Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Nhật ký biển Đông Việt Nam: Quốc nội diệt đám Cộng sản Việt Nam, hải ngoại trừ việt gian  

http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/nhat-ky-bien-dong-viet-nam_quoc-noi-diet-viet-cong_hai-ngoai-tru-viet-gian.shtml

Chủ đề:Chôn vùi hẳn Cơ chế CSVN
 để Thăng hóa Xã hội & Phát triển Kinh tế:
 
QUỐC NỘI NỔI DẬY DIỆT ĐÁM CƯỚP CSVN,
HẢI NGOẠI LOẠI TRỪ VIỆT GIAN BƯNG BÔ
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva 04.12.2017

Nhật ký biển đông việt nam, tạp chí biển Việt Nam, Quốc nội diệt đám Cộng sản Việt Nam, hải ngoại trừ việt gian Tàu cộng

Nhật ký biển đông việt nam, tạp chí biển Việt Nam, Quốc nội diệt đám Cộng sản Việt Nam, hải ngoại trừ việt gian Tàu cộng

Đã lâu lắm rồi, Người Việt Hải ngoại đều biết rõ rằng không thể mang Cách Mạng từ ngoài về Giải Phóng Quê Hương, trong khi đó Người Việt Quốc nội dường như bị tuyên truyền bởi một số thành phần Người Việt Hải ngoại rằng họ có thể vận động Liên Hiệp Quốc, Hoa kỳ, Liên Âu vân vân… để can thiệp NHÂN QUYỀN với CSVN khiến việc đấu tranh tại Quốc nội giảm tinh thần cứng rắng, thậm chí người ta có thể nghĩ rằng đó là tình trạng “nằm gốc sung chờ sung rụng” của  Quốc nội.

Chúng tôi nói đến một số thành phần Người Việt Hải ngoại ! Số người này có thể do chính CSVN đã dùng tiền bạc, danh vị… để mua chuộc họ làm tay sai để đánh lạc hướng những cuộc NỔI DẬY tự phát của quần chúng Quốc nội mà CSVN rất ngại sợ. Tỉ dụ việc đánh lạc hướng khí thế NỔI DẬY CHỐNG FORMOSA tại Miền Trung vừa qua bằng những phương pháp như Thỉnh Nguyên Thư lên Liên Hiệp Quốc, hoặc như hô hào ý tưởng Kiện Formosa ra Tòa Án Quốc tế… Đó là những kiểu đấu tranh “có tiếng mà không có miếng” và cái hậu quả của kiểu đấu tranh như vậy làm cho Tinh thần Tự phát BIỂU TÌNH CỨNG RẮN dần dần hạ xuống và xẹp đi như ngày nay. Có thể chính CSVN đã bầy mưu cho đám tay sai nước ngoài   đưa ra cho Quốc nội những kiểu đấu tranh này nhằm mục đích làm xẹp xuống việc Quần chúng NỔI DẬY với sức mạnh cứng rắn tại Quốc nội. Khi chúng tôi thấy trong Phái đoàn đi trao THỈNH NGUYỆN THƯ ở Hải ngoại của Giám mục Nguyễn Thái Hợp có Cô HỒNG THUẬN, thì chúng tôi hiểu rằng có bàn tay lông lá của Việt Tân “ma” (em của Việt Cộng) trong Tổ chức của Giám mục Hợp ! Hỏng mất rồi ! và chúng ta chứng kiến rõ rệt việc hỏng đó ngày nay cho Phong trào Đấu tranh Miền Trung !

Chúng tôi xin kể ra đây những Kiểu Đấu Tranh do những nhóm xôi thịt Hải ngoại mang đến làm giảm SỨC MẠNH ĐẤU TRANH TẠI QUỐC NỘI:

Kiểu 1.

LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH QUẦN CHÚNG MÀ CẢN DÂN KHÔNG ĐƯỢC TỰ VỆ, ĐÓ LÀ CỔ VÕ NHÀ CẦM QUYỀN TĂNG THÊM BẠO LỰC ĐÀN ÁP.

Đó là trường hợp Linh mục Nguyễn Văn Lý mới đây, kêu gọi biểu tình mà khuyên dân cứ ngồi xuống va ngồi yên cho Công an đánh đập, chỉ cần chụp ít ảnh để đám đấu tranh Hải ngoại làm quảng cáo và xin tiền trợ giúp ! Ts.Nguyễn Quang A cũng cùng luận điệu  cản mũi kỳ đà việc dân biểu tình đưa cánh tay cứng rắn ra để tự vệ khi bị đàn áp. Thực ra Linh mục Lý va Ts.Nguyễn Quang A hô hào như vậy “không phải là thương dân” nhưng vì sợ cho chính mình, hô hào như vậy để CSVN thương hại mà không bắt, còn cho visa ra nước ngoài đấu tranh nữa !

Kiểu 2.

KHUYÊN DÂN LẤY ÂN MÀ CẢI HÓA CỘNG SẢN, ĐÓ LÀ GIÚP CHÚNG KÉO DÀI MÃI CHẾ ĐỘ

Đây là lời kêu gọi của Bà Trần Kiều Ngọc, giống như Ma “Soeur” đi tu ! Các Mes Soeurs đi tu ngày nay cũng không khờ khạo hoang tưởng như Bà Trần Kiều Ngọc đã có chồng 2 con và đang có chương trình làm ăn với CSVN, đưa con cái chúng ra nước ngoài được an lành hưởng thụ tài sản ăn cướp được từ người dân. Chắc chắn Bà Trần Kiều Ngọc cùng chồng đã có chương trình làm tiền!

Kiểu 3.

LÀM TỪ THIỆN GIÚP NẠN NHÂN CỦA TỘI ÁC CỘNG SẢN, ĐÓ LÀ KHUYẾN KHÍCH CHÚNG TIẾP TỤC GÂY THÊM TỘI ÁC
 
Chúng tôi gọi những người làm từ thiện này là đám “Giặc Từ Thiện”. Đám này bẩn thỉu lắm. Làm tiến một phần bỏ túi riêng, một phần chi phí du lịch, một phần chia chác cho CSVN. Ls Trịnh Hội có thể kể thuộc đám giặc từ thiện này. Có nhiều tên giặc từ thiện còn nhân danh cả tôn giáo, truyền đạo… để đi làm tiền ! Bỉ ổi !

Kiểu 4.

KHÔNG CHỐNG CỘNG SẢN, ĐÓ LÀ PHẢN BỘI LẠI Ý CHÍ ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC

Tội ác lớn nhất của Hồ Chí Minh là đem chế độ Cộng sản ngoại lai về chụp lên đầu Dân tộc Việt để Dân tộc bị tha hóa như ngày nay với một Tình trạng Kinh tế thụt lùi sánh với các nước trong vùng, thậm chí thua cả Lào va Cao Mên. Ý chí của Dân Tộc là CHÔN VÙI HẲN THỂ CHẾ CSVN ĐI để thăng hóa Xã hội va phát triển Kinh tế. Kêu gọi không chống Cộng như Bà Trần Kiều Ngọc, tất nhiên là phản bội lại Ý chí của Dân Tộc vậy !

Kiểu 5.

BẮT TAY VỚI CỘNG SẢN DUỚI CHIÊU BÀI ‘HÒA GIẢI HÒA HỢP’, ĐÓ LÀ TIẾP SỨC VỚI CHÚNG ĐỂ KÉO DÀI TỘI ÁC TRÊN DÂN TỘC

Đó là trường hợp của những người như Ls.Hoàng Duy Hùng, Nghị sĩ Ngô Thanh Hải... Đây chỉ là sự cấu kết nhằm nhẩy bàn độc chia phần bánh vẽ với CSVN. Đó là Hòa Giải Hòa Hợp giả tạo vì thực chất là 4 triệu đảng viên Cộng sản vẫn nắm quyền. Việc Hòa Giải Hòa Hợp thực sự là CSVN phải trảo trả lại Quyền cho Dân để Dân định liệu, chứ không phải là bắt tay với một đám người làm chính trị xôi thịt tại Hải ngoại ! Đám người theo Việt Tân “ma” cũng vì xôi thị kiểu này !

Kiểu 6.

TAY SAI CHO CỘNG SẢN ĐỂ PHÂN HÓA LỰC LƯỢNG CHỐNG CỘNG, ĐÓ LÀ PHẢN QUỐC

Những người của Việt Tân “ma” quả thực đã tìm mọi cách xâm nhập vào các Đoàn thể, du là đoàn thể lá Ái hữu, nhằm mục đích: (1) chôm công; (2) lái các đoàn thể theo mục đích bắt tay với Cộng sản của Việt Tân “ma”. Bà Trần Kiều Ngọc kêu gọi không chống Cộng. Những nhóm người đội Trần Kiều Ngọc lên đầu để quảng cao, có phải là Việt Tân “ma” hay không? Chủ trương không chống Cộng có phải là mệnh lệnh của Việt Cộng chỉ thị ra cho Việt Tân “ma” và tay sai Trần Kiều Ngọc hay không ?! Tổ quốc đang lâm nguy ! Phải tiêu diệt hẳn CSVN để cúu nước. Việc không chống Cộng quả thực là PHẢN BỘI lại Tổ Quốc và Ý chí DIỆT THỂ CHẾ CSVN của Dân Tộc vậy !

Kết Luận:

Quốc nội phải đứng lên, không thể nằm mãi dưới gốc sung chờ sung rụng. Quốc nội muốn có TỰ DO, DÂN CHỦ, THỊNH VƯỢNG, phải tự đứng lên đấu tranh dành lấy, chứ không thể tiếp tục VÔ CẢM trước cuộc sống bị đám cướp thô bỉ CSVN tước đoạt vô liêm xỉ ! Xin đừng tin đám người bắt tay xôi thị với CSVN từng đánh lừa mình đã 42 năm rồi. Đám này làm việc lừa đảo nhằm giữ lại Cơ chế CSVN. Hải ngoại sẽ thẳng tay loại trừ đám chính trị gia xôi thịt phản quốc này tại Hải ngoại !

Geneva, 04.12.2017.
Web : http://VietTUDAN.net
Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) TU-DAN (TUdoDANchu)
Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :
https://www.facebook.com/Nguyen-Phuc-Lien-LY-LICH-147901135967142/?pnref=lhc
https://www.facebook.com/Nguyen-Phuc-Lien-LY-LICH-147901135967142/
 Web : http://VietTUDAN.net

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong