Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Nhật ký biển Đông Việt Nam: Dân biểu Đức yêu cầu phải có biện pháp mạnh

DÂN BIỂU ĐỨC LÀM MẠNH
Kinh chuyển

Tin của báo Süddeutsche Zeitung, một trong các tờ báo nghiêm túc hàng đầu ở Đức, về sự phản ứng của dân biểu quốc hội Liên bang Đức trong vu tình báo VN bắt cóc T X Thanh.

Tin phát ra ngày hôm nay, thứ bẩy 12.08.2017 lúc 11:48

Nghi sỹ Burkhard Lischka, phát ngôn viên về chính trị nội vụ trong khối nghị viên đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) tuyên bố trong một bản tin của báo SPIEGEL: “Theo quan điểm của tôi cần thiết phải trục xuất thêm nhiều nhân viên mật vụ tình báo Việt Nam và đóng lại các khoản tiền liên quan đến việc viện trợ hợp tác phát triển.“

Dân biểu Jürgen Hardt, phát ngôn viên về ngoại giao của khối nghị viên đảng Dân Chủ Thiên chúa giáo (CDU) đòi hỏi có các biện pháp chung của Liên Hiệp Âu Châu, như việc trục xuất – viên đại sứ Việt Nam đã bị coi là người „hết đươc hoan nghênh“ (persona non grata) và bị trục xuất. Ông Hardt nói thêm,  nhưng hình thức chế tài không nên làm hại đến người dân Việt Nam.

Phụ chú của người dich: Không biết ông Jürgen Hardt vô tình hay cố ý nói viên đại sứ Việt Nam đã bị đánh giá „persona non grata“ và bi trục xuất. Biết đâu trong hậu trường chính giới Đức đã sửa soạn truc xuất đại sứ CSVN.

Xin quý vị và ACE dọc thêm bản gốc Đức ngữ trong link: http://www.sueddeutsche.de/politik/trinh-xuan-thanh-abgeordnete-fordern-nach-entfuehrungsfall-sanktionen-gegen-vietnam-1.3626259

Rất tiếc vì thời gian eo hẹp DĐ VN 21 chưa chuyển dịch được qua Việt ngữ.

Kính
Duong Hong-An
www.vietnam21.info

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong