Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Tại sao nhóm linh mục Lợi và linh mục Lý muốn dập tắt vụ Formoasa? Có phải vì vụ này động đến tử-huyệt của cộng sản Việt-Nam?

formosa, cá chết miền Trung, tập hợp quốc dân ngày 05-03-2017

formosa, cá chết miền Trung, tập hợp quốc dân ngày 05-03-2017

Nguyễn Phúc Liên, Geneva, 24.02.2017

Tại sao Nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý cùng đám bưng bô không sốt sắng hợp nhất đấu tranh với khối Ngư dân thuộc 4 Tỉnh bắc Miền Trung?

Cuộc đấu tranh của Ngư dân thuộc 4 tỉnh bắc Miền Trung là cuộc đấu tranh khả thi nhất và chính đáng nhất. Tính cách khả thi của cuộc đấu tranh này là khối dân bị đẩy vào chỗ cùng cực và sẵng sàng NỔI DẬY bằng biểu tình. Họ đã thực hiện những cuộc biểu tình lớn trước đây mà đám cầm quyền không dám đàn áp. Họ đã mất hết và sẵn sàng biểu tình đấu tranh mà không sợ hãi nữa bởi vì chẳng còn gì để mất mát nữa.

Cuộc đấu tranh là chính đáng va đích thực vì đi từ khởi điểm chống HỐI LỘ bán nước để tiến tới đạp đổ chế độ. Cuộc Cách Mạng Môi Trường tất nhiên tiến tới chấm dứt xâm lăng Tầu.

Nếu nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý là những chuyên viên đấu tranh , tại sao không hội nhập với cuộc đấu tranh của Ngư dân Miển Trung ? Ngược lại, nhóm này lại mở Phong trào riêng lẻ, mệnh danh là “Phong trào ôn hòa 8 bước thoát Trung” trong đó Phong trào viết một câu như gáo nước lạnh muốn dập tắt cao trào biểu tình đấu tranh tại Miền Trung:

Khôn ngoan và thông minh không biểu tình chống Đảng CSVN hay chế độ cầm quyền hiện tại nói chung, vì biết rõ chính Đảng CSVN và chế độ cầm quyền cũng đang nỗ lực vươn lên một chế độ dân chủ đa nguyên, theo khát mong của Toàn Dân VN trong và ngoài Nước.”

Chúng tôi muốn đưa ra đôi lời KẾT LUẬN ngắn cho Bài này. Khi nào Nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý cùng đám bưng bô vẫn tỏ dấu hiệu sợ hãi đám cướp phản bội bán nước cho Tầu, thì Chủ trương chống Tầu mà Nhóm tuyên bố vẫn chỉ là trong “Quy Trình chống Tầu chạy tội phản Quốc của bè lũ CSVN” mà thôi. Minh nhiên tuyên bố chỉ chống Tầu mà không tiêu diệt quân CSVN phản quốc bán nước cho Tầu, thì đó là điều nói láo che đậy cho hành động làm tay sai cho kẻ bán nước thực hiện “Quy Trình che đậy tội phản quốc” cho bè lũ CSVN mà thôi.  Người Dân chỉ có thể tin tưởng ở những người dám minh nhiên tuyên bố rằng PHẢI LOẠI TRỪ KẺ BÁN NƯỚC CHO TẦU TRƯỚC KHI CHỐNG TẦU XÂM LĂNG !

Lằn ranh chống Cộng thực sự và chống Cộng giả hiệu nằm ở chỗ có CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN hay chỉ CẢI CÁCH CƠ CHẾ này ! Những nhà Lãnh đạo tối cao Chính trị  như GORBATCHEV, YELTSIN, PUTIN, MERKEL…đã công khai tuyên bố rằng CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ CẢI CÁCH MÀ PHẢI PHẾ BỎ NÓ ĐI !

Nguyễn Phúc Liên, Geneva, 24.02.2017

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong