Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Tạp chí biển Việt Nam: THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI RA MẮT SÁCH TRẬN CHIẾN TÌNH BÁO, PHẢN TÌNH BÁO, GIỮA VIỆT NAM CỘNG HÒA/CIA VÀ CỤC TÌNH BÁO CỘNG SẢN HÀ NỘI [ 1955-1975]

THƯ MỜI

Trân trọng kính mời Đồng Bào, quý Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa  tham dự buổi ra mắt tác phẩm:

TRẬN CHIẾN TÌNH BÁO, PHẢN TÌNH BÁO, GIỮA VIỆT NAM CỘNG HÒA/CIA VÀ CỤC TÌNH BÁO CỘNG SẢN HÀ NỘI [ 1955-1975].

TÁC GIẢ LIÊN THÀNH

Tại Thư Viện Việt Nam.

Địa chỉ: 10872 Westminster Ave, Suite 214 [Góc Euclid],
Garden Grove, CA. 92836. USA.
Phone: 714-657-5500 

Chúa Nhật, ngày 25 tháng  3  năm 2018.
Vào hồi 10:00 sáng.

Trân trọng cám ơn, và kính mời tham dự.

Liên Thành.
Orange County,CA.USA.  
Cell phone: 626-257-1057
Email :nguyenphuclt1966@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI RA MẮT SÁCH  

Điều khiển chương trình :  Ông Dzu Miên [MC]
-Đôi lời của MC:  Ông Dzu Miên
-Chào Quốc Kỳ, Quốc Ca, Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ.
-Phút mặc niệm để tưởng nhớ…

DIỄN GIẢ:
1/ Giới thiệu tác giả, tác phẩm:
Cựu Thiếu Tá Không Lực VNCH Bằng Phong Đặng văn Âu.

2/Trình bày nội dung tác phẩm:
Tác giả Liên Thành

3/Thính giả đặt câu hỏi.

BAN TAM CA HOÀI HƯƠNG SẼ TRÌNH DIỄN NHẠC ĐẤU TRANH,QUÊ HƯƠNG, SAU MỖI DIỄN GIẢ TRÌNH BÀY

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong