeast-asia-sea - Lời kêu cứu khẩn thiết số 1 từ biển Đông

- Thông cáo báo chí thành lập hội biển Đông-Nam-Á Việt-Nam

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong