Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Những Nhận Định theo Dòng Thời Sự: 

Trước những xảo trá đối với linh mục Đặng Hữu Nam, giáo dân cần cứng rắn tỏ sức mạnh

http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/truoc-nhung-xao-tra-voi-lmnam_giao-dan-can-cung-ran.html

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 11.05.2017
Links:
1. Website : http://VietTUDAN.net/
2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu
3. Twitter: Phuc Lien Nguyen

giám mục hoàng đức oanh

linh mục nguyễn đình thục

linh mục đặng hữu nam

Khi CSVN thuê người lớn, trẻ con đi biểu tình nhằm vu khống, đấu tố Linh mục NAM và Linh mục THỤC, người ta nghĩ đến việc chúng đang muốn diệt Phong trào đấu tranh cho Công lý, chống Formosa hủy hoại Môi trường. Ngoài những Linh mục, chúng cũng đang nhằm khởi tố một số những người coi như đứng đầu đấu tranh các nhóm. Trước âm mưu xảo trá vu khống, đấu tố, khởi tố này của CSVN, quần chúng đang đấu tranh chống Formosa phải làm gì ?

Hải ngoại chỉ phụ thuộc, hỗ trợ. Việc đấu tranh chính yếu để cứu mình là từ quần chúng QUỐC NỘI. Không ai khác từ Hải ngoại làm thay được, ngay cả Chính quyền các nước khác, dù đó là Hoa kỳ.

Chính vì vậy, khi trả lời cho câu hỏi của một Phóng viên Mỹ, TT.TRUMP đã nói:

Về phía CSVN
 
“Tôi nói thật , Bao năm qua họ chỉ lợi dụng Mỹ, họ chơi trò nước đôi đi 2 dây giữa Chúng Ta và Tàu cộng.!.!..

Họ kêu gọi Mỹ và các Nước khác ủng hộ họ trong vấn đề biển đông và các vấn đề xung đột liên quan đến Tàu cộng; nhưng chính họ lại phục tùng, vâng lời Tàu cộng như một sứ giả chư hầu thời phong kiến.

Tôi là người ngay thẳng và không ưa những kẻ "2 lưỡi"; những tay lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thậm chí còn có 3-4 lưỡi...

Không có TPP gì cả, không có tạo điều kiện hay viện trợ gì cả , và không có cho nhập khẩu hưởng lợi từ Mỹ nữa ...Và nếu họ còn chơi trò "Lợi Dụng" nữa thì Chúng ta nên rút quân khỏi Biển Đông.... để cho "Anh Em chúng nó xé xác nhau".

Về phía Dân Việt Nam

“Đến lúc nào đó người dân Việt Nam thật sự muốn từ bỏ cái đám Tham nhũng vơ vét ấy thì Chúng ta mới suy nghĩ về chính sách tốt hơn .... cho đất nước Việt nam , và tôi luôn lên tiếng bảo vệ tiếng nói của toàn dân Việt nam dám nói về đảng cộng sản VN....”

Nếu người Dân Việt Nam không tự mình đứng lên diệt THAM NHŨNG của đảng CSVN, thì TT.Trump không tự mình hỗ trợ được. Đây là quyền lợi của người Dân VN đứng lên, nếu không thì TT.Trump cũng đành bó tay không thể giúp và không muốn giúp lam chi cho rắc rối.

Lúc này là lúc thuận tiện Quốc tế để người Dân VN đứng lên cứng rắn với CSVN. Thuận tiện vì Chính sách Đối ngoại của Hoa ký đang muốn đưa Tầu cộng đến Bàn Hội Nghị Quốc tế đa phương để giải quyết những vấn đề Bắc Triều Tiên, Đài Loan va Biển Đông mà vai trò Việt Nam quan trọng đối với vùng Biển này. Chính vì vậy mà việc đứng lên lúc này của Dân VN là cấp thiết.

Việc đứng lên chống Formosa là cái ngòi cụ thể bởi lẽ Formosa là việc THAM NHŨNG, ĂN HỐI LỘ của các quan chức CSVN để bán vùng đất, biển Miền Trung, làm hủy hoại Môi trường. Chống Formosa là CHỐNG THAM NHŨNG, ĂN HỐI LỘ của CSVN. Việc chống này là thuộc thường phạm chứ không phải hành động chính trị. Đây là tử huyệt của CSVN. Vì vậy chúng rất sợ và dùng mọi biệc pháp xảo trá, đấu tố Dân chúng đứng lên khui cái Tội thường phạm này ra để lật đổ CSVN.

Để phản ứng lại những xảo trá, đấu tố của CSVN, người Dân VN đang chịu tai họa phá hoại Môi trường Biển phải CỨNG RẮN ĐỨNG LÊN CHO CSVN THẤY HỌ CÓ SỨC MẠNH QUẦN CHÚNG VỚI BẮP THỊT CỨNG RẮN.

Phải biểu tỏ SỨC MẠNH quần chúng bằng BIỂU TÌNH CỨNG RẮN, chứ đừng rêu rao “Ôn hòa bất bạo động nhu nhược” như đám Việt Tân “ma” và một số Trí thức Trí ngủ hằng kêu gọi vì “mặc cảm tri thức” không đúng chỗ của mình.

Việc Biểu Tình CỨNG RẮN lúc này của quần chúng Việt Nam là cần thiết vì hai lý do:

1) Để CSVN chấm dứt những vu cáo xảo trá hù dọa những người đang hướng dẫn đấu tranh như Linh mục NAM, Linh mục THỤC và một số cán bộ thường dân điều hành.

2) Để TT.Trump, trong thời gian giải quyết những vấn đề quốc tế tại Viễn Đông, lưu ý hỗ trợ cho Dân Tộc Việt Nam muốn chống lại độc tài bạo tàn của CSVN đầy THAM NHŨNG bóc lột dân chúng.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 11.05.2017
Web : http://VietTUDAN.net
Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu
Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link
Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :  http://www.viettudan.net/36984/index.html
https://www.facebook.com/Viettudan-Luutru-1488164714770552
https://www.facebook.com/viettudan /

 

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong