Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Vietnam Art Cultural, 2017-2018

Văn Hóa Nghệ Thuật Việt-Nam Thơ Văn

@@@

Nhật ký biển Đông Việt Nam: Tết là của Việt Nam không phải của Tàu; ; Tạp chí biển Việt Nam: Quốc Ngữ, chữ nước ta; Vietnamese new year 2018

Tết Nguyên Đán năm Mậu Tuất 2018, Vietnamese chinese New Year 2018 of the gold Dog spring festival 

http://vietnamsea.org/vietnam-art-cultural/nhat-ky-bien-dong-viet-nam_tet-la-cua-viet-nam-khong-phai-cua-tau.shtml

Tết là ngày thiêng liêng truyền thống có lịch sử từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam. Người Tàu (Hán) khi xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam họ đã lấy ngày Tết của chúng ta và nói rằng đó là Tết của họ, xử dụng nhóm chữ Tết Nguyên Đán.

Tết Việt Nam của người Việt chỉ thể hiện ba chữ Tết Việt Nam. Không hề có cái gọi là Tết Nguyên Đán. Rất mong quý đồng bào, đồng hương trong các cộng đồng người Việt ở khắp nơi đừng nhẫm lẫn khi gọi Tết Việt Nam là Tết Nguyên Đán.

Nhà cầm quyền Việt cộng đang chủ trương xóa bỏ chữ quốc ngữ qua các ông Bùi Hiền, Đoàn Hương để tiến tới giai đoạn sau cùng sáp-nhập nước Việt Nam trở thành tỉnh lẽ của Tàu cộng.

Cuối tháng 12 năm 2017, hơn 400 tăng ni Phật tử hệ thống chùa Tầm Nguyên đã xuống đường biểu tình chống Việt cộng và Tàu cộng trước bức tượng đức Thánh Trần ở thành phố Westminster, Cailifornia.

Chúng tôi kính chuyển tới quý vị những bài viết, nhận định liên quan, cũng như quyết tâm bảo vệ chữ quốc ngữ, kèm theo các lịch trình tổ chức Tết Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.

Ngày 14-01-2018

Kính chào liên kết chống Việt cộng và Tàu cộng

Trần Đại Việt, diễn-đàn thông tin biển Việt Nam, không có biển nam Tàu.

Tết là gì ? - http://vietnamsea.org/vietnamsea/nhat_ky_bien_dongvn_tet-la-gi.shtml

Tết - di sản văn hóa bất biến của người Việt - http://vietnamsea.org/vietnamsea/nhat_ky_bien_dongvn_tet-di-san-van-hoa-bat-bien-cua-vietnam.shtml
Chữ TẾT trong Tiếng Mẹ Đẻ tạo âm hưởng và gợi hình - http://vietnamsea.org/vietnamsea/nhat_ky_bien_dongvn_chu-tet-trong-tieng-me-de.shtml

Tạp chí biển Việt Nam: Quốc Ngữ, chữ nước ta - http://vietnamsea.org/vietnamsea/tap-chi-bien-viet-nam_quoc-ngu-chu-nuoc-ta.shtml
Tạp chí biển Việt Nam: Thư mời tham dự hội thảo về âm mưu bán nước qua việc hủy chữ Quốc ngữ - http://vietnamsea.org/vietnamsea/tap-chi-bien-vn_tho-moi-tham-du-hoi-thao-am-muu-ban-nuoc-bo-quoc-ngu-cua-vc.shtml

Sài Gòn bây giờ trời còn mưa không em? http://vietnamsea.org/vietnam-art-cultural/mht_sai-gon-bay-gio-troi-con-mua-khong-em.shtml

Nhật ký biển Đông Việt Nam: Chưa từng có tại Nam Cali: Bốn trăm Tăng, Ni và Phật tử biểu tình chống Trung Cộng trước Tượng Đức Thánh Trần - http://vietnamsea.org/vietnamsea/nhat_ky_bien_dongvn_400-tang-ni-phat-giao-bieu-tinh-chong-vc-tc.shtml

Hội chợ xuân Mậu Tuất-Lausanne-Thụy Sỹ - http://vietnamsea.org/vietnam-art-cultural/hoi-cho-xuan-mau-tuat-lausanne-thuy-sy.shtml

Vietnamese New Year 2018 - http://vietnamsea.org/vietnam-art-cultural/vietnamese-new-year-2018.shtml
Hội Chợ Tết Sinh Viên 2018: Ba Ngày Từ 16/2 Tới 18/2/2018 - http://vietnamsea.org/vietnam-art-cultural/springfestival_uvsa_2018.shtml
HỘI CHỢ TẾT MẬU TUẤT ngày 9 và 10 tháng 2 2018 - ÚC CHÂU – QLD - http://vietnamsea.org/vietnam-art-cultural/tetfestival_qld_australia_2018.shtml
Tổ chúc Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 tại tiểu bang Victoria, Úc Châu - http://vietnamsea.org/vietnam-art-cultural/tetfestival_victoria_australia_2018.html
Vietnamese new year 2018 spring festival in Canada Tết cộng-đồng Mậu Tuất 2018 - http://vietnamsea.org/vietnam-art-cultural/vannghe.shtml
Vietnamese new year 2018 spring festival in Mile Square Park USA - http://vietnamsea.org/vietnam-art-cultural/springfestival2018.shtml
Mậu tuất năm 2018 - http://vietnamsea.org/vietnam-art-cultural/mautuat2018.shtml

mậu tuất, con chó, 2018 is the Year of the Doggold

 http://thuviendohoa.vn/4484-photoshop-mau-thiep-mung-nam-moi-2017.html

 

 
 

biển đông, bien dong