Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Tạp chí biển Việt-Nam: Phong trào 8 bước thoát trung của LM Lý chống biểu tình nhầm dập tắt những cuộc biểu tình chống Formosa

http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tap-chi-bien-viet-nam_pt-8-buoc-thoat-trung-lm-ly-chong-bieu-tinh-chong-formosa.shtml

Nguyễn Phúc Liên, Geneva 07.08.2017 

Người dân hiện nay không còn tin tưởng vào đảng CSVN nữa. Đó là thùng thuốc súng đợi có một cái ngòi nổ châm vào là BÙNG NỔ lên để chôn vùi Cơ chế CSVN. Cái ngòi nổ ấy phải đến từ một tầng lớp dân khố rách áo ôm không còn gì phải sợ mất mát nữa, không như giới trí thức trí ngủ hay một số lãnh đạo tôn giáo còn một chút quyền lợi vật chất hay quyền hành nào đó mà nuối tiếc đến thành sợ sệt CSVN.
 
Cá chết ở Miền Trung. Ngư dân trở thành khố rách áo ôm. Đe dọa diệt chủng trở thành cấp bách. Ngư dân khố rách áo ôm đã tự phát đứng lên Biểu Tình. Chúng ta đã có ngòi nổ cho thùng thuốc súng của quần chúng. Chúng tôi đã tận lực làm việc hô hào cho ngòi nổ ấy, hết lòng cổ võ cho CUỘC CÁCH MẠNG MÔI TRƯỜNG nhằm chôn vùi hẳn CSVN. Nhưng tiếc thay có những THÙNG NƯỚC LẠNH phục vụ cho CSVN để mong dập tất những cuộc tự phát Biểu Tình. Thật nhục nhã những thùng nước lạnh ấy.
Lm.Lý đã chống lại những cuộc Biểu Tình tự phát Miền Trung. Chúng tôi xin cập nhật Bài viết phân tích về lời kêu gọi dập tắt Biểu Tình này của Lm.Lý.
---o0o---
Thùng nước thứ nhất
Việt Tân "ma" đã sử dụng những đồng đô-la giúp đỡ một số Trí thức, Thành phần trẻ, thậm chỉ cả Lm.Phan Văn Lợi... để áp đặt chủ trương "Hòa Hợp Hòa Giải" giả tạo, chủ trương "đấu tranh ôn hòa bất bạo động & nhu nhược". Kiểu đấu tranh tranh này có thể coi là đường lối để CSVN kéo dài Cơ chế của mình. "Hòa Hợp Hòa Giải" giả tạo tất nhiên là bắt tay với CSVN để chúng vẫn ngự trị trên đất nước. Thực vậy, trong lúc Giáo dân Vinh đang xuống đường Biểu Tình đấu tranh cho cuộc CÁCH MẠNG MÔI TRƯỜNG, thì nhóm Lm.Phan Văn Lợi và một số bạn trẻ tung ra "8 bước đấu tranh ôn hòa thoát Trung" đăng trong Facebook dưới tên Lm.Nguyễn Văn Lý. Chủ trương 8 bước ôn hòa này đã công khai đả kích những cuộc Biểu Tình chống lại CSVN. Thật là một thùng nước lạnh mượn danh nghĩa Lm.Nguyễn Văn Lý để đổ lên cuộc Biểu Tình đang diễn ra tại Miền Trung.

Phong trào "Lộ Trình Ôn Hòa 8 Bước Thoát Trung"

Ở vào thời điểm những Tỉnh bắc Miền Trung đang bị Formosa phá hoại Môi trường biển, cá chết hàng loạt, mối đe dọa diệt chủng trở thành trầm trọng, dân các Xứ đạo xuống đường Biểu Tình đòi đóng của Formosa và truy tố những kẻ ăn hối lộ để tiến tới một cuộc CÁCH MẠNG MÔI TRƯỜNG và từ đó đòi hỏi cuộc CÁCH MẠNG CHÍNH TRỊ thay đổi hẳn Cơ chế, nguyên nhân chính yếu của suy thoái Xã hội và thụt lùi Kinh tế, thì Nhóm các Linh mục PHAN VĂN LỢI & NGUYỄN VĂN LÝ tung ra Phong trào "Lộ Trình Ôn Hòa 8 Bước Thoát Trung" chứ không đả động đến CSVN đã ăn hối lộ bán nước.

Phong trào 8 Bước, ở Bước thứ 6, đã viết một câu như thùng nưốc lạnh tạt vào cuộc NỔI DẬY của Giáo dân Miền Trung:

“Khôn ngoan và thông minh không biểu tình chống Đảng CSVN hay chế độ cầm quyền hiện tại nói chung, vì biết rõ chính Đảng CSVN và chế độ cầm quyền cũng đang nỗ lực vươn lên một chế độ dân chủ đa nguyên, theo khát mong của Toàn Dân VN trong và ngoài Nước.”

Đọc câu này, chúng tôi nhận biết ngay Lập trường của đám bưng bô như Việt Tân "ma", đám Ngô Thanh Hải, Hoàng Duy Hùng… muốn bắt tay với CSVN cho một giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp trá hình để kéo dài Cơ chế CSVN trên đầu dân tộc.

Đủ rồi ! Đủ rồi ! Hỡi đám cướp CSVN và các đám bưng bô !

Chính vì vậy mà chúng tôi cực lực lên tiếng chống lại cái Phong trào muốn kéo dài Cơ chế CSVN này. Họ muốn dẹp tắt cuộc NỔI DẬY ở Miền Trung để cứu nguy cho CSVN !

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 07.08.2017
Web : http://VietTUDAN.net
Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu
Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link
Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :  http://www.viettudan.net/36984/index.html
https://www.facebook.com/Viettudan-Luutru-1488164714770552
https://www.facebook.com/viettudan /

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong