Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Tạp chí biển Việt-Nam Thông báo biểu tình chống Việt cộng Nguyễn Xuân Phúc tại Hamburg, Berlin vào các ngày 06 và 07-07-2017

***

THÔNG CÁO - Thứ 02

Trân trọng kính gởi đến Qúy Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng Phái Chính Trị cùng toàn thể Đồng Hương Người Việt tỵ nạn cộng sản THÔNG CÁO thứ 02 của Liên Hội về việc Biểu Tình chống Việt cộng ´´Phúc niểng´´ đến Berlin và Hamburg vào ngày 06 và 07 tháng 07 na8m 2017.

Thân kính,
Lê Trung Ưng
 
BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE
IN DER BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND e.V.

c/o Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm Postfach 40435  in 12313 Berlin
E- mail: hoangml69@hotmail. Com -   Internet : www.lienhoinvtn.de

Berlin , ngày 02 tháng 07  năm 2017

THÔNG CÁO THỨ HAI v/v THỦ TƯỚNG VIỆT CỘNG ĐẾN ĐỨC

Kính thưa quý Hội Đoàn,  Đoàn Thể và Tổ Chức Chống Cộng tại Đức Quốc và toàn Âu Châu,

Kính thưa quý thân hữu,

Cập nhật tin tức mới nhất về lộ trình của phái đoàn Việt Cộng,  Liên Hội NVTN tại CHLB Đức và các Hội NVTN CS tại Hamburg , Bremen sẽ khẩn cấp phối hợp tổ chức  biểu tình chống Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc tại hai địa điểm ở Berlin và tại một địa điểm ở Hamburg :

1)Ngày thứ năm 06.07.2017 từ 13:00giờ đến 15:00giờ tại trước Hotel Mariott Berlin, Inge-Besheim-Platz 1;10785 Berlin

2)Ngày thứ năm 06.07.2017 từ 16:30giờ đến 18:30giờ trước Phủ Tổng Thống Schloß Bellevue , Spreeweg1 10557 Berlin

3) Ngày thứ sáu 07.07.2017 từ 13:00giờ đến 15:00giờ tại Elbpromenade- Landungsbrücken   ;20459 Hamburg

(đối diện xéo cầu số 1, lối đi xuống phà, cách U và S Bahn Landungsbrücken 50m )
Chú ý : chỉ nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Trước đại họa mất nước diệt vong của dân tộc , toàn dân Việt  trong nước và hải ngoại phải cùng đồng lòng đứng lên đòi quyền sống , đòi công lý và dân chủ tự do cho dân tộc Việt Nam .

Chúng tôi kêu gọi sự tham gia tích cực và đông đảo của quý vị vào hai cuộc biểu tình này để cùng cực lực phản đối trực tiếp với tập đoàn thống trị độc tài CSVN và cùng tố cáo trước công luận quốc tế nhân dịp G20 sự phản dân hại nước của chế độ này.

Kính thư
TM Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V.
BS Hoàng Thị Mỹ Lâm

***

BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE
IN DER BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND e.V

Reg.Nr.9325 Amtsgericht Frankfurt am Main
c/o Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm Postfach 40435  in 12313 Berlin
E- mail: hoangml69@hotmail. Com -   Internet : www.lienhoinvtn.de

Berlin , ngày 25 tháng 06  năm 2017
THÔNG CÁO
Kính thưa quý Hội Đoàn,  Đoàn Thể và Tổ Chức Chống Cộng tại Đức Quốc và toàn Âu Châu,

Kính thưa quý thân hữu,

Liên Hội NVTN tại CHLB Đức và các Hội NVTN CS tại Hamburg , Bremen sẽ phối hợp tổ chức  biểu tình chống Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc tại hai địa điểm Berlin và Hamburg :

1)Ngày thứ năm 06.07.2017 từ 13:00giờ đến 15:00giờ tại trước Hotel Mariott Berlin, Inge-Besheim-Platz 1 10785 Berlin

2) Ngày thứ sáu 07.07.2017 từ 13:00giờ đến 15:00giờ tại Elbpromenade- Landungsbrücken   20459 Hamburg

(đối diện xéo cầu số 1, lối đi xuống phà, cách U và S Bahn Landungsbrücken 50m )

Chú ý : chỉ nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Trước đại họa mất nước diệt vong của dân tộc , toàn dân Việt  trong nước và hải ngoại phải cùng đồng lòng đứng lên đòi quyền sống , đòi công lý và dân chủ tự do cho dân tộc Việt Nam .

Chúng tôi kêu gọi sự tham gia tích cực và đông đảo của quý vị vào  hai cuộc biểu tình này để cùng cực lực phản đối trực tiếp với tập đoàn thống trị độc tài CSVN và cùng tố cáo trước công luận quốc tế nhân dịp G20 sự phản dân hại nước của chế độ này.
Kính thư
TM Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V.
BS Hoàng Thị Mỹ Lâm

***

Nội dung Biểu ngữ chống NX Phúc 

Von: My Lam Hoang 

Kính thưa quý thân hữu

Vì biết sẽ có một số thân hữu dự định đi Hamburg tham dự biểu tình chống NXP , nên tôi mạn phép đề nghị một số nội dung cho biểu ngữ .

Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ làm biểu ngữ, nhưng trong CĐ có nhiều anh chị em làm biểu ngữ rất đẹp, nên nếu có thêm một vài biểu ngữ đẹp thì chúng tôi vô cùng cám ơn  thân kính 

TM LHNVTN tại CHLBĐ HTML 

Kein Pakt mit dem Teufel , kein bedingungsloser Handel mit dem kommunistischen Diktator .

"sozialistisch orientierte Marktwirtschaft" treibt Vietnam zu mehr Ungerechtigkeit und Korruption

Freiheit für Vietnam

Demokratie für Vietnam

Menschenrechte für Vietnam

Tiếng Anh:

Liberty for all political and religious Prisoners in VN

Free and open Elections in VN 

No Deal with VN Communist Dictator

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong